Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Jazz-en popmuziek (muziek, uitvoerende muziek)

Aanmelden voor de proef

Je zou graag jazz/pop studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend portfolio (Fase 1 van de toelatingsproef). Lees het algemeen reglement en voorwaarden goed door. Je kan je voorbereiden op het theoretisch onderdeel van de proef met een online lessenreeks.

REGISTREER

 

 1. Vul in al jouw gegevens*
 2. Upload jouw ID
 3. Upload jouw secundaire diploma (als je deze al bezit)
 4. Betaal de €10 inschrijvingskost

 

*Alleen de gegevens van de kandidaat, we aanvaarden geen mailadressen en telefoonnummers van ouders.

Hoewel dit niet wordt aangemoedigd, is het mogelijk om te kandideren voor meerdere instrumenten (maximum 2). Je kan je inschrijven voor een bijkomende proef, door terug in te loggen op ons portaal. Indien je voor beide instrumenten geslaagd zou zijn in Fase 1, zal je gevraagd worden om richting Fase 2 (praktische proef) een definitieve keuze te maken voor één instrument.

Data en locaties

Bij het registreren maak je meteen een keuze voor jazz of voor pop. Weet dat onze docenten jazz/pop sowieso intens samenwerken en dat het altijd mogelijk is om tijdens de toelatingsproef al je muzikale facetten te laten zien. Met je keuze geef je je muzikale voorkeur voor 1 richting aan, zonder een andere uit te sluiten. Er is maar één sessie voorzien voor deze proef en bestaat uit 3 fases.

Fase 1
 • Deadline portfolio: 05.05.23
 • Bekendmaking resultaten portfolio: 15.05.23
Fase 2
 • Praktische proef: 24.05 – 25.05.23
Fase 3
 • Theoretische proef: 31.05.23
 • Proclamatie: 02.06.23
 • Herkansing theorie: 29.08.23

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

START PROEVEN

09u00 op de eerste dag van de sessie.
Campus Grote Sikkel
Ingang Paddenhoek 12, 9000 Gent

Het exacte schema wordt na bekendmaking van de portfolioresultaten medegedeeld.


VERLOOP VAN DE TOELATINGSPROEF
Fase 1

De eerste fase omvat het portfolio. De kandidaat dient het digitale portfolio in ten laatste op 05 mei 2023. Het resultaat van de portfolioproef wordt aan de kandidaten meegedeeld op maandag 15 mei 2023.

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor het portfolio kunnen deelnemen aan

fase 2. Kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen op hun portfolio online feedback krijgen op dinsdag 16 mei 2023.

Fase 2

De tweede fase omvat de praktijkproeven en een motivatiegesprek en wordt georganiseerd op 24 en 25 mei 2023. De proeven worden ingepland tussen 09:00 en 19:00. Kandidaten worden geacht beide data vrij te houden. Er zijn ter plaatse attesten van afwezigheid beschikbaar voor studenten die hiervoor reguliere onderwijsactiviteiten zouden missen. Het exacte verloop van de proef en een gedetailleerde planning wordt ten laatste 19 mei via mail aan de kandidaten bekend gemaakt.

Fase 3

De derde fase omvat de theorieproeven en is enkel voor studenten die slagen voor Fase 2. Deze fase wordt online georganiseerd op 31 mei tussen 13:00 en 18:00

Fase 1 - portfolio

De deadline voor het indienen van het digitaal portfolio is 05 mei 2023.
Je registreert je eerst administratief online en verkrijgt op die manier een code (deze code/registratienummer wordt vermeld op het einde van de registratie en ook in de automatische bevestigingsmail).

REGISTREREN

Met de code kan je vervolgens het digitaal portfolio en de bijhorende vragenlijst invullen op deze link: klik hier.

vul hier vragenlijst en portfolio in


PORTFOLIO

De vragenlijst peilt naar je (brede) interesse en motivatie. Ze omvat ook een link naar drie filmpjes die online raadpleegbaar zijn (Youtube, Facebook, Soundcloud,…), waarin je het beste van jezelf laat horen. Zorg dat jij en je instrument goed in beeld zijn. Als richttijd voor de totale duur van de drie nummers geven we 15 minuten (met voorkeur begeleid door andere muzikant). Je brengt minimum 1 eigen nummer.  Dit kan een eigen song zijn, een compositie, een persoonlijke bewerking van een bestaande song, een loop waarop geïmproviseerd wordt, … Besteed naast de nodige technische vaardigheden voldoende aandacht aan eigenheid, creativiteit en originaliteit.

