INFO OVER DE OPLEIDING DOCENTEN BEZOEK ONS Inschrijven PRAKTISCH
×

bachelor + master beeldende kunsten, afstudeerrichting mode
3 + 1 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

Er is geen samenleving ter wereld noch tijd of ze kent een vorm van mode. Iedereen komt ermee in aanraking, bewust of onbewust, gewild of ongewild. Mode is een veelzijdig en beladen begrip. Het is per definitie hyper actueel en tegelijk zo oud als de geklede mens zelf. Het bestaat nooit in een vacuüm. Mode wordt verguisd als zijnde een wispeltu­rig systeem en frivool consumptiegoed, maar ook verheerlijkt als ultiem expressiemiddel. Een enge definitie of perceptie van mode als ‘kledij’ of een ‘commercieel systeem’ doet afbreuk aan de complexe dynamiek die het kenmerkt en het enorme artistieke potentieel dat erin schuilgaat. Mode is bij uitstek ambivalent en multidisciplinair. Net uit al deze spanningsvelden put ze haar unieke zeggingskracht.

Een veelzijdige artistieke praktijk

Heel bewust kiest de opleiding aan KASK & Conservatorium ervoor om mode als een veelzijdige artistieke praktijk te benaderen. Doel is niet je op te leiden tot ontwerper ‘in dienst van’ een bestaand systeem, maar je uit te dagen en uit te nodigen tot het ontwikkelen van een eigen en idiosyncratische artistieke praktijk, waarbij de grenzen van het medium voortdurend verkend, bevraagd en vooral verlegd worden. Belangrijker dan het volgen van het platgetreden pad van de mode, zijn je indivi­duele participatie en een doorgedreven engagement ten opzichte van die praktijk.

De kern van de opleiding zijn de ateliers. Doorheen de bachelors onderzoek je in verschil­lende projecten je relatie tot het medium, tot de maatschappij, haar urgenties en haar uitdagingen, de brede context, het werkveld en tenslotte tot jezelf als beeldend kunstenaar. In de master smeed je dit alles tot een coherent geheel en kom je tot een eigen unieke signatuur die je toont in je masterproef.

Omdat elke kunstenaar of ontwerper ook onvermijdelijk steunt op het ambacht, krijg je in een aantal aparte vakken de fundamenten ervan aangereikt. Afhankelijk van de noden van je eigen praktijk kan je die daarna verder uitdiepen. In ver­schillende algemene en specifieke theorievakken bouw je een sterk referentiekader uit en scherp je je kritische blik aan. Via stages leer je het werkveld kennen en beslissen hoe je jezelf daarin wil positioneren.

Persoonlijk experiment, denken­-door-­doen, diepgaande research, reflectie en een continue, intensieve dialoog met de docenten vormen de basisinsteek voor de begeleiding. Daarbij is het proces minstens even belangrijk dan de output en kan dat laatste zelfs ver afwijken van het traditionele modische.

DOCENTEN

Eva Bos
Hilde Bouchez
Aouatif Boulaich
Filip De Baudringhien
Helena De Smet

Polona Dolzan
Chris Fransen
Bram Jespers
Lars Kwakkenbos
Liesbeth Louwyck

Ronny Martin
Herman Stroobants
Carole Vanderlinden
Catherine Willems
Marina Yee

publicaties
BEZOEK ONS

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

Inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor beeldende kunsten, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Bachelor: bekijk de inhoud van de toelatingsproef.
    Master: neem de application guidelines door.
  3. Registreer je voor een toelatings- of oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

mode

foto: Benina Hu
1 / 6
Graduation 21, Triggers, foto's: Benina Hu
< >

Modeshow
Modeshow
1 / 36
Atelier
< >
1 / 12
Ruth Vieren, A Master collection
< >
1 / 3
Karmien Nys
< >
1 / 6
Patricia Tuijp
< >
1 / 9
1E BACHELOR, Study of Volume
< >
1E BACHELOR, Jeans
1E BACHELOR, Jeans (collage)
1 / 6
Schoenen
< >