INFO OVER DE OPLEIDING DOCENTEN BEZOEK ONS Inschrijven PRAKTISCH
×

bachelor + master beeldende kunsten, afstudeerrichting autonome vormgeving
3 + 1 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

Onze maatschappij heeft behoefte aan creatieve geesten die vormgeven aan de wereld van morgen; een plek vol onzekerheden en uitdagingen. Met plezier, energie en experiment ontwikkelen studenten binnen binnen Autonome Vormgeving hun artistieke talenten in relatie tot hun omgeving. Zelfstandig en collaboratief, speels, experimenteel en onderzoekend en in spannende dialoog met (onder andere) maatschappelijke sectoren, dieren, planten en andere actoren in het levensweb.

Social design

In de leerlijn Social Design bevragen we de rol en het doel van vormgeving binnen de maatschappij, wegen we het functionele karakter af ten opzichte van de autonomie en de maatschappelijke positie van kunst en vormgeving. De intentie is hierbij telkens potentieel impact te hebben op de maatschappij. In het eerste bachelorjaar ligt de nadruk op de verkenning van ontwerpmethodieken en van het veld van de praktijk van Social Design. Even belangrijk is de opstart van een persoonlijke artistieke ontwerppraktijk. In het tweede jaar werk je aan het aanscherpen van een artistieke positionering, conceptualisering en beeldtaal. In het derde jaar ontwikkel je een eigen project zowel binnen de school, als met een (institutionele) partner buiten de school (in het vak externe projecten).

Waarneming, verhaal en voorstelling

In het elk jaar terugkerende opleidingsonderdeel ‘Waarneming, verhaal en voorstelling’ komen verschillende methodieken en technieken samen die de studenten enerzijds helpen bij het beeldend waarnemen, onderzoeken en weergeven van context en proces en anderzijds bij het communiceren van de ontstane ideeën en narratieven binnen het ontwerpproces. De bedoeling is steeds het registreren en weergeven van de specificiteit van een situatie, omgeving en/of leefgemeenschap. Het vak biedt een verkenning van analoge, digitale technieken en ontwikkelt de eigen visie van de student. In het eerstejaarstraject ‘Participatieve Praktijken’ maken studenten kennis met vormen van participatief artistiek werk, gedeeld auteurschap, co-creatie en nog verschillende andere samenwerkingsmodellen.

Context en vormgeving

De praktijkvakken worden ondersteund door het theoretische onderdeel ‘Context en Vormgeving’ dat ingaat op begrippen, kaders en reflecties uit het contextuele veld dat de artistieke praktijk van Social Design aanstuurt. Zoals bijvoorbeeld ideeën rond de maatschappelijke positie van de vormgever/ kunstenaar, participatie, commons, de context en rond hedendaagse productieprocessen in vergelijking met historische, antropologische en actuele voorbeelden.

Master

Begeleid door een praktijk- en een theoretische mentor werkt de student gedurende het Masterjaar zelfstandig aan een project. Wisselende externe kunstenaars, ontwerpers, en artistieke werkers worden betrokken in een collectieve masterclass die ingaat op fundamentele inhoudelijke aspecten van de artistieke praktijk. Het accent in een masterclass ligt altijd op het versterken van de inhoudelijke processen.

Bij ons kan je werken aan objecten, (inter)acties, situaties, relaties, werkplekken, environments, politieke praktijken, organisatiemodellen, open systemen… Afstuderenden vinden aansluiting bij een zeer diverse beroepsveld: kritische collectieven, ecologische ontwerpplatformen, kunsthuizen en innovatieve artistieke bureaus. Ook ontwerpen ze zelf nieuwe werkwijzes en modellen voor toekomstige vormgevingspraktijken.

DOCENTEN

Paul Bailey
Theresa Bastek
Hilde Bouchez
Filip De Baudringhien
Amandine David
Wouter Decorte

Luc Derycke
Archibald Godts
Christiane Högner
Bart Lodewijks
Anna Luyten
Heleen Sintobin

Elly Van Eeghem
Dirk van Gogh
Sep Verboom
Peter Westenberg
Catherine Willems
Adva Zakai

publicaties
BEZOEK ONS

INFOMOMENT

WO 08.03.2023 / 14:00 – 17:00
ZA 24.06.2023 / 09:30 – 12:30
ZA 02.09.2023 / 09:30 – 12:30

OPENDEURDAG

ZO 23.04.23 / 10:00 – 17:00

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

Inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor beeldende kunsten, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Bachelor: bekijk de inhoud van de toelatingsproef.
    Master: neem de application guidelines door.
  3. Registreer je voor een toelatings- of oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

autonome vormgeving

Sybren Janssens, foto: Benina Hu
Marius Lefever
Roger Fähndrich, foto: Benina Hu
Hried Van Biervliet, foto: Cheyenne De Keyser
Anthony Leenders
1 / 4
Sybren Janssens, foto: Benina Hu
< >
1 / 9
< >
Maarten De Vrieze, foto: Jordi Coppers
Merel Stolker, foto: Jordi Coppers
INe Van Horen, foto: Benina Hu
1 / 6
< >
1 / 14
< >
1 / 10
< >