INFO OVER DE OPLEIDING DOCENTEN BEZOEK ONS Inschrijven PRAKTISCH
×

bachelor + master beeldende kunsten, afstudeerrichting fotografie
3 + 1 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

Sinds haar ontstaan heeft fotografie het beeld van de wereld mee gecreëerd. De afstudeerrichting fotografie aan KASK & Conservatorium is doordrongen van het besef van die ‘wereldse’ rol van de discipline. Dat besef bepaalt het wezen van de opleiding, waarvan het aanzien groot is, zowel in het professionele veld als in de wereld van de fotografie als kunstvorm.

Onze opleiding onderscheidt zich van andere door een bijzonder intensieve, individuele begeleiding. Jonge fotografen worden in KASK begeleid naar een autonoom inzicht in het medium fotografie. Als student werk je vooral aan open opdrachten die helpen om eigen beelden en ideeën te creëren. Verschillende docenten gaan met je in gesprek over de uitdagingen die je als beginnend fotograaf krijgt en voor jezelf formuleert. Dat proces loopt over twee sporen: je werkt vanuit een persoonlijke vraagstelling naar een beeldtaal, en je eigent je een documentair onderzoekende methode toe. Elke student verkent en onderzoekt deze twee sporen intensief. Dat gebeurt in dialoog met docenten die elk hun expertise en hun persoonlijke visie op fotografie hebben of als maker in het werkveld staan; voor wie het atelier ook als ontmoetingsplek dienst doet. Terwijl je die dialoog met hen aangaat, verken je ook de technische mogelijkheden van fotografie: zowel digitaal als analoog, gaande van kleinbeeld tot technische camera’s, de mogelijkheden in studio- en printtechnieken. Onze technische permanentie en uitleendienst zorgt daarbij voor materiële ondersteuning.

Naarmate de opleiding vordert, fotografeer je meer vanuit eigen denkprocessen. De technische kant van fotografie is voor ons geen doel op zich, wel vormt ze een noodzakelijke onderbouw voor iedereen die de beelden die hij maakt, gericht wil kunnen sturen. Ideeën over fotografie moeten kunnen resoneren in vormen, en andersom. Wie bij ons aan de opleiding fotografie begint, denkt niet enkel aan het beeld zelf, maar ook over de mogelijke contexten waarin dat beeld zal worden bekeken.

In de bachelorjaren leer je ook hoe je je werk kan opstellen, tentoonstellen, publiceren,… Eenmaal de bachelor is afgewerkt, is er de mogelijkheid om aan de masteropleiding te beginnen: een tijd waarin je je ambities als fotograaf scherpstelt in een eigen artistiek project. Sommigen dagen in die master de geijkte opvattingen over fotografie grondig uit: voor hen primeert een eerder conceptuele, strikt artistieke omgang met het medium. Anderen overtuigen de buitenwereld met documentair werk dat tot stand komt na een intensief en onderzoekend creatieproces. Hoewel het geen doel op zich is, komt het werk van onze studenten vaak al tijdens de studiejaren in het kunstcircuit of in verschillende publicaties terecht.

Eens ze zijn afgestudeerd, bouwen onze studenten een oeuvre als kunstenaar uit, gaan aan het werk als fotojournalist, documentairemaker, curator of als zelfstandig studiofotograaf. Het zeer grote aantal afgestudeerden met naam en faam getuigt van de volgehouden kwaliteit van onze intense afstudeerrichting. Wij leiden auteurs op, mensen die iets te vertellen hebben met de beelden die ze maken.

De opleiding overtuigt eveneens door de indrukwekkende lichting alumni die zij al voortbracht: Dirk Braeckman, Carl De Keyzer, Jan Kempenaers, Mekhitar Garabedian, Katrien Vermeire, Nick Hannes, Lieve Blancquaert, Michiel Hendryckx, Johan Jacobs… Verschillende van hen zijn nog steeds nauw bij de opleiding betrokken als docent, onderzoeker of als jurylid. Ook recenter afgestudeerde generaties leverden tal van excellente jonge fotografen af: Bieke Depoorter, Zaza Bertrand, Sybren Vanoverberghe, Frederik Buyckx, Maroesjka Lavigne, Stefaan Temmerman, Sebastian Steveniers, Joachim Naudts, Lisa Spilliaert, Sanne De Wilde, Max Pinckers, Tom Callemin,…

DOCENTEN

Mathieu Asselin
Yann Bertrand
Kristien Buyse
Sofie Crabbé
Reinhart De Grendel
Annelies de Mey
Bieke Depoorter

Tom Callemin
Véronique Govaert
Nick Hannes
Jan Kempenaers
Bart Koubaa
Anne-Françoise Lesuisse
Ives Maes

Sven Marievoet
Mashid Mohadjerin
Max Pinckers
Marie Snauwaert
Jean Pierre Stoop
Tomas Uyttendaele
Willem Vermoere

publicaties
presentaties
BEZOEK ONS

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

Inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor beeldende kunsten, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd. We maken de exacte data bekend in december.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Bachelor: bekijk de inhoud van de toelatingsproef.
    Master: neem de application guidelines door voor fotografie.
  3. Registreer je voor een toelatings- of oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

fotografie

Lotte Maes over fotografie
Victor Roelens, foto Benina Hu
1 / 5
Neoza Goffin, foto: Cheyenne De Keyser
< >
Myrtille Vanhouwaert, foto: Cheyenne De Keyser
Kaat Pype, Hi, I’m the photographer, foto: Jordi Coppers
Joselito Verschaeve
1 / 6
< >
Charlotte Daniëlse, foto: Benina Hu
Ilan Weiss, foto: Cheyenne De Keyser
Jarod Mauws, foto Jordi Coppers
Kaat Pype, foto: Jordi Coppers
1 / 5
Tentoonstellingszicht Tussen Droom en Daad, foto: Willem Vermoere
< >
Simon Van Geel, foto: Jordi Coppers
Sybren Vanoverberghe
Youqine Lefèvre, foto: Jordi Coppers
David Denil, foto: Thomas Nolf
Maria Luiza Grymonprez, foto: Joselito Verschaeve
foto: Joselito Verschaeve
Marie Dhaese
Yuri van der Hoeven, foto: Jordi Coppers
1 / 12
< >