Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Textielontwerp (beeldende kunsten)

AANMELDEN VOOR DE PROEF

Je zou graag textielontwerp studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement en voorwaarden goed door.

REGISTREER

 

 1. Vul in al jouw gegevens*
 2. Upload jouw ID
 3. Upload jouw secundaire diploma (als je deze al bezit)
 4. Betaal de €10 inschrijvingskost

 

*Alleen de gegevens van de kandidaat, we aanvaarden geen mailadressen en telefoonnummers van ouders.

Data en locaties
 • Sessie juli, 05 — 07.07.23
 • Sessie augustus, 29.08 — 31.08.23

 

START PROEVEN

09u00 op de eerste dag van de sessie.
Campus Bijloke
Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Details ontvang je een week voor de proef.

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voorbereidend dossier samen dat bestaat uit verschillende delen (persoonlijke gegevens, schriftelijke motivatie, portfolio en specifieke opdrachten). Alle teksten van het dossier moeten getypt zijn. Dit voorbereidend dossier wordt meegebracht op de eerste dag van de proef om 9.00u. Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.


PERSOONLIJKE GEGEVENS
 • Recente pasfoto
 • Een curriculum vitae met overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten,…

SCHRIFTELIJKE MOTIVATIE

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad).


PORTFOLIO

De kandidaat stelt een map samen met een representatieve selectie van zijn persoonlijk werk: autonoom artistiek werk en opdrachten in schoolverband (tekeningen, foto’s, schetsen, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties,…). Kandidaten worden sterk aangeraden om niet enkel reproducties van eigen werk (bv. foto’s) mee te nemen, maar indien mogelijk ook het eigen werk zelf.


SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Het dossier wordt aangevuld met volgende schriftelijk opdrachten op A4-formaat:

 • Een uitvoerige schriftelijke motivatie over een hedendaagse kunstenaar of designer die je aanspreekt, met een bijhorende afbeelding (minimum 1).
 • Een afbeelding van een origineel textielproduct (kledingstuk, meubel, design objecten,…) met een motivatie over het waarom van die keuze.
De proef
MATERIAAL MEE TE BRENGEN OP DE DAG VAN DE PROEF
 • voorbereidend dossier
 • schrijfgerief
 • teken- en schildermateriaal, basis tekenpapier (A4 & A3 formaat)
 • kleurpotloden, stiften, verschillende soorten plakband (ook gekleurde)
 • verschillende soorten papier, oude tijdschriften, verpakkingen etc.
 • Stuk textiel dat je boeiend vindt van textuur, transparantie, techniek etc.

SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en zijn vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.


MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voorbereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigen­schappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelf­discipline en zin voor humor.


SPECIFIEK GEDEELTE

De kandidaten werken zelfstandig aan de schriftelijke test en de praktische proeven. Voor het interview wordt er een beurtrol opgesteld.

1. Waarnemingstekenen

De opdracht wordt bekendgemaakt op de dag van de proef. Deze proef peilt in hoeverre de kandidaat aanleg heeft voor het tekenvak: ruimtelijk inzicht, detail, verhoudingen, perspectief, compositie, materieweergave en in hoeverre men artistiek opgeleid kan worden.

2. Ontwerptekenen

De opdracht wordt bekendgemaakt op de dag van de proef. Deze proef gaat het verbeeldingsvermogen van de kandidaat na en de graad van maturiteit bij het anticiperen op een opdracht.

De kandidaat zoekt zoveel mogelijk inhoudelijke en vormelijke oplossingen in functie van het vak textielontwerpen.

3. Materie inzicht

De opdracht wordt bekendgemaakt op de dag van de proef. Deze opdracht onderzoekt in hoeverre de kandidaat op een intelligente manier een stuk textiel kan beschrijven, natekenen en ontleden.

Proclamatie en nabespreking

Op de laatste dag van de sessie, wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. De proclamatie gebeurd op de campus en aanwezigheid is verplicht.

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden terplekke medegedeeld.