Menu

klassieke muziek
Doctoraal onderzoek
Afgerond

Het ontwikkelen van hyperpolyfone muziek

  • Onderzoekers: Hans Roels
  • Promotoren: Godfried-Willem Raes (School of Arts), Marc Leman (Universiteit Gent, vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschap)

2008 – 2014

Het ontwikkelen van hyperpolyfone muziek (meerstemmigheid met een eigen tempo en stijl per stem) o.a. door live algoritmische improvisaties vormt de hoofdbrok van mijn onderzoek.
Perceptie: Hoe nemen we (hyper)polyfone muziek waar?
Uitvoering: Welke problemen ontstaan er voor de uitvoerders?
Compositorische toepassing: Hoe kunnen hyperpolyfone regels en technieken ontwikkeld en toegepast worden?

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van postdoctorale onderzoeken, doctoraten, PWO-projecten en meerjarige onderzoeken. Al deze projecten worden gesteund door het onderzoeksfonds Hogeschool Gent en zijn wat inhoud betreft verdeeld over de zeven vakgroepen. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HoGent is te vinden in de database Pure.