INFO OVER DE OPLEIDING DOCENTEN BEZOEK ONS Inschrijven PRAKTISCH
×

bachelor + master beeldende kunsten, afstudeerrichting textielontwerp
3 + 1 jaar

INFO OVER DE OPLEIDING

Recente ontwikkelingen, zowel op vlak van technologie als materie, verbreden en vernieuwen het werkveld van de textielont­werper voortdurend. Tegelijk confronteert de huidige maatschappelijke context de ontwerper met specifieke sociale en ecolo­gische uitdagingen. De afstudeerrichting textielontwerp is dan ook in constante evolutie en omvat vandaag veel meer dan basistechnieken zoals weven, breien en prin­tontwerp. Traditionele methodes worden in een actuele context geplaatst en vertaald naar een hedendaagse praktijk. Een conceptuele benadering resulteert in het samenvoegen en herinterpreteren van textieltechnieken. De mogelijkheden en beperkingen van de technologie worden in de praktijk onderzocht en aandacht voor duurzaamheid stuurt in steeds grotere mate de ontwerpkeuzes.

Tijdens de opleiding maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale proces­sen. Talrijke en gevarieerde initiaties vormen de aanzet voor je artistieke parcours waarin je al gauw veel eigen keuzes maakt en autonoom leert werken. Experiment, zowel speels als analytisch, staat cen­traal in de uitbouw van je eigen beeldtaal en metho­diek als ontwerper. Materiaalkennis en technieken als weven, breien, borduren en druktechnieken zijn belangrijk voor een textielontwerper en krijgen in de opleiding veel gewicht. Diepgaande kennis van materialen en technologieën stelt je in staat om functionele eigenschappen te koppelen aan beel­dende kwaliteiten. Het spanningsveld tussen deze aspecten is een voedingsbodem voor innovatie. Deze kennis wordt echter steeds geïntegreerd in het artistieke proces. Een onderzoekende en kri­tische houding is een voorwaarde om te slagen, niet alleen binnen de opleiding maar ook daarna als professioneel ontwerper. Tijdens de opleiding wordt het ontwikkelen van een kritische en eigen blik continu gestimuleerd doorheen verschillende opdrachten en projecten.

Waar het onderzoek van de studenten textiel ontwerp raakt aan andere disciplines binnen KASK & Conservatorium ontstaan vaak boeiende artistieke symbioses. Zo vormen projecten met de studenten mode, interieurvormgeving of autonome vormgeving een aantrekkelijk onderzoeksdomein met uiteenlopende mogelijkheden en toepassingen. Projecten in samenwerking met kunstenaars, ont­werpers en bedrijven zijn een onderdeel van het curriculum en maken een relevante verbinding met het professionele werkveld. De terugkerende samenwerking met de HOGENT-opleiding textieltechnolo­gie fungeert als laboratorium voor innova­tieve projecten en is een uitdagende plek om het werk in een industriële setting uit te testen.

De kenmerkende veelzijdigheid van de discipline geeft de textielontwerper een grote bewegings­vrijheid en autonomie. Die rijkdom maakt van textielontwerp een boeiend vakgebied waarin je reeds als student eigen klemtonen kan leggen. De voortdurende evolutie en actualisering van de discipline wordt ook weerspiegeld in verschil­lende onderzoeksprojecten binnen de vakgroep Design & Vormgeving. De docenten textielont­werp zijn bovendien allen actieve professionele ontwerpers die vanuit verschillende domeinen spe­cifieke expertise aanbrengen. Ook internationale stages, beurs­ en bedrijfsbezoeken, gastcolleges en wedstrijden brengen de professionele wereld dicht bij de studenten en ondersteunen de vorming van verbeeldingsvolle en vernieuwende ontwerpers.

DOCENTEN

Wouter Baert
Siegrid Demyttenaere
Leda Devoldere
Nele D’herde
Kurt Gabriel
Christiane Högner

Els Huygelen
Henri Jacobs
Anita Kars
Joanna Reuse
Katrien Soeffers
Diane Steverlynck

Céline Vahsen
Laure Van Brempt
Esther Van Schuylenbergh
Clara Vankerschaver
Sep Verboom

publicaties
BEZOEK ONS

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

Inschrijven

Als je wil inschrijven voor een academische bachelor beeldende kunsten, moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Om in te stromen in de master neem je deel aan een oriënteringsproef. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd.

AANMELDINGSPROCEDURE

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Bachelor: bekijk de inhoud van de toelatingsproef.
    Master: neem de application guidelines door.
  3. Registreer je voor een toelatings- of oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

textielontwerp

Eva Jacobs over textielontwerp
Lena Mariën, foto: Benina Hu
Edith Baeten, foto: Benina Hu
Isabeau Goddé, No Time To Waste, foto: Benina Hu
Benjamin Navet, foto: Jordi Coppers
Natalia López López
A hybrid artist for the 21st century. Portrait of alumna Emma Terweduwe by Subbacultcha. (interview)
Rechts Averechts, tentoonstelling textielontwerp
Manon Dusong, foto: Benina Hu
Emma Terweduwe
Heike Dobbelaere
Marieke Van Trappen