INFO OVER DE OPLEIDING DOCENTEN BEZOEK ONS Inschrijven PRAKTISCH
×

bachelor + master audiovisuele kunsten, afstudeerrichting animatiefilm
3 + 1 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

In 1966 stichtte de internationaal gereputeerde animatiefilmmaker Raoul Servais het traject animatiefilm. Het werd het eerste in zijn soort in Europa. Servais’ pedagogische visie was er één van een technisch goed onderbouwde opleiding waarin doorgedreven artistieke eigenzinnigheid moest kunnen floreren. Vandaag blijft deze pedagogische visie levendig. Ondertussen is animatie geëxpandeerd tot een breed werkveld dat reikt van klassieke animatie tot installaties of performance waarin animatie centraal staat.

Eigen aan de opleiding blijft het artistieke en onderzoekende uitgangspunt. De attitude van kunstenaar staat hierin centraal. Animatie wordt er niet zozeer als een technische vaardigheid aangeleerd, maar eerder als een persoonlijke manier om zich uit te drukken in het medium animatiefilm. De student krijgt tijdens de opleiding de kans om te ontdekken wat animatie is voor een eigen artistieke praktijk. Tekenen en 2D-animatie vormen nog steeds de basis voor het leren animeren. De student wordt gestimuleerd om via het medium animatiefilm op zoek te gaan naar een eigen universum, een eigen werkelijkheid.

Niet alleen animatiefilm komt aan bod in de opleiding. Interacties met andere disciplines zoals theater, performance of beeldende kunsten worden gestimuleerd.

Het studieprogramma is opgebouwd uit praktijkateliers en algemene en praktijk ondersteunende theorievakken. De artistieke praktijk staat centraal. Hierin wordt de student geconfronteerd met verschillende aspecten van animatie en animatiefilm als medium: bewegingskwaliteiten, styling, narratieve structuren en muzikaliteit. Technische kennis wordt naast een basiskennis, gaandeweg doorgegeven in functie van de persoonlijke projecten van de studenten. Elk schooljaar is opgebouwd uit een eerste semester met de nadruk op overdracht van kennis en vaardigheden en een tweede semester waarin de student de tijd en de ruimte krijgt om dit te verwerken in persoonlijke projecten.

Een vijftiental praktijkdocenten begeleiden de studenten in het bachelor- en masteratelier, elk vanuit hun specifieke artistieke visie en technische expertise. Van de student wordt naast een open leerattitude en een grenzeloze nieuwsgierigheid, een vasthoudendheid verwacht om zich in het rijke aanbod een eigen weg te banen.

In de master diepen de studenten hun artistiek onderzoek ten volle uit. Ze dragen er de verantwoordelijkheid voor hun parcours, ondersteund door twee mentoren: een praktijkmentor en een theoretische mentor voor de scriptie. De masterseminaries vormen een theoretische omkadering in de vorm van discussieplatforms met studenten uit verschillende disciplines. Binnen het atelier is er frequent overleg met de medestudenten om elkaars werkproces te volgen en te bespreken. Dit aftoetsen en voeden van de eigen praktijk gebeurt in de master in relatie tot de buitenwereld in de vorm van een stage (kunst in het werkveld).

Het masterproject die ook andere vormen dan het medium film kan aannemen, wordt door een externe jury beoordeeld.

Het werkveld van deze opleiding is breed. Alumni zijn niet alleen terug te vinden in de audiovisuele kunsten maar ook in theater, beeldende kunsten, graphic novels, sociaal artistieke projecten, deeltijds kunstonderwijs…

kaskfilms.be

DOCENTEN

Patrik Berx
Rob Breyne
Anke Brouwers
Maï Calon
Charo Calvo
Edwin Carels
Emma De Swaef
Mario Debaene
Paul Demets
Emmanuel Depoorter

Johan Derycke
Michel Druart
Truusje Graste
Veerle Hallaert
Nicolas Keppens
Telma Lannoo
Britt Raes
Raf Schoenmaekers
Pieter-Jan Vaernewijck
Steffie Van Cauter

Brecht Van Elslande
Edith Van Gompel
Carl Van Isacker
Griet Van Reeth
Geert Vergauwe
Pascal Vermeersch
Peter Vermeersch
Robbe Vervaeke
Els Viaene

Publicaties
BEZOEK ONS

INFOMOMENT

ZA 24.06.2023 / 09:30 – 12:30, reserveer een rondleiding
ZA 02.09.2023 / 09:30 – 12:30

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

Inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor audiovisuele kunsten, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Bachelor: bekijk de inhoud van de toelatingsproef.
    Master: neem de application guidelines door.
  3. Registreer je voor een toelatings- of oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

animatiefilm

Tomie Hamzane
Samia Dzair, 5,148 x 1018 Le poids de la Terre en Gramme
1 / 5
Daylen Chiang
< >
Stan Lievens, Krak
Illiana Ballegeer, Een bloem zonder vaas
1 / 6
< >
1 / 7
Ada Guvenir
< >

Interview met Santiago Perez R., bekijk hier zijn film 'Rhizoma'.
1 / 12
Geertrui De Vijlder
< >
Tekenen in functie van animatie is complementair aan tekenen vanuit observatie en noodzakelijk om te kunnen animeren. Het kan omschreven worden als een tekenen vanuit het acteren en het lichaam als zintuig om een houding van een personage in zijn context te (be)grijpen en op papier weer te geven. Animatietekenen is eveneens de basis van storytelling: studenten tekenen kleine ensceneringen. Het gaat dus niet om enkel observerend tekenen, maar eerder om een tekenen dat de kern vormt van een animerend creatief denken. Animatietekenen sluit aan bij de workshop ‘bewegen voor animatie’. De studenten worden uitgedaagd om een rol te spelen. De studenten poseren zelf in deze lessen.
Kasper De Graeve
Nils Martens
Sacha Brauner
1 / 11
Nina Eggermont
< >
1 / 7
Filmische Vorming, omzetten van ideeën naar film

Een onderdeel van de filmische vorming en een beproefde techniek, om ideeën om te zetten naar een film, is een storyboard maken. Een storyboard bestaat uit tekst en afbeeldingen. Het bevat alle info die nodig is om een film samen te stellen wat betreft verhaal, actie, dialoog, geluid, muziek, sfeer, timing, camerastandpunten en – bewegingen, beeldovergangen en speciale effecten. Het is een krachtig werkinstrument, puur persoonlijk of voor een heel team. Soms ook een kunstwerk op zich. Het storyboard leren doorgronden vergt oefening. Daarom vragen we de studenten van de eerste bachelor om, van een bestaand filmfragment, een zo volledig en inspirerend mogelijk storyboard te maken. Hiermee zou een filmmaker, die het fragment nog niet zag, een film moeten kunnen realiseren die qua inhoud, stijl en sfeer heel dicht aansluit bij het origineel.

< >
Vincent Van Driessche, Wil je me iets beloven.
Suus Van Laere, Aardkruipers
1 / 14
Sofie De Cleene
< >