INFO OVER DE OPLEIDING DOCENTEN BEZOEK ONS Inschrijven PRAKTISCH
×

bachelor + master beeldende kunsten, afstudeerrichting autonome vormgeving
3 + 1 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

Onze maatschappij heeft behoefte aan kritische, open geesten die de wereld van morgen opnieuw vormgeven. Aan creatieve makers die de ecologische, economische en sociale uitdagingen binnen onze hedendaagse samenleving – als een kanarie in een kolenmijn – aankaarten, en er met plezier en passie slimme alternatieven voor bedenken. Via een doorgedreven zin voor onderzoek en experiment ontwikkelen studenten Autonome Vormgeving hun vaardigheden in toegepaste en artistieke maakpraktijken. Ze nemen het voortouw om onze materiële wereld te herdefiniëren. Daarbij werken ze zowel zelfstandig als collaboratief, en gaan ze in een geëngageerde dialoog met onder meer maatschappelijke sectoren, dieren, planten en andere actoren in het levensweb.

Social Design

In de leerlijn Social Design bevragen we de rol en het doel van vormgeving binnen de maatschappij, wegen we het functionele karakter af ten opzichte van de autonomie en herdefiniëren de maatschappelijke positie van kunst en vormgeving. De intentie hierbij is om potentieel impact te hebben op de samenleving.

In het eerste bachelorjaar ligt de nadruk op de verkenning van ontwerpmethodieken en kijken we kritisch naar zowel het werkveld als de huidige invulling van productie, industrie en cultuur. In het tweede jaar staat het aanscherpen van een persoonlijke positionering, conceptualisering en beeldtaal centraal. Niet alleen doelgerichte opdrachten, maar ook een confrontatie met andere praktijken helpen de studenten hierbij. In het derde jaar ontwikkelen studenten een bachelorproject binnen de school, en gaan ze buiten de school – in het vak Externe Projecten – aan de slag bij een (institutionele) partner.

Observation, Story and Performance

Net zoals Social Design komt het opleidingsonderdeel Waarneming, Verhaal en Voorstelling in elk bachelorjaar terug. Dit vak bundelt verschillende methodieken en technieken die de studenten helpen bij het beeldend waarnemen, onderzoeken en vervolgens weergeven van context en proces. Daarnaast krijgen de studenten digitale en analoge tools aangereikt waarmee ze de ideeën en narratieven die ze tijdens het ontwerpproces ontwikkelen leren communiceren.

Op deze manier leren ze de specificiteit van een situatie, omgeving en/of leefgemeenschap registreren. Zo leren studenten hun visie, die ze in de loop van de bachelor ontwikkelen, overbrengen naar hun doelpubliek. Daarnaast maken studenten in het eerstejaarstraject Participatieve Praktijken kennis met vormen van participatief artistiek werk, gedeeld auteurschap, cocreatie en andere vormen van samenwerking.

Context and Design

Het theoretische onderdeel Context en Vormgeving ondersteunt deze praktijkvakken en gaat in op begrippen, kaders en reflecties uit het contextuele veld dat de praktijk van Social Design aanstuurt. Zoals bijvoorbeeld ideeën rond de verantwoordelijkheid en maatschappelijke positie van de vormgever/kunstenaar, rond duurzaamheid, sociale gelijkheid, participatie en commons of rond hedendaagse productieprocessen in vergelijking met historische en antropologische voorbeelden.

Master

Tijdens het Masterjaar werkt de student onder begeleiding van een theorie- en praktijkmentor zelfstandig aan een persoonlijk project. Tijdens een collectieve masterclass wordt er — in nauwe wisselwerking met externe professionals — dieper ingegaan op fundamentele aspecten van de artistieke en vormgevingspraktijk, en worden de inhoudelijke processen versterkt.

Studenten Autonome Vormgeving werken onder meer aan artefacten, producten, diensten, (inter)acties, situaties, relaties, omgevingen, politieke praktijken, organisatiemodellen of open systemen. Via doelgerichte opdrachten en experimentele maakmomenten scherpen ze hun eigen visie op de wereld aan, ontdekken ze welk positief engagement ze kunnen opnemen, welke nieuwe duurzame modellen of werkwijzen ze daarvoor kunnen ontwikkelen en inzetten en — last but not least — op welke manier ze hun conceptuele creaties best kunnen vertalen naar een publiek.

Afstuderenden vinden dus aansluiting bij een zeer divers beroepsveld: van sociaal-culturele organisaties en creatieve broedplaatsen over ecologische ontwerpplatformen en stadsmakerscollectieven tot zelf opgerichte kritisch-autonome maakpraktijken.

DOCENTEN

Paul Bailey
Theresa Bastek
Hilde Bouchez
Filip De Baudringhien
Amandine David
Wouter Decorte

Luc Derycke
Archibald Godts
Christiane Högner
Bart Lodewijks
Anna Luyten
Heleen Sintobin

Elly Van Eeghem
Dirk van Gogh
Sep Verboom
Peter Westenberg
Catherine Willems
Adva Zakai

publicaties
BEZOEK ONS

INFOMOMENT

ZA 24.06.2023 / 09:30 – 12:30, reserveer een rondleiding
ZA 02.09.2023 / 09:30 – 12:30

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

Inschrijven

KASK & Conservatorium zal in academiejaar 23-24 geen instroom toelaten in de 1e bachelor van de afstudeerrichting autonome vormgeving. Er zullen dan ook geen artistieke toelatingsproeven voor 1e bachelor autonome vormgeving worden georganiseerd.

Het 2e bachelorjaar zal wél georganiseerd worden. Indien je al hoger kunstonderwijs hebt gevolgd en minstens een eerste jaar met succes hebt afgelegd kom je mogelijks in aanmerking om alsnog in te stromen. Voor de verdere aanpak hierbij kan je terecht bij lisa.depoortere@hogent.be.

Instromen in de master blijft wel mogelijk. Daarvoor neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Master: neem de application guidelines door.
  3. Registreer je voor een toelatings- of oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

autonome vormgeving

Sybren Janssens, foto: Benina Hu
Marius Lefever
Roger Fähndrich, foto: Benina Hu
Hried Van Biervliet, foto: Cheyenne De Keyser
Anthony Leenders
1 / 4
Sybren Janssens, foto: Benina Hu
< >
1 / 9
< >
Maarten De Vrieze, foto: Jordi Coppers
Merel Stolker, foto: Jordi Coppers
INe Van Horen, foto: Benina Hu
1 / 6
< >
1 / 14
< >
1 / 10
< >