INFO OVER DE OPLEIDING DOCENTEN BEZOEK ONS Inschrijven PRAKTISCH
×

educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten
2 jaar – initieel traject
1 jaar – verkort traject
voertaal Nederlands

INFO OVER DE OPLEIDING

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunst­onderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou!

Twee trajecten

De academisch gerichte educatieve master in de kunsten wordt op twee manieren georganiseerd aan KASK & Conservatorium. Enerzijds als een initiële masteropleiding van 120 studiepunten, toegankelijk voor houders van een bachelordiploma in het studiegebied van de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, drama of muziek. Anderzijds als een verkort traject van 60 studiepunten, toegankelijk voor houders van een masterdiploma in het studiegebied van de audiovi­suele kunsten, beeldende kunsten, drama of muziek.

Je krijgt als kunstenaar en als toekomstig leraar in de kunsten een persoonlijk traject aange­boden. Dit vergt een bijzondere pedagogiek waarin ondersteuning, sturing en individuele begeleiding samengaan met het toekennen van vrijheid en auto­nomie. Verschillende invalshoeken zorgen voor een breed kader van waaruit je vorm kan geven aan je eigen (kunst)educatieve opleiding. Deze eigen klemtonen zijn noodzakelijk om ook na je studie verder te kunnen groeien en excelleren.

Praktijk staat centraal

Hierbij staat de praktijk centraal. Je onder­zoekt autonoom hoe de artistieke en educatieve component zich tot elkaar verhouden. De edu­catieve praktijk bestaat enerzijds uit begeleide praktische oefeningen in het werkveld of met de werkveldpraktijk als uitgangspunt en anderzijds uit stage. Je loopt stage in het deeltijds kunst­onderwijs, het secundair onderwijs en het volwassen onderwijs. De opleiding laat je bovendien kennismaken met beroepsmogelijkheden buiten het leerplicht­ en deeltijds kunstonderwijs. Het accent op het sociaal­artistieke en kunsteducatieve veld biedt je een brede waaier aan ervaringen op het terrein, dit wordt geconcretiseerd in afzonderlijke stageprojecten. Zo komt de opleiding tegemoet aan de specifieke vraag naar pedagogisch onderlegde kunstenaars die actief zijn in diverse geledingen van de maatschappij, zoals educatieve diensten van musea, culturele centra of welzijnszorg.

De educatieve masteropleiding wil een open plek zijn waar interdisciplinair, vakoverschrijdend en multidisciplinair werken en leren hoekstenen vormen. Via diverse didactische werkvormen die ook het samenwerken en het informeel leren sti­muleren, word je als kunstleerkracht van de 21ste eeuw voorbereid op het creëren van krachtige artis­tieke leeromgevingen. We bevorderen naar ana­logie met de educatieve en artistieke praktijk ook de wederkerigheid en samenwerking met andere studenten binnen en over de disciplines. Door een inhoudelijke interactie en op basis van een geza­menlijke onderwijscultuur kunnen studenten uit al onze kunst­ en vormgevingsopleidingen zich ver­rijken aan elkaars aanwezigheid.

In de educatieve master treden bewust peda­gogisch handelen, zelfreflectie en een onderzoe­kende houding op de voorgrond met als doel ook de eigen onderwijspraktijk en de artistieke uitvoering continu te optimaliseren. Je leert als kunstleerkracht bovendien kwalitatief te evalueren en de artistieke output te bewaken, want ook dit versterkt individu­ele leerprocessen.

Kwaliteit realiseren in het kunstonderwijs veronderstelt ruimte voor grote eigenheid. Binnen de educatieve master wordt ingezet op “authen­tieke kunsteducatie” waarmee wordt bedoeld dat educatie pas zinvol wordt als ze aansluit bij de leefwereld van de student en bij de actuele profes­sionele kunstpraktijk; het leraarschap is daarbij meer dan louter complementair aan de artistieke praktijk. Je zal vanuit expressie, experiment en begeestering voor jouw eigen kunstdiscipline de liefde voor het vak leren doorgeven.

Trajecten

EDUCATIEVE MASTER BEELDENDE KUNSTEN

EDUCATIEVE MASTER AUDIOVISUELE KUNSTEN

DOCENTEN

Ines Beert
Willem Breynaert
An De Bisschop
Joân De Bruycker
Karin De Fleyt
Joris Devos
Lynn Devos
Ilse Duyck
Marc Godfroid

Alec Langrange
Dirk Lievens
Wim Konink
Sarah Peire
Mirella Ruigrok
Johan Sabbe
Ann Saelens
Jozef Sercu
Daeninck Scheerlinck

Arvid Steyaert
Toon Van Dionant
Karen Van Petegem
Joost Vanmaele
Petra Vermote
Jan Vuye
& docenten uit het artistieke traject van je keuze

publicaties
BEZOEK ONS

Meer info over wanneer en hoe je ons kan bezoeken.
Ontvang uitnodigingen voor onze bezoekmomenten.

Inschrijven

Het aanmeldingsproces voor de educatieve master verschilt naargelang het diploma dat je eerder behaalde en of je kiest voor een initieel of verkort traject.

VERKORT TRAJECT

  1. Je behaalde een masterdiploma in de kunsten.
  2. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  3. Registreer je via webreg.hogent.be.
  4. Voltooi je inschrijving online.

INITIEEL TRAJECT

Je behaalde een bachelordiploma in de kunsten aan KASK & Conservatorium? Je kan de educatieve master kiezen bij herinschrijving of je kan de studietrajectbegeleider van je afstudeerrichting contacteren.

Je behaalde elders een bachelordiploma in de kunsten? Dan moet je deelnemen aan een oriënteringsproef van de afstudeerrichting van je keuze. Die worden meerdere malen per academiejaar georganiseerd. Bekijk de data hier.

  1. Controleer de toelatingsvoorwaarden.
  2. Neem de application guidelines door.
  3. Registreer je voor een oriënteringsproef via webreg.hogent.be.
  4. Doe mee aan de proef.
  5. Na het slagen voor de proef kan je je inschrijving online voltooien.

Heb je een vraag? Contacteer het studentensecretariaat.

PRAKTISCH

Studiefiches
Lestabellen
Studiekosten
Studietrajectbegeleiding

educatieve master in audiovisuele en beeldende kunsten

Niels Snoek over de educatieve master

De Sorrycitatieclub - Andy Buyst

Werkcolleges sociaal-artistiek project: groepsopdracht door Maya Lafere, Anna Nuytten, Willem-Alexander Langlet, Arno Grootaers en Victor Herman