open day
Emma Mortier

Emma Mortier

Ezra Veldhuis

Ezra Veldhuis

Homasadat Arkani

Homasadat Arkani

Schilderkunst

Bachelor en master in de beeldende kunsten > vrije kunsten > schilderkunst

Door haar geschiedenis en haar archetypische beeldtaal neemt de schilderkunst een centrale positie in binnen de vrije kunsten. In het atelier Schilderkunst wordt het aanleren van oude en nieuwe technieken gekoppeld aan een betrokken en kritische omgang met de eigen verbeelding en de traditie.

Er gaat in de bachelorjaren bijzonder veel aandacht naar de technologische en historische aspecten van het medium, maar zeer zeker ook naar de specifieke plaats van de schilderkunst binnen het hedendaagse kunstenveld. Van bij de start wordt elke student aangemoedigd zijn eigen weg te zoeken en dit door de ontwikkeling van een eigen beeldtaal in dialoog met voorbeelden uit het verre en het recente verleden. Dit gebeurt onder andere in bachelorjaren door waarnemingsoefeningen en door de studie naar de werken van klassieke en moderne meesters in het MSK, Gent.

Regelmatige toonmomenten geven de studenten de gelegenheid hun werk te presenteren en na te denken over de manier waarop hun werk publiek gemaakt kan worden. Deze momenten worden goed voorbereid en besproken door studenten en docenten en zijn een grote hulp bij de ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid. Het traject schilderkunst verwacht van de student dat die een kritische manier van denken en een eigen verbeelding ontwikkelt, omdat die cruciaal zijn voor het uitbouwen van een duurzame zelfstandige praktijk en een authentiek kunstenaarschap.

Willen weten wie je bent en wat schilderkunst kan zijn, willen zien, de waarneming uitbreiden en intenser maken; dat is het opzet van de opleiding schilderkunst. Dit vereist een grote nieuwsgierigheid, humor, doorzettingsvermogen en intelligentie.

De studenten kunnen rekenen op een uitzonderlijke ploeg gemotiveerde docenten, die elk zelf als kunstenaar actief zijn en graag hun expertise doorgeven. De uitwisseling tussen de zes ateliers van de vrije kunsten (Schilderkunst, Beeldhouwkunst, mediakunst, Installatiekunst, Tekenkunst en Performance) staat garant voor een voortdurende wederzijdse interesse en bevraging.

Sinds jaren heeft het Atelier Schilderkunst een heel dynamisch uitwisselingsprogramma met studenten en scholen in het buitenland. Dit betekent dat wij regelmatig studenten van buitenlandse scholen opnemen en ook onze studenten de kans geven een tijd te studeren in gereputeerde buitenlandse scholen.

docenten