Menu
Sam Ballet

Sam Ballet

Lisa Vlaemminck

Lisa Vlaemminck

Atelier schilderkunst

Atelier schilderkunst

Davide Serpetti

Davide Serpetti

Alessandro Scarabello

Alessandro Scarabello

Hayeon Kim

Hayeon Kim

Veronika Bezdenejnykh

Veronika Bezdenejnykh

Schilderkunst

English master available

Bachelor en master in de beeldende kunsten > vrije kunsten > schilderkunst

Door haar rijke geschiedenis en haar haast archetypische beeldtaal eist de schilderkunst een sleutelplek op binnen de vrije kunsten. De openheid en verbondenheid tussen de vijf trajecten van de vrije kunsten staat garant voor een voortdurende wederzijdse interesse en bevraging. Met name voor de schilders is dit cruciaal. Schilderkunst is niet enkel een discipline met een grote traditie. We dichten haar ook een actuele urgentie toe en geven haar een plaats binnen het veld van de hedendaagse, beeldende kunsten. De specificiteit van de discipline staat daarbij centraal.

In het traject schilderkunst wordt het aanleren van technieken ingebed in een betrokken en kritische omgang met de eigen beeldtaal en traditie. Er gaat bijzonder veel aandacht uit naar de technologie van het schilderen, maar de student gaat op zoek naar meer dan alleen maar schilderkundige oplossingen. Hij moet zich doorheen het traject ook bewust worden van de plaats van de schilderkunst in de kunstgeschiedenis en in de artistieke praktijk van vandaag.

Regelmatige toonmomenten geven de studenten de gelegenheid hun werk te presenteren en na te denken over de manier waarop hun werk publiek gemaakt kan worden. Deze momenten worden goed voorbereid en besproken door studenten en docenten en zijn een grote hulp bij de ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid.

Van bij de start wordt elke student aangemoedigd zijn eigen weg te zoeken en dit door de ontwikkeling van een eigen beeldtaal in dialoog met voorbeelden uit het verre en het recente verleden. Dit gebeurt in de eerste bachelorjaren door waarnemingsoefeningen en het werken naar klassieke en moderne meesters in het MSK Gent.

Het traject schilderkunst verwacht van de student dat die een eigen kritische manier van denken ontwikkelt omdat dit cruciaal is voor het uitbouwen van een duurzame zelfstandige praktijk.

Willen weten wat schilderkunst kan zijn en hoe de zaken in elkaar zitten, willen zien, de waarneming uitbreiden en intenser maken; dat is het opzet van de opleiding schilderkunst. Dit vereist een grote nieuwsgierigheid en een lucide, intelligente houding. De studenten kunnen hierbij rekenen op een uitzonderlijke ploeg gemotiveerde docenten, die zelf als kunstenaar actief zijn.

docenten