Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Drama

Aanmelden voor de proef

Je zou graag drama studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline. Lees het algemeen reglement en voorwaarden goed door.

REGISTREER

 

 1. Vul in al jouw gegevens*
 2. Upload jouw ID
 3. Upload jouw secundaire diploma (als je deze al bezit)
 4. Betaal de €10 inschrijvingskost

 

*Alleen de gegevens van de kandidaat, we aanvaarden geen mailadressen en telefoonnummers van ouders.

Data en locaties

De toelatingsproef bestaat uit twee fases. De eerste fase wordt tweemaal georganiseerd en wie slaagt voor fase 1 dient deel te nemen aan de tweede fase die enkel in juli doorgaat.
Enkel als men slaagt voor fase 2 is men geslaagd voor de volledige toelatingsproef.

Voor het academiejaar 2023-2024 zijn er twee sessies voor de eerste fase van de toelatingsproeven:

Fase 1
 • Sessie 1, maart, 1, 8, 15 en 18.03,
  Deadline om in te schrijven: 10.02.2023
 • Sessie 2, juni, 21, 24, 28 en 29.06
  Deadline om in te schrijven: 26.05.2023
Fase 2

Geslaagd voor fase 1, hou 3, 4 en 5 juli vrij.

Alle proeven gaan door op Campus Bijloke,
Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent


Fase 1
Sessie 1 (maart)

Deadline om in te schrijven: 10.02.2023
Ten laatste op 15 februari krijgt elke tijdig ingeschreven kandidaat per mail één van volgende data met bijhorend tijdstip toegewezen (de kandidaat kan zelf niet kiezen):

 • Wo 01.03.23 – 13u30 of 16u00
 • Wo 08.03.23 – 13u30 of 16u00
 • Wo 15.03.23 – 13u30 of 16u00
 • Za 18.03.23 – 9u30, 12u30 of 15u

Kandidaten worden per mail op de hoogte gebracht van hun resultaat op maandag 20 maart. Geslaagde kandidaten kunnen deelnemen aan fase 2 in juli.

Sessie 2  (juni)

Deadline om in te schrijven: 26.05.2023
Inschrijven voor sessie 2 is pas mogelijk vanaf 20.03.2023.
Ten laatste op 1 juni krijgt elke tijdig ingeschreven kandidaat per mail één van de volgende data bijhorend tijdstip toegewezen (de kandidaat kan zelf niet kiezen):

 • Wo 21.06.23 – 13u30 of 16u00
 • Za 25.06.23 – 9u30, 12u30 of 15u
 • Wo 28.06.23 – 9u30, 12u30 of 15u
 • Do 29.06.23 – 9u30, 12u30 of 15u

Kandidaten worden per mail op de hoogte gebracht van hun resultaat op vrijdag 30 juni. Geslaagde kandidaten kunnen deelnemen aan fase 2.

Fase 2

De tweede fase enkel gaat door op 3, 4 en 5 juli. Voor de kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1 moeten zich deze 3 dagen beschikbaar houden.

Proclamatie

Op woensdag 5 juli zullen de kandidaten op de hoogte gebracht worden van hun resultaat.

Hoe verloopt de registratie?

Na registratie via webreg.hogent.be (vergeet niet te klikken op ‘klik hier om ze af te sluiten’) wordt onmiddellijk een eerste automatische bericht per e-mail verstuurd. Indien er zich een duidelijk probleem zou stellen i.v.m. de toelatingsvoorwaarden, dan wordt de kandidaat hiervan extra verwittigd per e-mail.

Na betaling ontvangt iedere kandidaat-student een e-mailbericht als definitieve bevestiging van de registratie voor de toelatingsproef.

REGISTEREN

Ten laatste op 15 februari (sessie 1) / 1 juni (sessie 2) wordt een e-mailbericht verstuurd door de coördinator met datum en tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt voor fase 1 van de proef (de kandidaat kan zelf niet kiezen) of met de mededeling dat de kandidaat voorlopig op de wachtlijst staat (er kunnen slechts 100 kandidaten per sessie deelnemen aan de proef). Kandidaten op de wachtlijst krijgen zo snel mogelijk bericht als er extra plaatsen beschikbaar komen.

De deadline van inschrijven voor sessie 1 is donderdag 10 februari en voor sessie 2 donderdag 26 mei. Na deze data kan je je dus niet meer inschrijven.

FASE 1
PRESENTATIE

De kandidaat presenteert (in het bijzijn van een tiental medekandidaten) een eigen gecreëerde voorstelling / performance / act / gebeurtenis / (…) van 3 tot maximum 5 minuten.
De kandidaat is volledig vrij om deze opdracht in te vullen. Echter, de door de kandidaat gemaakte artistieke keuzes in deze voorstelling zijn doorslaggevend bij de beoordeling.

Er wordt door de jury gepeild naar de artistieke persoonlijkheid van de kandidaat, hun eigenheid, verbeelding, scenische aanwezigheid, gevoel voor abstrahering, zeggingskracht en de noodzaak en het verlangen om drama te creëren en/of te spelen…

Na de presentatie krijgt de kandidaat onmiddellijk te horen indien men niet geslaagd is.


BIJKOMENDE OPDRACHTEN

De overgebleven kandidaten na de presentatie krijgen één of meerdere bijkomende opdrachten. Hiervoor dient men werkteksten A en B speelklaar van buiten te kennen (men dient dus geen vastgelegde presentatie van deze teksten voor te bereiden).

Kandidaten zullen via mail op de hoogte gebracht worden of ze al dan niet geslaagd zijn voor fase 1. Op 20.03.23 voor sessie 1 en op 30.06.23 sessie 2.

WERKTEKSTEN A + B BEKIJKEN

FASE 2
MOTIVATIEGESPREK

Wie geselecteerd is voor de tweede fase, krijgt per mail een kennismakingsdocument met vragen toegestuurd dat tegen een aangegeven deadline ingevuld dient te worden. De antwoorden in dit document vormen de leidraad voor een individueel motivatiegesprek.


SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat legt ook een schriftelijke test af waarop een antwoord moet gegeven worden op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek.


WERKSESSIES

De kandidaat legt ook een spraak- en stemtest af en neemt deel aan verschillende werksessies begeleid door verschillende docenten. Voor één van deze werksessies dient de kandidaat beide rollen van werktekst C speelklaar van buiten te kennen. Deze wordt later gecommuniceerd. (ook hier dient men dus geen vastgelegde presentatie van deze tekst voor te bereiden)

Tijdens deze fase wordt er gepeild naar schrijf­vaardigheid, algemene en culturele voorkennis, kritische ingesteldheid, relativerings­vermogen, de vaardig­heid om een genuanceerde opinie te formuleren en een redenering te ontwikkelen, motivatie, technische en artistieke mogelijkheden met betrekking tot stem en spreken, lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn, tactiele interactie, samenspel.

Proclamatie

Op de laatste dag van fase 2 wordt er gedelibereerd en worden de resultaten hiervan bekend gemaakt vanaf 19u ten vroegste. Aansluitend is er een feedback moment gepland, deze gaat door op de campus. De kandidaten moeten op dit gesprek aanwezig zijn. Nadien of telefonisch worden er geen gesprekken gevoerd over behaalde resultaten.

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.