open day
Sam Ballet

Sam Ballet

A. Liparoto

A. Liparoto

Liesbeth Henderickx

Liesbeth Henderickx

Charlotte Van Nuffel

Charlotte Van Nuffel

Lisa Vlaemminck

Lisa Vlaemminck

Chris Swart

Chris Swart

Vrije kunsten

Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten > Vrije kunsten

Een sterke verbondenheid

Binnen de School of Arts nemen de vrije kunsten traditioneel een centrale plaats in. Ze zijn georganiseerd in zes studietrajecten of ateliers: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, installatie, mediakunst en performance. Deze vijf ateliers staan in nauw contact met elkaar en gaan voortdurend allianties aan op artistiek en op organisatorisch vlak. Het werkveld van de beeldende kunsten wordt momenteel erg bepaald door een openheid tussen traditioneel soms nogal gesloten disciplines. Zelfs indien hun oeuvre zich sterk binnen één medium ontwikkelt, engageren heel wat kunstenaars zich vandaag spontaan in discipline-overschrijdende projecten. De beeldhouwer, schilder, mediakunstenaar, installatiekunstenaar of tekenaar of performance kunstenaar houdt zich steeds op in de bredere context van de beeldcultuur en van de andere kunsten. Een dergelijke openheid waarborgt een kritische artistieke praktijk.

De specificiteit van de eigen discipline

Toch vertrekt de pedagogiek van elk afzonderlijk atelier van de specifi citeit van de eigen discipline. Dat gaat verder dan het aanleren van technieken. Het impliceert vooral ook een geëngageerde en kritische omgang met beeldtaal en traditie van het medium, die soms eeuwenoud zijn. Van bij de start wordt de student in elk van de vijf trajecten aangemoedigd een eigen weg te zoeken binnen het medium. Daarbij vereist het ontwikkelen van een persoonlijke artistieke praktijk een kritische weerstand tegen te vlugge oplossingen en tegen een te grote dominantie van de virtuose handeling. Kunst is namelijk ook een manier van denken, in en vanuit het praktische artistieke creëren. Voortdurend wordt gezocht naar inzichten, naar plastische oplossingen en herschrijft men zijn eigen geschiedenis. Dit vereist een grote nieuwsgierigheid en een lucide, intelligente houding van studenten en docenten. Willen weten hoe de zaken in mekaar steken, willen zien, de waarneming uitbreiden en intenser maken; dat is het opzet van de opleiding in elk van de zes ateliers.

Master in de vrije kunsten

In de master krijgt de student nog meer dan voorheen de ruimte om de individueel ontwikkelde artistieke praktijk verder te ontplooien. Het programma van de master is daar ten volle op gericht. De student kiest zelf welke mentoren zijn werkontwikkeling ondersteunen en als klankbord optreden. De omkaderende theoretische vakken uit de bachelor worden in de master onder de vorm van seminaries aangeboden waarbij de student een eigen pakket samenstelt toegesneden op de aard van zijn eigen praktijk. Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten vrije kunsten waarborgt dan weer een open, frisse kijk op het eigen werkproces. Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master tevens ook expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt van de student verwacht dat hij actief participeert in het kunstenveld. Hij gaat aan de slag in musea, als assistent bij kunstenaars of als medewerker bij vzw’s uit het culturele veld,… Dit proces resulteert uiteindelijk in een afgewerkt masterproject dat finaal wordt gewogen door experten uit het werkveld: galeriehouders, museumdirecteurs, critici en kunstenaars.

docenten