THEMA PROEF

Als extra bijlage bij het portfolio vragen we de kandidaat om een creatieve proef te doen in een opgelegd thema. Dit is dus een (extra) vierde nummer/opname.

Themaproef 2023: David Bowie.

Bowie is een unieke artiest, muzikant, schrijver, songwriter, maker die gedurende een rijkgevulde carrière tal van stijlen, personages en kunstvormen combineerde. Laat je inspireren door zijn oeuvre, door zijn samenwerkingen en projecten en verras ons met een eigenzinnige insteek. Vermijd “straight covers” en ga aan de slag met muzikale parameters zoals akkoordenschema’s, tekst, arrangement, sound. Verwerk ze op een originele manier tot een themaproef waarin je je technische vaardigheden, creatieve skills en je eigen persoonlijkheid combineert tot een volledig nieuwe song, een herwerking, herinterpretatie,…

Voeg als pdf een verslag toe waarin je het creatieve proces kort duidt (max 1 pagina).
Leg kort uit hoe je het thema hebt verwerkt in de opdracht.

Indien je inhoudelijke vragen hebt over het repertoire ( of over bv. backingstracks ) kan je je nog informeren bij onze coördinatoren:
JAZZ toon.vandionant@hogent.be en POP vincent.pierins@hogent.be.
Een commissie bestaande uit docenten van jazz- of pop maakt een voorselectie op basis van dit portfolio.
Wie positief beoordeeld wordt, wordt op 15 mei via mail uitgenodigd  voor Fase 2 en krijgt dan ook meteen de planning voor 24 en 25 mei.

Fase 2 - Auditie

Kandidaten die geslaagd zijn voor fase 1, kunnen deelnemen aan fase 2, de praktijktest. Deze bestaat uit drie delen.

Wie slaagt voor de praktische proef, mag naar fase 3: de theoretische proef. Je ontvangt dan een uitnodiging per e-mail met meer informatie via onze studentenadministratie.

LIVE SPELEN VOOR EEN JURY

Je bereidt 4 stukken voor.
Kandidaten pop brengen een eigen begeleidingsband mee, bestaande uit max. 4 personen. Kandidaten jazz mogen dit ook doen, maar voor kandidaten jazz wordt desgewenst ook standaard een begeleidingsband/ritmesectie voorzien. Voorbereide stukken mogen ook solo of met backingtrack worden gebracht.

Kandidaten en begeleiders brengen hun eigen instrumenten mee. Piano’s, versterkers en een aansluiting op mini-jack zijn beschikbaar.

De vier stukken omvatten:

 • Eén eigen werk (bij voorkeur een ander dan dat in Fase 1): dit kan een eigen song zijn, een compositie, een muzikaal idee, een persoonlijke bewerking van een bestaande song, een loop waarop geïmproviseerd wordt, je kan gebruik maken van andere instrumenten, of tools, etc…. Laat hier jouw creativiteit de vrije loop.
 • Twee bestaande popsongs of jazzstandards ( + improvisatie ), naargelang de keuze van studierichting. Wij vragen om twee stukken te kiezen in verschillende tempo’s, maatsoorten, toonaarden en feel.
 • Eén verplicht werk: je krijgt bij de bekendmaking van een positief resultaat van het digitaal portfolio (fase 1) ook een opdracht mee. Dit gaat om een verplicht nummer dat je zal moeten uitvoeren met backingtrack. Dit nummer zal per instrument verschillen.
 • Daarnaast speelt de kandidaat ook nog 1 zichtlezing:

Het gaat hierbij om een eenvoudig fragment (een partituur/ leadsheet met evt. begeleiding en improvisatie) dat je net voor de auditie zal krijgen. Tijdens deze proef laat je je artistiek en technisch niveau op een zo veelzijdig mogelijke wijze aan bod komen.


SAMENSPELPROEF

Naast de “core business” op het instrument wordt tijdens de toelatingsproeven ook getoetst naar je creatieve en muzikale inbreng in een samenspelcontext. Je zult samen met enkele kandidaat-studenten in bandformatie en onder begeleiding van een docent 45 minuten musiceren. Het resultaat is van ondergeschikt belang aan het proces, waarbij vooral wordt gelet op eigenheid, persoonlijke inbreng, communicatie en onderlinge reflectie. Deze proef vergt geen specifieke voorbereiding.


MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal je motivatie t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het digitaal portfolio, de ingevulde vragenlijst en de reeds afgelegde proeven in fase 2 vormen een leidraad voor het motivatiegesprek. Het is belangrijk dat je je eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interessepunten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatievaardigheden, maar ook naar praktische zaken zoals je beschikbaarheid voor een voltijdse muziekopleiding, je beoogde inzet en betrokkenheid, communicatievaardigheden …

Wie positief beoordeeld wordt, wordt maandag 29 mei via mail uitgenodigd voor Fase 3, de theoretische proef. Deze vindt online plaats op woensdag 31 mei.

Fase 3 - theoretische proef

Enkel voor kandidaten die geslaagd zijn voor fase 2.

Deze proef vindt online plaats op woensdag 31 mei. De exacte planning wordt maandag 29 mei per mail bekend gemaakt.

Deze proef is de verplichte derde stap in de toelatingsprocedure en bestaat uit vijf delen. Voor de deelproeven 1-4 (Muziektheorie, Solfege, Gehoorvorming en Ritme) is een herkansing mogelijk indien een student niet geslaagd is. Deze herkansing is op maandag 29 augustus. Indien men niet slaagt voor Fase 3 of voor de herkansing is men niet geslaagd voor de gehele toelatingsproef.

Je kan je op dit onderdeel van de proef voorbereiden met een reeks video’s gemaakt door docenten jazz/pop. Je vindt er een overzicht van alle proeven, oefeningen en zelfs een proefexamen.


1. MUZIEKTHEORETISCHE PROEF

herkennen en noteren van:
• samenstelling en voortekening van majeur- en mineur toonaarden
• alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
• volgende drieklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur, mineur,
verminderd en overmatig.
• volgende vierklanken in grondligging kunnen herkennen en schrijven: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
▪ onderstaande toonladders kunnen herkennen en schrijven:
▪ majeur
▪ mineur harmonisch
▪ mineur melodisch
▪ mineur antiek (Aeolisch)
▪ majeur en mineur pentatonisch
• eenvoudige akkoordprogressies herkennen op trapcijfer en noteren in Romeinse cijfers.


 

2. GEHOORVORMINGSPROEF

Horen en noteren van:

 • alle intervallen binnen het octaaf (rein, klein, groot, verkleind, vergroot)
 • volgende drieklanken in grondligging: majeur, mineur, verminderd en overmatig.
 • volgende vierklanken in grondligging: majeur zeven (∆), mineur (mi7), half verminderd (ø), verminderd (o), mineur majeur zeven (mi∆), dominant zeven (7), dominant zeven kruis vijf (7+5), dominant zeven mol vijf (7-5),
 • onderstaande toonladders:
  ▪ majeur
  ▪ mineur harmonisch
  ▪ mineur melodisch
  ▪ mineur antiek (Aeolisch)
  ▪ majeur en mineurpentatonisch
  ▪ mineur bluesscale
  ▪ diminished scale
  ▪ alle modi uit de majeur toonladder: lonisch, Dorisch, Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch en Lokrisch.
 • kort melodisch dictee
 • kort ritmisch dictee
 • kort melodisch-ritmisch dictee

BELUISTER HET FRAGMENT

DOWNLOAD HET INVULBLAD


3. RITMISCHE PROEF
 • Ritmisch dictee in 4/4 bestaande uit 4de noten, 8ste noten, triolen en zestiende noten met hun respectievelijke rusten en mogelijke bindingen.
  Het dictee verloopt van basis naar gevorderd over een 16-tal maten om zodoende je niveaugroep te kunnen bepalen in BA1 of mogelijk BA2
 • Ritmische patronen kunnen herkennen en onmiddellijk naklappen op het gehoor. De patronen bestaan uit populaire claves en/of veelgebruikte 1 of 2 maten patronen binnen het jazz-en popidioom.
 • Enkele ritmische leesoefeningen die je zowel binair als in swingfeel kan zingen. Je kan jezelf begeleiden door te knippen op alle telllen of waar kan op 2 en 4.
 • Een korte peiling naar je mogelijkheid om een ritmische motief te fraseren tegen de metronoom of backing track.

DICTEE DOWNLOADEN


4. SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

Proclamatie en nabespreking

Op 2 juni 2023 worden de resultaten bekend gemaakt per mail. Daaraan sluitend is er een gelegenheid tot een individuele nabespreking fysiek op de campus. Het uur van de nabespreking wordt tijdig bekend gemaakt. Nadien wordt er geen informatie verstrekt over de proeven

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.