Naar het buitenland?
Studeren
Stage
Procedure
Beurzen en oproepen
Onze opleidingen ▾

Studeren in het buitenland

Naar het buitenland?

Het kunstenveld strekt zich vanzelfsprekend over stads-, land- en zelfs continentale grenzen uit. Internationale ervaring opdoen binnen je studie­programma is dan ook een belangrijk aspect van je opleiding. KASK & Conservatorium heeft doorheen de tijd een uitgelezen internationaal netwerk ontwikkeld met partner­instellingen en organisaties die je helpen je te oriënteren in je artistieke parcours.

Gedurende je opleiding kan je gedurende een semester of een volledig academie­jaar in het buiten­land gaan studeren of stage lopen. De eenvoudigste en meest toegankelijke manier om dit te doen is binnen het kader van het Erasmus+ studie­programma. Als student kan je kiezen uit een lijst van partner­instellingen waarmee de school een overeenkomst heeft.

Daarnaast hebben we een aantal bilaterale akkoorden met instituten buiten Europa. De lijst van onze partner­instellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studenten­aangelegenheden / internationaal. Je kan ook naar het buitenland voor je Bachelor- of Masterproef. De lijst van onze partner­instellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studenten­aangelegenheden / internationaal.

Studeren

In het buitenland studeren betekent dat je gedurende minimum 3 maanden en maximum 12 maanden studeert in een partner­instelling van KASK & Conservatorium. Je blijft ingeschreven in onze school en betaalt geen extra inschrijvings­geld in de partner­instelling. Eens je terug bent, integreert de studenten­administratie de studie­punten en de resultaten die je behaald hebt in het buitenland.


PARTNERINSTITUTEN BINNEN EUROPA (Erasmus+)
  • Als je naar een partner­instelling binnen Europa gaat, dan moet je uitwisseling voldoen aan de Erasmus+ voorwaarden. De belangrijkste zijn:
  • Er bestaat een bilateraal akkoord of een Erasmus stage-contract tussen KASK & Conservatorium en de school waar je naartoe wil.
  • De partner­instelling ligt in één van de EU-staten of in Ijsland, Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen, Turkije of Kroatië.
  • Je bent als regulier student ingeschreven in KASK & Conservatorium.
  • Je bent geslaagd in je eerste jaar.
  • Je buitenlandse studie duurt minimum 3 maanden en max 12 maanden.
  • Je zorgt er voor dat alle nodige papieren, handtekeningen en stempels op tijd in orde zijn.

BUITEN EUROPA

KASK & Conservatorium werkt ook samen met partners buiten Europa. Zo gaan er jaarlijks studenten naar Kanazawa College in Japan, en hebben we overeenkomsten met Colombia, Ecuador en Canada.

De lijst van onze partner­instellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studenten­aangelegenheden / internationaal.


VERDER STUDEREN

Wil je graag na je studies verder studeren in het buiten­land? Dit betekent ongetwijfeld een meerwaarde op persoonlijk en profes­sioneel vlak, maar vergt een grondige voorbereiding. Over het algemeen begin je best een jaar op voorhand met de planning van je verdere studie. Er komen namelijk heel wat praktische zaken bij kijken en je moet uiteraard ook rekening houden met het financiële luik. Studeren in het buitenland kan een dure aangelegen­heid zijn!

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van HOGENT.

Stage

Elke student uit de professionele bachelor­opleidingen zal op stage gaan. Binnen de academische opleidingen doe je als master­student ervaring op binnen het opleidings­onderdeel ‘kunst in het werkveld’. Uiteraard kan je zo’n ervaring over de grenzen gaan zoeken. Je stage­coördinator zal je in dat geval op weg helpen om een keuze te maken die past binnen je persoonlijk parcours.

Procedure

Elke student die voor studie, stage of in het kader van zijn of haar artistiek werk een mobiliteit naar het buitenland onderneemt dient voor vertrek online te registreren in mobility online. Door te registreren vraag je tegelijk ook een beurs aan. Voor de meeste mobiliteiten en beurzen geldt een deadline (zie verder).


STAP 1

Bespreek je plannen met je hoofddocent, stagecoördinator of ankerpersoon internationalisering van jouw opleiding. Bekijk of het een goed idee is om te vertrekken, welke partnerinstelling of welke stageplaats het interessantst is voor jou en welke periode het meest geschikt is. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal.


STAP 2

Registreer je online. Registreren voor een buitenlandse mobiliteit in academiejaar 2021-22 is mogelijk vanaf begin februari 2021. Online registreren moet gebeuren via deze link.

Let op: deze online registratie staat volledig los van je kandidatuur bij een partnerschool (studie) of een stageplaats (stage).

