Menu

Toelatingsvoorwaarden

Bacheloropleidingen

Wie wil inschrijven voor een bacheloropleiding moet een Belgisch diploma secundair onderwijs op zak hebben. Voor de opleidingen beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek en drama moet je bovendien slagen voor een artistieke toelatingsproef. 

Masteropleidingen 

Wie wil inschrijven voor een masteropleiding moet in het bezit zijn van het onderliggende academische diploma. Daarnaast wordt een oriënteringsproef georganiseerd.

Schakelprogramma’s

Wie aan een masteropleiding wil beginnen maar niet over het juiste onderliggende bachelordiploma beschikt, kan in sommige gevallen een schakelprogramma volgen. Je neemt dan best contact op met je studietrajectbegeleider. Kandideren voor een schakel- of voorbereidingsprogramma verloopt volgens dezelfde procedure als die voor het masterprogramma.

Geen diploma secundair onderwijs?

Indien je niet in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs maar je ten laatste op 31 december 21 jaar bent of ouder, kan je een toelatingsonderzoek overwegen. Alle informatie vind je hier

Kandidaten met een buitenlands diploma

Kandidaten uit het buitenland zijn bij ons meer dan welkom. Inschrijven met een buitenlands diploma kan echter pas nadat de directie onderwijs van de HoGent je dossier heeft goedgekeurd. Meer info over die procedure vind je hier. Als je met een buitenlands diploma een schakel- of masterprogramma wil volgen, maakt de evaluatie van je dossier deel uit van die specifieke procedure en hoef je geen verdere stappen te ondernemen. Voor een bacheloropleiding is het aangeraden de preregistratie en goedkeuring ten laatste op 1 juni op te starten. Op die manier kunnen we je dossier tijdig afwerken zodat je goed geïnformeerd aan de start van het academiejaar verschijnt.

Anderstaligen die opteren voor een Nederlandstalige bacheloropleiding in de beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek of drama nemen best dit document door. Wanneer je daarentegen kiest voor een opleiding interieurvormgeving, landschaps-en tuinarchitectuur of landschapsontwikkeling moet je in het bezit zijn van een taalattest niveau “Vantage” in het Europees Referentiekader (ERK B2).

Toelating tot de bachelor na bachelor landschapsontwikkeling

De bachelor na bachelor landschapsontwikkeling is de enige in zijn soort aan KASK & Conservatorium. Lees meer over de toelatingsprocedure

Toelating tot de bachelor interieurvormgeving in afstandsonderwijs

De bachelor interieurvormgeving kan je via afstandsonderwijs volgen. Omdat zoiets een specifieke vorm van leren is, nodigen we je eerst uit op een intakegesprek. Meer informatie ontvang je na je preregistratie en kan je ook raadplegen in de brochure afstandsonderwijs interieurvormgeving.

Toelating tot het postgraduaat curatorial studies

Wie wil inschrijven voor het postgraduaat tentoonstelling en beheer van actuele kunsten moet in het bezit zijn van een masterdiploma of equivalent daarvan (geen professionele bachelors). Daarnaast is er een oriënterend motivatiegesprek. Meer informatie ontvang je na preregistratie en kan je eveneens raadplegen in de brochure van deze opleiding.

Toelating tot de master na master hedendaagse muziek

De master na master hedendaagse muziek is een hoog gespecialiseerde opleiding. Om toegelaten te worden moet je dus sowieso in het bezit zijn van een masterdiploma in de muziek. De procedure is dezelfde als die voor de master muziek.

Toelating tot de specifieke lerarenopleiding

Starten kan als je ingeschreven bent voor de master in de kunsten of als je deze behaald hebt. Men kan voor de vier opties zowel deeltijds als voltijds inschrijven.
We stimuleren nieuwe studenten om bij de inschrijving een informatiegesprek aan te vragen met één van de stage-coördinatoren:
ines.beert@hogent.be (beeldende kunst, audiovisuele kunst)
mirella.ruigrok@hogent.be (muziek)
ann.saelens@hogent.be (drama)

Studievoortgangsbewaking

Naast bovenstaande toelatingsvoorwaarden bezit je natuurlijk ook best voldoende leerkrediet. Als je hiervoor al studies in het hoger onderwijs hebt gevolgd, moet je rekening houden met specifieke voortgangsmaatregelen binnen de hogeschool. Meer informatie vind je hier of bij je studietrajectbegeleider.

Vragen?

Indien je vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met je studietrajectbegeleider.