Bacheloropleidingen
MASTEROPLEIDINGEN
Schakelprogramma's
Bachelor na bachelor landschapsontwikkeling
Bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs
Master na master hedendaagse muziek
Postgraduaten
Educatieve master
Onze opleidingen ▾

Toelatingsvoorwaarden

Bacheloropleidingen
TOELATINGSVOORWAARDEN
Professionele Bachelor

Interieurvormgeving en Landschaps- en tuinarchitectuur
Als je wil inschrijven voor een professionele bacheloropleiding, moet je een Belgisch diploma secundair onderwijs op zak hebben of een hiermee gelijkgesteld getuigschrift en moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden.

Academische Bachelor

Beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek en drama
Als je wil inschrijven voor een Academische bacheloropleiding, moet je een Belgisch diploma secundair onderwijs op zak hebben of een hiermee gelijkgesteld getuigschrift, moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden, en moet je slagen voor een artistieke toelatingsproef.

 


NEDERLANDSE TAALVOORWAARDEN

Je voldoet automatisch aan de Nederlandse taalvoorwaarden wanneer;

 • Je secundaire studies hebt voltooid in Vlaanderen;
 • Je secundair onderwijs voltooid hebt in één van de volgende landen, Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Nederland of Sint Maarten) en Suriname.

 

Voldoe je niet aan bovenstaande vereisten, dan aanvaarden we één van de volgende Nederlandse taalcertificaten:

 • Bewijs dat je ten minste één leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs heb voltooid.
 • Bewijs dat je geslaagd verklaard bent voor ofwel een opleiding, ofwel één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van tenminste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs.

Onderstaande certificaten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar:

 • Certificaat van slagen van de cursus Nederlands voor Anderstaligen 5 (NVA5) van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
 • Certificaat niveau B2 voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA-test) van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
 • Eender ander certificaat niveau B2 van een Universitair Talencentrum (UCT, ILT, ACTO, Linguapolis)
 • Eender welk certificaat niveau B2 van een Centrum voor Volwassenen-onderwijs (CVO)
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 Educatief Startbekwaam (STRT) van de Taalunie
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 Zakelijk Professioneel (PROF) van de Taalunie
 • Bewijs van slagen voor het Nederlands Staatsexamen NT2 Programma II
Professionele Bachelor

Interieurvormgeving en Landschaps- en tuinarchitectuur
Om te starten in één van onze professionele bacheloropleidingen moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden.

 Academische Bachelor

Beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek 

 • Voldoe je momenteel niet aan de Nederlandse taalvoorwaarden, dan kan je alsnog deelnemen aan onze artistieke toelatingsproeven en bij slagen inschrijven voor de opleiding.
 • Een inschrijvingsbewijs van een officieel instituut voor Nederlands taalonderwijs zal nodig zijn bij inschrijving. Zie hierboven voor welke taalcertificaten kan inschrijven.
  Lees hier meer over de taalvoorwaarden.

Drama
Om te starten in drama moet je voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarden.

 

Heb je nog vragen? Mail naar lisa.depoortere@hogent.be


BUITENLANDS DIPLOMA

Onderstaande documenten moet je mee opladen bij jouw online registratie.

 1. Kopie van diploma(s):
  Na de registratie zullen we een bevestiging van jouw diploma(s) opvragen:
  Optie 1: “Gecertificeerd diploma”, een kopie van jouw diploma die als authentiek verklaard worden door de onderwijsinstelling waar je het diploma is gehaald. Lees hier welke certificaat jij nodig hebt. Deze fysieke kopie met certificaat stuur je op naar,
  Admission office
  School of Arts Gent
  Jozef Kluyskensstraat 2 – 9000 Gent
  Optie 2: Breng jouw origineel diploma mee bij jouw finale inschrijving. Maak hiervoor een afspraak.
  Weet dat we je zonder originele kopie geen uitnodiging kunnen sturen.
 2. Bewijs dat je voldoet aan de Nederlandse taalvoorwaarden.
 3. APS certificaat (enkel van toepassing voor kandidaat studenten uit de Volksrepubliek China die een studentenvisum nodig hebben).