Voor beurzen (Erasmus en andere) geldt een belangrijke deadline. Je registratie moet namelijk gebeuren voor 25 maart van het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarin je je buitenlandse studie of stage plant. Enkel dan maak je kans op een beurs en word je opgenomen in de selectieprocedure. Registreren na deze datum verkleint je kansen op een beurs aanzienlijk.


STAP 3

Voor buitenlandse studie: neem contact op met de dienst studenten­aangelegenheden om je aanvraag verder op te volgen. Bereid ook je portfolio of opname voor. Onderzoek de mogelijk­heden en voor­waarden van een uitwisseling met de partner­instellingen die je interesseren. Elke partner heeft eigen deadlines om een aanvraag in te dienen. Bekijk op hun website zeker de procedures. Heel wat scholen werken ook met een academische kalender die verschilt van de onze. Bekijk hun kalender en onderzoek of die compatibel is met je eigen tijdsschema en dat van je jaarprogramma.

Voor buitenlandse stage: leg contact met buitenlandse stage­plaatsen in overleg met je stage­coördinator / coördinator Kunst in het Werkveld.


STAP 4

Studenten die effectief vertrekken ontvangen voor vertrek de nodige info over de verdere administratieve opvolging van de mobili­teit, verzekeringen, enz.

Beurzen en oproepen
ERASMUSBEURS

Het Erasmus programma voorziet Erasmus­beurzen voor studie en/of stage in het buitenland. Je kan maximaal voor 12 maanden een beurs krijgen tijdens je hele studie­carrière. De beurs­bedragen variëren jaarlijks maar schommelen rond 300 Euro per maand. Het aantal beurzen is beperkt. Informeer je dus goed over de procedure om een Erasmus­aanvraag in te dienen als je er aanspraak op wil maken. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.


ERASMUS BELGICA

Niet echt buiten­land, maar toch: sinds 2004-2005 kan je ook een deel van je studie afwerken in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap (mits een bilateraal akkoord). Dit initiatief van het Prins Filipfonds wil hiermee de communicatie en uitwisseling tussen de Belgische Gemeenschappen stimuleren. Deze beurs is beschikbaar voor zowel studie als stage, en is goed voor 100 EUR per maand als je ook in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap verblijft. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.


VLIR-UOS REISBEURS

Voor wie in het kader van zijn/haar stage of bachelor-/masterproef naar een ontwikkelingsland wil reizen, zijn er de reisbeurzen van VLIR-UOS. Volgende landen komen in aanmerking: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee (Conakry), Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko,  Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse gebieden, Vietnam, Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru, Suriname.

Elk jaar is er een nieuwe oproep en kan je je aanvraag en dossier indienen. Deze reisbeurzen van 1000 euro zijn beperkt in aantal. Een Hogent selectie­commissie kent de beurzen toe op basis van een aantal selectie­criteria. Hier vind je meer info over de VLIR-UOS reisbeurzen. Als je met concrete plannen zit, neem je best contact op met de dienst studentenaangelegenheden. Deadline: 1 september (uitwisseling in het 1e sem) of 1 december (uitwisseling in het 2e sem).


GENERIEKE BEURS

Voor studenten die in het kader van hun uit­wisseling naar een land buiten de EU willen reizen. Elk jaar is er een nieuwe oproep en kan je je aanvraag en dossier indienen. Deze beurzen zijn beperkt in aantal en schommelen tussen de 500 en de 3000 EUR. Neem contact op met de dienst studenten­aangelegenheden voor meer informatie. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.


ASEM-DUO beurzen

Met het ASEM-DUO programma stelt het departement Onderwijs en Vorming beurzen ter beschikking voor studenten­uitwisselingen van 1 semester naar China, India, Vietnam en Zuid-Korea. Beurzen worden enkel voor duo-uitwisselingen ter beschikking gesteld waarbij zowel Vlaamse als Aziatische studenten aan de uitwisseling deelnemen. Meer info op http://www.asemduo.org/ of via de dienst studentenaangelegenheden.


PRIORITY COUNTRY PROGRAM BEURS

Voor studenten die kiezen voor een buitenlandse studie/stage in Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Rusland, Turkije, VS of Zuid-Afrika (min. 1 maand). Deze beurs is er voor de snelle beslissers: dien je aanvraag in voor 12 maart! Neem contact op met de dienst studentenaangelegenheden voor meer informatie.


STAGE NA AFSTUDEREN

Studenten kunnen zodra ze zijn afgestudeerd tot 12 maanden na de afstudeerdatum een stage opnemen in het buitenland, op voorwaarde dat de student zich heeft geregistreerd bij het Reconfirm Stageplatform voor hij of zij officieel is afgestudeerd deze beurs heeft aangevraagd. Meer info op reconfirm.eu of via de dienst studentenaangelegenheden.