Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Fotografie (beeldende kunsten)

Aanmelden voor de proef

Je zou graag fotografie studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement en voorwaarden goed door.

REGISTREER

 

 1. Vul in al jouw gegevens*
 2. Upload jouw ID
 3. Upload jouw secundaire diploma (als je deze al bezit)
 4. Betaal de €10 inschrijvingskost

 

*Alleen de gegevens van de kandidaat, we aanvaarden geen mailadressen en telefoonnummers van ouders.

Data en locaties
 • Sessie juli, 05 — 07.07.23

Deadline voorbereidend dossier: 30.06.2023

 • Sessie augustus, 29.08 — 31.08.23
  Deadline voorbereidend dossier: 25.08.2023

 

START PROEVEN

09u00 op de eerste dag van de sessie.
Campus Bijloke
Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Details ontvang je een week voor de proef.

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Voorbereidend dossier

Voor de aanvang van de proef stel je een voorbereidend dossier samen. Het dossier bevat je persoonlijke gegevens, een schriftelijke motivatie en een portfolio.

Het portfolio breng je mee naar het motivatiegesprek en moet je niet op voorhand digitaal indienen.
Persoonlijke gegevens en schriftelijke motivatie dien je online in.

Klik hier om in te dienen.


PERSOONLIJKE GEGEVENS
 • Recente pasfoto
 • Formele informatie over jezelf

SCHRIFTELIJKE MOTIVATIE

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze


PORTFOLIO

De kandidaat stelt een portfolio samen met een represen­tatieve selectie van beelden, waarin de mogelijke interesse voor kunst en specifiek voor het medium fotografie verduidelijkt wordt. Dit aan de hand van auto­noom artistiek werk, inspiratie­bronnen, eventueel opdrachten in school­verband waarop je trots bent (tekeningen, foto’s, schetsen, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computer­prints, toneelacts, performances of andere creaties,…) Als iets online of digitaal getoond moet worden, moet de kandidaat een eigen drager (laptop..) meebrengen.

Doel en parameters van de proef
DOEL VAN DE PROEF

Het uiteindelijke doel van de proef is te testen of de kandidaat over de nodige persoonlijke artistieke inzichten beschikt en de nodige algemene, culturele en maat­schap­pelijke interesses om het eerste jaar te starten. Op basis van de resultaten van de proef en de gevoerde gesprekken kan aan de niet aangenomen studenten een advies gegeven worden over mogelijke andere artistieke opleidingen.


DE PARAMETERS

Het peilen naar het potentieel van de kandidaatstudent kan niet d.m.v. exact geijkte parameters. Creativiteit laat zich nu eenmaal moeilijk meten. Volgende parameters worden gebruikt:

 • Beschikken over een inzicht, aanleg in het (ver)beeldend vermogen van het medium.
 • Beschikken over een gefundeerde motivatie en een leer­gierigheid naar het medium fotografie.
 • Een vergelijking tussen de verwachting van de kandidaat-student en de aangeboden opleiding.
 • Beschikken over een ruime maat­schappelijke en culturele interesse

Hoewel voorkennis van het medium zowel op inhoudelijk, vormelijk of technisch vlak kan bijdragen tot de slaagkansen, is dit zeker geen vereiste.

De proef
SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat geeft antwoord op een algemene vraag­stelling over een actuele maat­schappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examen­commissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taal­vaardig­heden en vaardig­heid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.


MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voor­bereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigen­schappen hierbij zijn: kritische zin, betrokken­heid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline.

De gesprekken worden georganiseerd in de ateliers van Fotografie op de campus Bijloke (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent).


ACTUALITEITSPROEF

De kandidaat krijgt een lijst van ca. 30 namen of begrippen uit het breed-culturele, artistieke en maatschappelijke veld die ofwel onlangs in de actualiteit kwamen, ofwel verondersteld worden gekend te zijn. (fotografie, visuele media, literatuur, maatschappij, sociaal leven, muziek, theater, politiek, personen…) De kandidaat krijgt de tijd om deze namen en begrippen beknopt te situeren.


FOTOBESPREKING EN ANALYSE (SCHRIFTELIJK)

Er worden er aan de kandidaat­-student een aantal foto­grafische beelden voorgelegd. Bij deze beelden moet de kandidaat-student zowel een aantal beeld­inzichtelijke vragen beantwoorden als vragen die een persoonlijke appreciatie veronderstellen.

Proclamatie

Op de laatste dag van de sessie zitten de juryleden samen en wordt er gedelibereerd. De bevindingen van de verschillende gesprekken en de resultaten van de schriftelijke proeven worden daarbij in overweging genomen. De resultaten (proclamatie) worden medegedeeld op de campus Bijloke. Nadien of telefonisch worden er geen gesprekken gevoerd over de behaalde resultaten.

Houd er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.