Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Autonome vormgeving (beeldende kunsten)

Aanmelden voor de proef

Je zou graag autonome vormgeving studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef vrije kunsten tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement goed door.

AANMELDEN

Data en locaties
  • Sessie 1, juli, 04.07 — 06.07.22
  • Sessie 2, augustus, 31.08 — 02.09.22

 

Deze proef gaat van start op de eerste dag van de toelatingsproefsessie om 09u00 in De Zaal, Nonnemeersstraat 26, 9000 Gent.

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voorbereidend dossier samen dat bestaat uit een schriftelijke motivatie, een portfolio, persoonlijke gegevens en een beeldmap.  Dit dossier laad je op voorhand digitaal op volgens de deadlines per sessie via dit formulier. Bovendien verzamel je materiaal om mee te werken op de toelatingsproef.

VOORBEREIDEND DOSSIER INDIENEN

Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.


Voornaam_naam.PERSOONLIJKE GEGEVENS
  • Duplicaat van het inschrijvingsformulier voor de toelatingsproef
  • Je e-mailadres
  • Recente pasfoto – verplicht
  • Een curriculum vitae met overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten,…

Voornaam_naam.MOTIVATIE

“Waarom wil je bij ons aan KASK studeren? Waarom Autonome Vormgeving?”

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad) of een kort filmpje van 3-5 minuten waarin je je voorstelt en je keuze motiveert.


Voornaam_naam.PORTFOLIO

De kandidaat stelt een bestand samen met foto’s en/of scans van een representatieve selectie van eigen creatieve activiteiten: artistiek werk en/of opdrachten (in schoolverband) zoals tekeningen, foto’s, schetsen, schets- of notaboeken, zelfgemaakte objecten, foto’s van ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties,… Je mag best ruim zijn; ook voor hobby’s en liefhebberijen is hier ruimte!


Voornaam_naam.BEELDMAP

‘In welk veld wil jij werken?’

De kandidaat stelt digitaal een beeldmap samen met foto’s/reproducties van inspirerende praktijken van anderen. De centrale vraag hierbij is: “Wat is ‘Social Design’ of ‘Autonoom Vormgeven’ voor jou?” Toon ons in een staalkaart aan praktijken, producten, processen, artikels, … wat de context kan zijn van de ‘Social Designer’ of de ‘Autonoom Vormgever’ en waaruit de praktijk – volgens jou! – zoal zou kunnen bestaan.

Je kan je hiervoor inspireren op design- en vormgevingspraktijken, kunstenaarspraktijken, artikels in kranten en tijdschriften, nieuwsberichten, projecten in je omgeving, objecten of praktijken in- en om je huis, vrienden,…


WERKMATERIAAL

Bovendien voorzie je op voorhand ook werkmateriaal dat je meebrengt op de dag van de toelatingsproef. Hiervoor begin je in de weken voorafgaand aan de proef huis-, tuin- en keukendingen te verzamelen die je tegenkomt: restverpakkingen, stukken karton, lege drankkartons, reclameblaadjes, tijdschriften, objecten die weg mogen, afval, … Ieder van ons heeft ontzettend veel verschillende materialen voorhanden! Wees hierbij creatief maar zeker ook hygiënisch. Je kan objecten al uit elkaar halen of klaarmaken voor verdere verwerking.

Samen met het materiaal breng je ook enkele grote vellen papier mee en werkgerief: schaar, touw, stiften, naaigerief, nietjesmachine,… Die dingen waar jij graag mee werkt en die je kan gebruiken om – zonder lijm!!! – objecten mee te assembleren.

De proef
MATERIAAL TE VOORZIEN OP DE DAG VAN DE PROEF
  • Het materiaal uit je portfolio.
  • Materiaal voor de praktische proef.
  • Tekenpapier, teken-, knutsel- en schildermateriaal
  • Lunch en drank

SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.


MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voorbereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes, plannen en verwachtingen voor de toekomst en inzicht in de beeldvorming.

Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor.

Dit gesprek vind plaats in een persoonlijk gesprek met de jury.


SPECIFIEK GEDEELTE
‘Ontwerp voor demontage’ (DAG 1)

De opdracht waarin we peilen naar beeldende, vormgevende en activerende kwaliteiten wordt bekendgemaakt op de dag van de proef. Hiervoor werken we met de op voorhand verzamelde materialen door de kandidaat. De docenten nemen de kandidaten mee in een creatief proces van een dag. In gezamenlijke momenten wordt de kandidaat ook gevraagd het zelfgemaakte werk aan elkaar voor te stellen.

‘Mapping als tekening’ (DAG 2)

Oefening in tekenen als notatie: een reflectie/observatie over het verloop of de ervaring van de specifieke proef. Breng tekengerief mee.

Proclamatie en nabespreking

Na de praktische proef en het gesprek – op de laatste dag – wordt er gedelibereerd. Alle studenten zullen in een kort feedbackgesprek vernemen of ze wel of niet geslaagd zijn. De school stuurt de resultaten ook per email door.