Menu

Beleid

Decaan

Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT, is waarnemend decaan.

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de school of arts, en wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van de hogeschool. Hij is voorzitter van de raad van de school of arts en van de examencommissies. De hoofdtaak van de decaan is het ontwikkelen en formuleren van de beleidsvisie. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijsmateries, financiën en het onderwijzend en administratief personeel en zorgt voor het goed functioneren van de faculteit.

Raad van de School of Arts

De raad van de School of Arts bestuurt de faculteit volgens de bepalingen in het decreet. Zij bepaalt op haar beurt welke bevoegdheden worden toegewezen aan de decaan.

 • Voorzitter: decaan
 • Secretaris: Joke Vangheluwe - 09 243 36 51
 • Vertegenwoordigers personeel: Martine Clierieck, Ilse Den Hond, Gert Keunen, Tomas Navratil, Filip Rathé, Roel Vandommele en Shila Hadji Heydari Anaraki
 • Vertegenwoordigers studenten: Emiel Lenaert, Musia Mwankumi en Mira Halsberge
 • Vertegenwoordigers vanuit het artistiek culturele werkveld: Sven Grooten, Carine Meulders
 • Raadsleden voorgedragen door de UGent: Daniël Biltereyst, Franky Devos, Sylvia Vanpeteghem en Johan Huys

Opleidingscommissies

Per opleiding is er een opleidingscommissie die is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel (OP-leden) en studenten. De taken van de opleidingscommissie zijn:

 • het omschrijven van het opleidingsprofiel
 • het vastleggen van de einddoelen en eindcompetenties
 • het bepalen van de opbouw van het studieprogramma met de verschillende opleidingsonderdelen
 • het vastleggen van de leerinhouden, de studielasten, het evaluatiesysteem en de ondervragingsvormen
 • het participeren aan de uitvoering van de interne kwaliteitszorg en aan de begeleiding van de externe kwaliteitszorg
 • het formuleren van voorstellen i.v.m. door de vakgroepen in te vullen onderwijsopdrachten.

Opleidingscommissie beeldende kunsten

 • Voorzitter: decaan ad interim
 • Leden: Paul Demets, Qiuyun Hu, Els Huygelen, Hendrik Leper, Kristien Buyse, Catherine Willems, Wouter Decorte, Ronny Duquenne, May Abnet en Silke Gerinckx

Opleidingscommissie audiovisuele kunsten

 • Voorzitter: Edwin Carels
 • Leden: Bie Boeykens, Michel Druart, Hilde D’haeyere, Elias Grootaers, Geert Vergauwe, Pascal Vermeersch, Godart Bakkers, Simon Van der Zande, Anne Verbeure

Opleidingscommissie muziek

 • Voorzitter: decaan ad interim
 • Leon Lhoest, Gert Jacobs, Geert Dhondt, Wouter Van Tornhout, Geerten Verberckmoes, Gert Keunen, Joris Blanckaert, Filip Rathé

Opleidingscommissie drama

 • Voorzitter: Jan Steen
 • Leden: Frank Cools, Martine Clierieck, Geert Belpaeme, Bauke Lievens, Paola Bartoletti, Wannes Gyselinck, Frederik Le Roy, Tom Goossens, Anna Franziska Jäger, Martha Balthazar, Jonas Baeke en Mieja Hollevoet

Opleidingscommissie landschaps- en tuinarchitectuur / landschapsontwikkeling

 • Voorzitter: Sylvie Van Damme
 • Leden: Stefanie Delarue, Glenn Deliège, Nele De Cock, Luc Deschepper, Hans Druart, Pieter Foré, Ruben Joye, Caroline Poullier, Kobe Vanhaeren, Anthony Van Nieuwenhuyze, Agnes Adriaens en Steve Helsen

Opleidingscommissie Interieurvormgeving

 • Voorzitter: Gustavo Mulhall
 • Leden: Laurence Berden, Brigit Cleppe, Céline De Clerq, Leen De Wilde, Steven Neetens, Christian Overdeput, Klaas Vanslembrouck, Tom Wellekens, Wouter Decorte, Linde Braecke, Lotte Desmedt en Marthe Cornelissen

Opleidingscommissie educatieve master

 • Voorzitter: An De Bisschop
 • Leden: Jan Steen, Edwin Carels, Martine Huvenne, Inès Beert, Mirella Ruigrok, Ann Saelens, Willem Breynaert en Karen Van Petegem

Opleidingscommissie Digital design and development (Devine)

 • Voorzitter: Jynse Cremers

Vakgroepraden

Architectonisch Ontwerp

 • Voorzitter: decaan ad interim
 • Leden: Laurence Berden, Caroline Poullier, Sandy De Wolf, Bart Depestel, Luc De Schepper, Pieter Foré, Christian Overdeput en Gustavo Mulhall

Autonome Kunsten

 • Voorzitter: decaan ad interim
 • Leden: Ruben Bellinckx, Evert Defrancq, Luc Degryse, Jean-Marie Demeyer, Els Dezwarte, Stefaan Dheedene, Hadassah Emmerich, Jerry Galle, Simon Delobel, Antony Hudek, Shila Hadji Heydari Anaraki, Hendrik Leper, Philip Metten en Gerard Herman

Design en Vormgeving

 • Voorzitter: Hilde Bouchez
 • Leden: Diane Steverlynck, Clara Vankerschaver, Bram Jespers, Dirk van Gogh, Miel Cardinael, Dirk Deblauwe, Hilde Bouchez, Ronny Duquenne, Thomas Desmet, Wouter Decorte, Kristof Van Gestel, Francis Ponseele, Sara De Bondt en Andreas Korczak

Film, Fotografie en Drama

 • Voorzitter: Frederik Le Roy
 • Leden: Patrick Alliët, Hilde D’Haeyere, Patrick Vermeulen, Anne-Francoise Lesuisse, Jan Kempenaers, An van. Dienderen, Stoffel Debuysere, Bob Mees, Bie Boeykens, Johan Opstaele, Jan Steen, Fabrice Delecluse, Frederik Le Roy, Marie Snauwaert en Ann Saelens

Muziekproductie, Jazz en Popmuziek

 • Voorzitter: Senne Guns
 • Leden: Wendy Cocquyt, Anu Junnonen, Frederik Goosens, Gert Jacobs, Gert Keunen, Maarten Weyler, Toon Van Dionant, Lander Gyselinck, Vincent Pierins, Peter Lesage, Klaas Tomme en Wouter Van Tornhout

Klassieke Muziek

 • Voorzitter: Filip Rathé 
 • Leden: Eddy Vanoosthuyse, Rik Vercruysse, Yves Storms, Judith Ermert, Daan Vandewalle, Wim Konink, Marcos Pujol, Ivo Delaere, Jeroen Billiet, Florian Heyerick, Filip Rathé en Geert Dhondt, Hans Scholliers, Ruben Degheselle en Michaël Penson

Theoretische omkadering van de kunstpraktijk

 • Voorzitter: Martine Clierick
 • Leden: Peter De Smet, An De Bisschop, Martine Clierieck, Frank Vande Veire, Godart Bakkers, Ines Beert, Helena De Preester, Wannes Gyselinck en Régis Dragonetti