Decaan
Raad van de School of Arts
Opleidingscommissies
Vakgroepraden
Basisoverleg

beleid

Decaan

Filip Rathé is de decaan van KASK & Conservatorium.

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de school of arts, en wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van de hogeschool. Hij is voorzitter van de raad van de school of arts en van de examencommissies. De hoofdtaak van de decaan is het ontwikkelen en formuleren van de beleidsvisie. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijsmateries, financiën en het onderwijzend en administratief personeel en zorgt voor het goed functioneren van de faculteit.

Raad van de School of Arts

De raad van de School of Arts bestuurt de faculteit volgens de bepalingen in het decreet. Zij bepaalt op haar beurt welke bevoegdheden worden toegewezen aan de decaan.

Voorzitter: Filip Rathé

Secretaris: Joke Vangheluwe – 09 243 36 51

Vertegenwoordigers personeel: Chokri Ben Chikha, Edwin Carels, Martine Clierieck, Jynse Cremers, Ilse Den Hond, Sylvie Van Damme, Maarten Weyler

Vertegenwoordigers studenten: Naomi Schatteman, Emiel Lenaert, Ghazal Faghihi

Vertegenwoordigers vanuit het artistiek culturele werkveld: Sven Grooten, Elke Decoker

Raadsleden voorgedragen door de UGent: Johan Huys, Sylvia Vanpeteghem, Franky Devos, Inge Vranken, Marjan Doom, Koenraad Jonckheere

Opleidingscommissies

Per opleiding is er een opleidingscommissie die is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel (OP-leden) en studenten. De taken van de opleidingscommissie zijn:

 • het omschrijven van het opleidingsprofiel
 • het vastleggen van de einddoelen en eindcompetenties
 • het bepalen van de opbouw van het studieprogramma met de verschillende opleidingsonderdelen
 • het vastleggen van de leerinhouden, de studielasten, het evaluatiesysteem en de ondervragingsvormen
 • het participeren aan de uitvoering van de interne kwaliteitszorg en aan de begeleiding van de externe kwaliteitszorg
 • het formuleren van voorstellen i.v.m. door de vakgroepen in te vullen onderwijsopdrachten.

BEELDENDE KUNSTEN

Voorzitter: Marlie Mul (vanaf 1.10.22)

Leden: Paul Demets, Joanna Reuse, Bram Jespers, Hala Elias Poles, Stijn Van Dousselaere, Ronny Duquenne, Kristien Buyse, Qiuyun Hu, May Abnet, Emmanuel De Poorter en Silke Gerinckx

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Vlaeminck


AUDIOVISUELE KUNSTEN

Voorzitter: Edwin Carels
Film: Bie Boeykens, Pascal Poissonnier en Hilde D’haeyere
Animatiefilm: Michel Druart, Geert Vergauwe en Rob Breyne
Theorie: Godart Bakkers
Studenten: Noah Berhitu (film) en Esther Roza (animatiefilm)
Reserve studenten: Maaike Jaspers (film) en Jade van der Moere (animatiefilm)
Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
Aanwezige trajectbegeleider: Eveline Steenhout


MUZIEK

Voorzitter: Joris Blanckaert

Leden: Senne Guns, Maarten Weyler, Gert Keunen, Peter Lesage, Marte Truyvers, Wout Selosse, Filip Rathé, Geert D’Hondt, Lisa Jacobs, Hendrickje Van Kerckhove, Geertje Karpez, Bram Vanoverberghe, Geerten Verberckmoes en Bastian Neelen

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
Aanwezige trajectbegeleider: Karen Van Petegem


DRAMA

Voorzitter: Jan Steen

Leden: Frank Cools, Martine Clierieck, Geert Belpaeme, Bauke Lievens, Paola Bartoletti, Wannes Gyselinck, Frederik Le Roy, Malique Fye, Manizja Kouhestani, Jonas Baeke en Mieja Hollevoet

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Vlaeminck
Interne expert: Fabrice Delecluse


LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR / LANDSCHAPSONTWIKKELING

Voorzitter: Sylvie Van Damme

Leden: Stefanie Delarue, Glenn Deliège, Luc Deschepper, Hans Druart, Pieter Foré, Ruben Joye, Steve Van Ryckeghem, Yves Willems, Mony De Ghelder (student LTA), Cyril Grommen (student LTA), Trui Van Hemelen (student LTA) en Lore Cobbaut (student LO).

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
Aanwezige trajectbegeleider: Eveline Steenhout


INTERIEURVORMGEVING

Voorzitter: Gustavo Mulhall

Leden: Laurence Berden, Brigit Cleppe, Céline De Clerq, Leen De Wilde, Steven Neetens, Klaas Vanslembrouck, Wouter Decorte, Christian Overdeput,Marthe Cornelissen (3IV), Suzanne De Vilder (1IV) en Julie Enghien (1IV)

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Carbonnelle


EDUCATIEVE MASTER

Voorzitter: decaan ad interim

Leden: Jan Steen, Edwin Carels, Joris Blanckaert, Inès Beert, Mirella Ruigrok, Ann Saelens, Karen Van Petegem, Willem Breynaert, Juliaan Mathot, Christof Seys, Mattias Hendrikx en Margot Vermaut.