 

Heb je een Nederlands diploma, dan je hebt het volgende diploma nodig;

– Minimum een diploma MBO niveau 4 voor onze professionele bachelors
– Een VWO diploma, Propedeuse, Bachelor master of hoger voor een academische bachelor

Heb je nog vragen? Mail naar lisa.depoortere@hogent.be


TOELATINGSONDERZOEK

Je wil je graag inschrijven voor een bachelor­opleiding aan KASK en Conservatorium, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig erkend (buitenlands) diploma? Dan kan je tóch starten met één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatings­onderzoek. Voor meer info en voorwaarden ga naar onze hogent website.

Heb je nog vragen? Mail naar lisa.depoortere@hogent.be

MASTEROPLEIDINGEN

Wie wil inschrijven voor een masteropleiding moet in het bezit zijn van het onderliggende academische diploma. Daarnaast wordt een oriënteringsproef georganiseerd.

Schakelprogramma's

Wie aan een masteropleiding wil beginnen, maar niet over het juiste onderliggende bachelor­diploma beschikt, kan in sommige gevallen een schakel­programma volgen. Je neemt dan best contact op met je studie­traject­begeleider. Kandideren voor een schakel- of voorbereidings­programma verloopt volgens dezelfde procedure als die voor het masterprogramma.

Bachelor na bachelor landschapsontwikkeling
BUITENLANDS DIPLOMA

Indien je over een buitenlands bachelordiploma beschikt, dien je eerst contact op te nemen met de centrale dienst ‘Foreign Student Admission’ van HOGENT. Dit doe je door te mailen naar foreignstudentadmission@hogent.be met de vermelding van jouw nationaliteit en het land waar je jouw certi­ficaten/diploma’s hebt behaald.

Je krijgt een digitaal aanvraag­formulier toegestuurd met alle informatie en richt­lijnen over welke documenten (gelegaliseerde kopijen en vertalingen van je diploma’s en supplementen) je moet bezorgen. Foreign Student Admission is de centrale dienst studenten­aangelegenheden die beslist over jouw toelating tot HOGENT. Pas wanneer je wordt toegelaten tot HOGENT kan je je aanmelden voor een studie aan KASK & Conservatorium net zoals de andere studenten met een Belgisch bachelor diploma.

Opgelet: Afhankelijk van het land van herkomst, kan deze procedure enkele maan­den in beslag nemen, dus meld je tijdig aan (vóór 1 juni).


SPECIFIEK BELGISCH DIPLOMA

Indien je over een Belgisch diploma beschikt van volgende opleidingen hoef je GEEN intakeprocedure te doorlopen:

 • Bachelor in de agro­ en biotechnologie (afstudeerrichting groenmanagement)
 • Bachelor in de landschaps-­ en tuinarchitectuur
 • Bachelor in de toegepaste architectuur
 • Bachelor of Science in de architectuur
 • Master of Science in de architectuur
 • Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur
 • Master of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur
 • Bachelor of Science in de geografie en de geomatica
 • Bachelor of Science in de geografie
 • Master of Science in de geografie
 • Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Je kan rechtstreeks online registreren via webreg.hogent.be en je nadien inschrijven als student aan KASK & Conservatorium voor de opleiding Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling. Je kan je inschrijving volledig online afwerken.


ANDERE BELGISCHE DIPLOMA’S

Indien je over een ander Belgisch bachelor diploma beschikt dan hierboven vermeld, dien je WEL een intakeprocedure te volgen.

