Toelatingsproeven academische bachelor
Oriënteringsproeven master en master-na-master
Oriënteringsproeven voortgezette opleidingen
Onze opleidingen ▾

Vrije kunsten (beeldende kunsten)

Aanmelden voor de proef

Je zou graag performance, tekenkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, installatie of mediakunst studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement en voorwaarden goed door.

REGISTREER

 

 1. Vul in al jouw gegevens*
 2. Upload jouw ID
 3. Upload jouw secundaire diploma (als je deze al bezit)
 4. Betaal de €10 inschrijvingskost

 

*Alleen de gegevens van de kandidaat, we aanvaarden geen mailadressen en telefoonnummers van ouders.

Data en locaties
 • Sessie juli, 05 — 07.07.23

Deadline portfolio: 30.06.23

 • Sessie augustus, 29.08 — 31.08.23
  Deadline portfolio: 25.08.23

 

START PROEVEN

09u00 op de eerste dag van de sessie.
Campus Bijloke
Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Details ontvang je een week voor de proef.

Er zijn twee sessies van de toelatingsproef voorzien, maar we willen de kandidaten zoveel mogelijk uitnodigen deel te nemen aan de eerste sessie.

Zo zal je ruim op voorhand zicht en zekerheid hebben over je studiekeuze.  Het geeft je bovendien voldoende ruimte om het inschrijvingsproces te doorlopen en de nodige praktische voorbereidingen (bv. kort) in aanloop naar het academiejaar te nemen.

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op de uren die hen op voorhand, per mail, zijn gecommuniceerd en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

Voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voorbereidend dossier samen dat bestaat uit twee delen (schriftelijke motivatie en portfolio). Alle teksten van het dossier moeten getypt zijn. Dit voorbereidend dossier wordt online ingediend vóór de voorziene deadline.

VOORBEREIDEND DOSSIER INDIENEN

Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.

De maximale grootte voor het portfolio is 50MB. Je kan gemakkelijk een pdf bestand comprimeren met Adobe Acrobat (niet Acrobat Reader!), zie acrobat.adobe.com of je kan gebruik maken van een website waar je een pdf-bestand kan opladen, verkleinen en dan opnieuw downloaden, bijv. smallpdf.com


SCHRIFTELIJKE MOTIVATIE

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad)


PORTFOLIO

De kandidaat stelt een map samen met een representatieve selectie van persoonlijk werk: autonoom artistiek werk en/of opdrachten in schoolverband (tekeningen, foto’s, schetsen, schets- of notaboeken, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, teksten, gedichten, muziek, computerprints, toneelacts, performances of andere creaties,…). Het is aan te raden om ook fysiek werk mee te brengen naar de proef.

De proef
VOORAF

De kandidaat dient online zijn digitaal portfolio en motivatie­brief in.

VOORBEREIDEND DOSSIER INDIENEN


SCHRIFTELIJKE TEST

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar taalvaardigheden en zijn vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.


MEE TE BRENGEN MATERIAAL OP DE DAG VAN DE PROEF
 • voorbereidend dossier
 • schrijfgerief
 • tekenpapier, teken-, knutsel- en schildermateriaal; afhankelijk van de manier waarop de kandidaat de praktische proef wil benaderen

MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunstopleiding in het algemeen en de specifieke studierichting in het bijzonder worden onderzocht. Het voorbereidend dossier vormt de basis voor een gesprek en een bevraging. Het is belangrijk dat de kandidaat de elementen uit het dossier kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes, plannen en verwachtingen voor de toekomst en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline en zin voor humor.


PRAKTISCHE PROEF

In het atelier zullen verschillende situaties staan (dit kan een object, een stilleven, ruw materiaal, etc zijn). Deze situaties zijn door de atelierdocenten op voorhand opgesteld.

De kandidaat krijgt de vraag om een van deze situaties in beeld te brengen of zo’n situatie naar een eigen beeld te vertalen. De kandidaat krijgt hierbij de keuze om zo’n situatie te interpreteren of ze in beeld te brengen als een waarnemingsoefening. De kandidaat kiest hierbij zelf via welk medium deze situatie verbeeld zal worden en brengt zelf materiaal mee naar de proef. De commissieleden begeleiden deze proef ter plaatse.

Proclamatie

Op de laatste dag van de sessie wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. De proclamatie gebeurd per mail. De kandidaten die niet worden aangenomen krijgen de gelegenheid voor een telefonische nabespreking.

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden terplekke medegedeeld.