Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Autonome vormgeving (beeldende kunsten)

Aanmelden voor de proef

Je zou graag autonome vormgeving studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement en voorwaarden goed door.

REGISTREER

 

 1. Vul in al jouw gegevens*
 2. Upload jouw ID
 3. Upload jouw secundaire diploma (als je deze al bezit)
 4. Betaal de €10 inschrijvingskost

 

*Alleen de gegevens van de kandidaat, we aanvaarden geen mailadressen en telefoonnummers van ouders.

Data en locaties
 • Sessie juli, 05 — 07.07.23

Deadline voorbereidend dossier: 30.06.2023

 • Sessie augustus, 29.08 — 31.08.23
  Deadline voorbereidend dossier: 25.08.2023

 

START PROEVEN

09u00 op de eerste dag van de sessie.
Campus Bijloke – De Zaal,
Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent

Details ontvang je een week voor de proef.

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voorbereidend dossier samen dat bestaat uit een schriftelijke motivatie, een portfolio, persoonlijke gegevens en een beeldmap.  Dit dossier laad je op voorhand digitaal op volgens de deadlines per sessie via dit formulier. Bovendien verzamel je materiaal om mee te werken op de toelatingsproef.

VOORBEREIDEND DOSSIER INDIENEN

Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.


Voornaam_naam.PERSOONLIJKE GEGEVENS
 • Je e-mailadres
 • Recente pasfoto – verplicht
 • Een curriculum vitae met overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten,…

Voornaam_naam.MOTIVATIE

“Waarom wil je bij ons aan KASK studeren? Waarom Autonome Vormgeving?”

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad) of een kort filmpje van 3-5 minuten waarin je je voorstelt en je keuze motiveert.


Voornaam_naam.PORTFOLIO

De kandidaat stelt een bestand samen met foto’s en/of scans van een representatieve selectie van eigen creatieve activiteiten: artistiek werk en/of opdrachten (in schoolverband) zoals tekeningen, foto’s, schetsen, schets- of notaboeken, zelfgemaakte objecten, foto’s van ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties,… Je mag best ruim zijn; ook voor hobby’s en liefhebberijen is hier ruimte!


Voornaam_naam.BEELDMAP

“Wat is Social Design voor jou?”

De kandidaat stelt digitaal een beeldmap samen met foto’s/reproducties van inspirerende praktijken van anderen. Toon ons in een staalkaart aan praktijken, producten, processen, artikels, … wat de context kan zijn van de ‘Social Designer’ of de ‘Autonoom Vormgever’ en waaruit de praktijk volgens jou zoal zou kunnen bestaan.

Je kan je hiervoor inspireren op design- en vormgevingspraktijken, kunstenaarspraktijken, artikels in kranten en tijdschriften, tentoonstellingsbezoeken, projecten in je omgeving, objecten of praktijken in- en om je huis, vrienden,…

De proef
MATERIAAL TE VOORZIEN OP DE DAG VAN DE PROEF
 • Het materiaal uit je portfolio
 • De beeldmap
 • Materiaal voor de praktische proef:
   • Natuurlijke materialen zoals wol, textiel, hout, glas…
   • Verbindende elementen zoals ijzerdraad, touw, elastiek, nagels, vijzen…
   • monomaterialen zoals metaal, kunststof, balken, profielen… 
   • Notitieboekje, tekenpapier (A3), teken-, knutsel- en schildermateriaal en registratiematerialen voor de tekenproef.
  • Lunch en drank

  SCHRIFTELIJKE TEST

  De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.


  MOTIVATIEGESPREK

  Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. De beeldmap, het portfolio en de motivatiebrief vormen de basis voor een gesprek. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

  Er wordt gepeild naar interesse­punten, denkvermogen, creatieve attitudes, plannen en verwachtingen voor de toekomst. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor.

  Dit is een persoonlijk gesprek met de jury.


  SPECIFIEK GEDEELTE
  ‘Creatieve connecties’

  Design en kunst genereren verbinding(en). Uiteindelijk is dat zelfs de rol van alle creatieve praktijken. Connecties tussen materialen en gebruik in de vorm van objecten. Connecties tussen verschillende materialen om zo nieuwe materialen te creëren. Connecties tussen mensen via ruimtes, objecten en artistieke creaties. Connecties tussen mensen via mensen. En uiteindelijk ook connecties tussen onze mensgemaakte wereld en onze – natuurlijke – omgeving.

  In deze zin houdt het thema ‘verbinding(en)’ een bewustzijn van onze acties als designers en kunstenaars in de constructie van onze wereld. Eenvoudige acties en interacties met materialen en objecten genereren connecties die een nieuwe betekenis, inzicht, structuur of systeem creëren. Hoe willen we onze toekomst vormgeven? In welke wereld willen we leven? Hoe kunnen we via design en kunst de wereld van de toekomst verbeelden, en laten zien aan onze medemensen? Hoe gaan we om met duurzaamheid, sociale ongelijkheid of andere maatschappelijke uitdagingen?

  Welke voor jou betekenisvolle verbinding(en) wil je bewerkstelligen met de door jou gevonden en meegebrachte natuurlijke, (niet-)flexibele materialen? Hoe kan je de positie die je als student Autonome Vormgeving wil innemen materialiseren via eenvoudige acties, technieken en beslissingen? Om te helpen een eerste antwoord te verbeelden op deze vragen nemen de docenten de kandidaten mee in een creatief proces van een dag. In gezamenlijke momenten wordt de kandidaat gevraagd het zelfgemaakte werk aan elkaar voor te stellen.

  ‘Ruimtelijk visionair denken en tekenen ’

  Ga een uur wandelen, lopen, slenteren, observeren binnen één kilometer van de school. Neem mee: een notitieboekje, fototoestel, recorder, tekengerei, een zak om gevonden voorwerpen te verzamelen…

  Welke keuzes bepalen de route van jouw wandeling? Door welke zintuigen, omgevingsgeluiden of toevalligheden laat je je leiden? Registreer deze tijdens je wandeling aan de hand van een schets, foto’s, geluids- of filmopnames.

  Na een uur kom je terug naar het atelier. In deze tweede fase creëer je een mapping, waarmee je je wandeling in kaart brengt. Hoe vertaal je bijvoorbeeld een gesprek met een buurtbewoner visueel? Of de verzamelde gevonden voorwerpen? Breng je verschillende ervaringen samen en maak je wandeling tastbaar. Hiervoor kan je verschillende media – zowel in 2D als in 3D – gebruiken, maar het geheel moet minstens deels uit tekeningen bestaan.

  In een derde fase, presenteren de kandidaten hun wandeling aan de groep. Maak je wandeling tastbaar en leg deze vervolgens aan de groep voor.

   

  Proclamatie

  Na de praktische proef en het gesprek – op de laatste dag van de sessie – wordt er gedelibereerd. Alle studenten zullen in een kort feedbackgesprek vernemen of ze wel of niet geslaagd zijn. De school stuurt de resultaten ook per email door.

  Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.