 1. Vul via deze link het intakedocument zo nauwkeurig mogelijk in
 2. Maak een afspraak (met de coördinator van de opleiding) voor het intake­ gesprek met de oriënteringscommissie. Dit kan je doen door te mailen naar glenn.deliege@hogent.be.
 3. Tijdens een individueel intakegesprek zal men jouw motivatie ten aanzien van de Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling onderzoeken. De gegevens uit je intakeformulier vormen de basis voor het gesprek. Het is vooral belangrijk dat je de ele­menten uit je dossier kan toelichten en je studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken. Daarnaast wordt er gepeild naar interessepunten, algemene inzichten en denkvermogen op vlak van landschapsontwikkeling. Belangrijke eigenschappen zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline.
 4. De oriënteringscommissie neemt op basis van het intakeformulier en het intake­gesprek een beslissing over het al dan niet toelaten tot de opleiding Bachelor na Bachelor in de landschapsontwikkeling. Onmiddellijk na afloop van het intakegesprek word je op de hoogte gebracht van de beslissing. Indien je bent toegelaten tot de opleiding kan je je registreren en inschrijven als student aan KASK & Conservatorium.

REGISTREREN EN INSCHRIJVEN

De registratie aan KASK & Conservatorium gebeurt online via webreg.hogent.be en kan je zelf thuis doen.

Om te kunnen inschrijven heb je het ingevulde intakeformulier nodig, met de officiële toelating van de oriënteringscommissie tot inschrijven.


VRAGEN OVER LANDSCHAPSONTWIKKELING?

Meer informatie over de bachelor-na-bachelor landschapsontwikkeling bij:
glenn.deliege@hogent.be (coördinator)
annelies.carbonnelle@hogent.be (studietrajectbegeleider)

Bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs

De bachelor interieurvormgeving kan je via afstandsonderwijs volgen. Omdat zoiets een specifieke vorm van leren is, nodigen we je eerst uit op een intakegesprek. Meer informatie ontvang je na je preregistratie.

Raadpleeg hier de brochure afstandsonderwijs interieurvormgeving.

Master na master hedendaagse muziek

De master na master hedendaagse muziek is een hoog gespecia­liseerde opleiding. Om toegelaten te worden moet je dus sowieso in het bezit zijn van een masterdiploma in de muziek. De procedure is dezelfde als die voor de master muziek.

Postgraduaten

Je hebt een bachelordiploma nodig om in te schrijven voor het postgraduaat curatorial studies, het postgraduaat digital storytelling of voor het European Postgraduate in Arts in Sound. Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek (oriënteringsproef). Meer informatie ontvang je na preregistratie op webreg.hogent.be.

Je hebt een masterdiploma nodig om in te schrijven voor de postgraduaten soloist classical music en musical performance practice. Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek. Meer informatie ontvang je na preregistratie op webreg.hogent.be.

Educatieve master

Deze informatie geldt voor de educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten en voor de educatieve master in muziek en podiumkunsten.


VERKORT TRAJECT 60STP

Je beschikt over een master diploma in de kunsten. De opleiding waarin je je master diploma behaalde, geeft aan tot welke afstudeerrichting je toegelaten wordt (muziek, drama, beeldende kunsten en audiovisuele kunsten). Bij inschrijving voldoe je aan de taalvoorwaarden zoals vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement: taalniveau ERK B2 – “vantage”.


INITIEEL TRAJECT 120STP

Je beschikt over een bachelor diploma in de kunsten. De opleiding waarin je je bachelor diploma behaalde, geeft aan tot welke afstudeer­richting je toegelaten wordt (muziek, drama, beeldende kunsten en audiovisuele kunsten). Omdat het initieel traject ook “artistieke” studiepunten omvat, zal je na registratie voor inschrijving worden uitgenodigd voor een oriënterings­proef, georganiseerd door de betrokken afstudeer­richting. Hierbij is er aandacht voor je motivatie, je portfolio en artistieke kwaliteiten en voor je voorstel tot masterproef.

Opgelet: dit geldt niet voor studenten die hun bachelordiploma behalen aan KASK & Conservatorium en rechtstreeks doorstromen naar de educatieve masteropleiding. Bij inschrijving voldoe je aan de taalvoorwaarden zoals vastgelegd in het onderwijs- en examenreglement: taalniveau ERK B2 – “vantage”.