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet


DIGITAL DESIGN & DEVELOPMENT (DEVINE)

Voorzitter: Klaus Delanghe

Vakgroepraden
ARCHITECTONISCH ONTWERP

Voorzitter: Caroline Poullier

Leden: Bart Depestel, Luc Deschepper, Pieter Foré, Christian Overdeput, Sandy de Wolf, Sandra Termont, Laurence Berden, Gert Vandenweghe


AUTONOME KUNSTEN

Voorzitter: Stefaan Dheedene

Leden: Ruben Bellinckx, Emmanuel De Poorter, Evert Defrancq, Rob Breyne, Robbe Vervaeke, Els Dezwarte, Stefaan Dheedene, Damaris Hadassah Emmerich, Jerry Galle, Laura Herman, Anna Stoppa, Hendrik Leper, Philip Metten en Gerard Herman


DESIGN EN VORMGEVING

Voorzitter: Bram Jespers (vanaf 1.10.22)

Leden: Hilde Bouchez, Wouter Decorte, Bram Jespers, Aouatif Boulaich, Ronny Duquenne, Dirk Deblauwe, Sara De Bondt, Francis Ponseele, Laure Van Brempt, Dirk Van Gogh, Miel Cardinael, Klaus Delanghe, Sofie Verclyte, Loeke Vanhoutteghem en Laura Martens


FILM, FOTOGRAFIE EN DRAMA

Voorzitter: Frederik Le Roy

Leden: Hilde D’Haeyere, Tom Callemin, Lisa Colpaert, Patrick Vermeulen, Anne-Francoise Lesuisse, Jan Kempenaers, An van. Dienderen, Stoffel Debuysere, Bob Mees, Bie Boeykens, Jan Steen, Fabrice Delecluse, Marie Snauwaert, Lars Kwakkenbos, Bauke Lievens en Ann Saelens


MUZIEKPRODUCTIE, JAZZ & POPMUZIEK

Voorzitter: Senne Guns

Leden: Maarten Weyler, Gert Jacobs, Peter Lesage, Ilja Van Braeckel, Xavier De Clercq, Nils Vermeulen, Jan Chantrain, Gert Keunen, Lode Mertens, Janos Bruneel, Toon Van Dionant, Vincent Pierins, Wouter Van Tornhout


KLASSIEKE MUZIEK

Voorzitter: decaan ad interim

Leden: Mirella Ruigrok, Ellen Janssens, Eddy Vanoosthuyse, Rik Vercruysse, Judith Ermert, Daan Vandewalle, Wim Konink, Marcos Pujol, Ivo Delaere, Lukas Huisman, Florian Heyerick, Geert Dhondt, Joris Blanckaert en Ruben Degheselle


THEORETISCHE OMKADERING VAN DE KUNSTPRAKTIJK

Voorzitter: Martine Clierick

Leden: Peter De Smet, An De Bisschop, Frank Vande Veire, Godart Bakkers, Ines Beert, Helena De Preester, Wannes Gyselinck, Régis Dragonetti, Paul Demets, Wouter De Vleeshouwer en Camie Karstanje

  Basisoverleg

  Het basisoverleg bestaat uit de coördinatoren van het decanaat, de voorzitters van de vakgroepraden en deze van de opleidingscommissies.

  Dit overleg werd in het leven geroepen om overkoepelende thema’s te bespreken zoals internationalisering, programmawijzigingen, vakken theorie, de beleidsnota ‘optimalisering van de organisatiestructuur’,…

  SAMENSTELLING

  Voorzitter: Filip Rathé

  Secretaris: Joke Vangheluwe

  Coördinatoren decanaat: Dries Op de Beeck (infrastructuur), Frauke Velghe (internationalisering), Joke Vangheluwe (algemeen beleid), Valérie Smet (kwaliteitszorg), Rilke Broekaert (personeelsaangelegenheden), Ilse Den Hond (communicatie), Katrien Vuylsteke Vanfleteren (onderzoek), Pascal Desimpelaere (studentenaangelegenheden), Thomas Janssens (ICT), Dries De Wit (Financiën)

  Voorzitters van de vakgroepraden: Frederik Le Roy (Film, Fotografie en Drama), Caroline Poullier (Architectonisch Ontwerp), Filip Rathé (Klassieke muziek), Senne Guns (Muziekproductie, Jazz en popmuziek), Martine Clierieck (Theoretische omkadering), N.N. (Autonome kunsten) en Hilde Bouchez (Design & Vormgeving)

  Voorzitters van de opleidingscommissies: Jan Steen (Drama), Gustavo Mulhall (Interieurvormgeving), Joris Blanckaert (muziek), Edwin Carels (Beeldende kunsten), Edwin Carels (Audiovisuele kunsten), Jynse Cremers (Devine) en Sylvie Van Damme (Landschaps- en tuinarchitectuur)