Specifieke lerarenopleiding in de kunsten

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie. Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen. Dan is deze richting zeker iets voor jou. Deze opleiding is inhoudelijk en individueel maatwerk, met veel aandacht voor de specifieke eisen van de student en van het kunstenlandschap.

Binnen de specifieke lerarenopleiding kunsten is er bijzondere aandacht voor competentiegericht onderwijs met een grote samenhang tussen theorie en praktijk. Kunstagogische, kunstdidactische en vakdidactische aspecten staan centraal in de opleiding. Zelfstandig leren en verantwoordelijkheid van de student komen ruim aan bod. De opleiding is gedeeltelijk vraaggestuurd, zodat je als student binnen de beschreven competenties eigen accenten kan leggen. Je stelt samen met jouw begeleiders een persoonlijk ontwikkelingsplan op dat op vaste momenten in de opleiding geëvalueerd en desgevallend aangepast wordt. Tijdens jouw opleiding houd je daarom een portfolio bij. Reflectie en communicatie over de praktijk en over de eigen vakdeskundigheid als leraar zijn de rode draad in de opleiding.

De praktijk bestaat enerzijds uit begeleide praktische oefeningen in het werkveld of met de werkveldpraktijk als uitgangspunt en anderzijds uit stage. Je loopt stage in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en het secundair onderwijs. De opleiding laat je bovendien ook kennismaken met beroepsmogelijkheden buiten het leerplicht- en deeltijds kunstonderwijs. Het accent op het sociaal-artistieke en kunsteducatieve veld maakt de opleiding bijzonder en wordt geconcretiseerd in afzonderlijke stageprojecten. Zo komt de opleiding tegemoet aan de specifieke vraag naar pedagogisch onderlegde kunstenaars vanuit diverse geledingen van de maatschappij, zoals educatieve diensten van musea, culturele centra of welzijnszorg.

De specifieke lerarenopleiding kunsten heeft vier opties die aansluiten bij je masteropleiding: beeldende kunsten, muziek, drama en audiovisuele kunsten.

In de beeldende kunsten, drama en audiovisuele kunsten kan je de lerarenopleiding starten na het behalen van je master. Of indien je ervoor kiest je master te spreiden kan je ook reeds enkele vakken van de lerarenopleiding opnemen.

Voor muziek is er – naast bovenstaande scenario’s – nog een derde piste mogelijk: na de derde bachelor kan je ervoor kiezen om 30 studiepunten van de lerarenopleiding te volgen binnen het mastertraject. Na je master moet je dan nog 30 studiepunten behalen – hoofdzakelijk praktijkonderdelen – om je lerarenopleiding te vervolledigen.

We stimuleren nieuwe studenten om bij de inschrijving een informatiegesprek aan te vragen met één van de stage-coördinatoren:
ines.beert@hogent.be (beeldende kunst, audiovisuele kunst)
mirella.ruigrok@hogent.be (muziek)
ann.saelens@hogent.be (drama)

docenten