Decaan
Raad van de School of Arts
Opleidingscommissies
Vakgroepraden
Basisoverleg

beleid

Decaan

Filip Rathé is de decaan van KASK & Conservatorium.

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de school of arts, en wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van de hogeschool. Hij is voorzitter van de raad van de school of arts en van de examencommissies. De hoofdtaak van de decaan is het ontwikkelen en formuleren van de beleidsvisie. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijsmateries, financiën en het onderwijzend en administratief personeel en zorgt voor het goed functioneren van de faculteit.

Raad van de School of Arts

De raad van de School of Arts bestuurt de faculteit volgens de bepalingen in het decreet. Zij bepaalt op haar beurt welke bevoegdheden worden toegewezen aan de decaan.

Voorzitter: Filip Rathé

Secretaris: Joke Vangheluwe – 09 243 36 51

Vertegenwoordigers personeel: Chokri Ben Chikha, Edwin Carels, Martine Clierieck, Jynse Cremers, Ilse Den Hond, Maarten Weyler

Vertegenwoordigers studenten: Naomi Schatteman, Emiel Lenaert, Ghazal Faghihi

Vertegenwoordigers vanuit het artistiek culturele werkveld: Sven Grooten, Elke Decoker

Raadsleden voorgedragen door de UGent: Johan Huys, Sylvia Vanpeteghem, Franky Devos, Inge Vranken, Marjan Doom, Koenraad Jonckheere

Opleidingscommissies

Per opleiding is er een opleidingscommissie die is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel (OP-leden) en studenten. De taken van de opleidingscommissie zijn:

 • het omschrijven van het opleidingsprofiel
 • het vastleggen van de einddoelen en eindcompetenties
 • het bepalen van de opbouw van het studieprogramma met de verschillende opleidingsonderdelen
 • het vastleggen van de leerinhouden, de studielasten, het evaluatiesysteem en de ondervragingsvormen
 • het participeren aan de uitvoering van de interne kwaliteitszorg en aan de begeleiding van de externe kwaliteitszorg
 • het formuleren van voorstellen i.v.m. door de vakgroepen in te vullen onderwijsopdrachten.

BEELDENDE KUNSTEN

Voorzitter: Marlie Mul

Leden: Joanna Reuse, Liesbeth Louwyck, Hendrik Leper, Marie Snauwaert, Ives Maes, Elien Haentjens, Elsje Dezwarte, Thomas Desmet, Paul Demets, Aagje Vandendriessche, Hana Hassanzadeh Kiani.Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valérie Smet en Sven Jacobs

Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Vlaeminck


AUDIOVISUELE KUNSTEN

Voorzitter: Edwin Carels
Film: Bie Boeykens, Pascal Poissonnier en Hilde D’haeyere
Animatiefilm: Michel Druart, Geert Vergauwe en Rob Breyne
Theorie: Godart Bakkers
Studenten: Juul Schopping (film) en Jade van der Moere (animatiefilm)
Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Sven Jacobs en Liesbet Van den Driessche ​​​​​​​
Aanwezige trajectbegeleider: Sylvie Moerman


MUZIEK

Voorzitter: Joris Blanckaert

Leden: Senne Guns, Maarten Weyler, Vincent Pierins, Peter Lesage, Marte Truyers, Wout Selosse, Filip Rathé, Geert D’Hondt, Lisa Jacobs, Hendrickje Van Kerckhove, Geertje Karpez, Bram Vanoverberghe, Francis Ponseele en Bas Neelen

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valérie Smet
Aanwezige trajectbegeleider: Karen Van Petegem


DRAMA

Voorzitter: Jan Steen

Leden: Frank Cools, Martine Clierieck, Geert Belpaeme, Bauke Lievens, Paola Bartoletti, Frederik Le Roy, Manizja Kouhestani, Rinus Chaerle, Fiene Zasada en Mieja Hollevoet

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Liesbet Van den Driessche
Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Vlaeminck
Interne expert: Fabrice Delecluse


LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR / LANDSCHAPSONTWIKKELING

Voorzitter: decaan ad interim

Leden: Stefanie Delarue, Glenn Deliège, Luc Deschepper, Hans Druart, Pieter Foré, Ruben Joye, Steve Van Ryckeghem, Yves Willems, Jasper Hardy, Oksana Vanhellemont, Marie Desmet en Cyriel Grommen

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Liesbet Van den Driessche
Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Carbonnelle


INTERIEURVORMGEVING

Voorzitter: Gustavo Mulhall

Leden: Laurence Berden, Birgit Cleppe, Céline De Clerq, Leen De Wilde, Steven Neetens, Klaas Vanslembrouck, Wouter Decorte, Christian Overdeput, Houda Fayek en Julie Enghien.​​​​​​​

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Sven Jacobs
Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Carbonnelle


EDUCATIEVE MASTER

Voorzitter: decaan ad interim

Leden: Jan Steen, Edwin Carels, Joris Blanckaert, Marlie Mul, Inès Beert, Mirella Ruigrok, Ann Saelens, Karen Van Petegem, Willem Breynaert, Juliaan Mathot, Christof Seys, Mattias Hendrikx en Margot Vermaut.

Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Sven Jacobs


DIGITAL DESIGN & DEVELOPMENT (DEVINE)

Voorzitter: Klaus Delanghe

Vakgroepraden
ARCHITECTONISCH ONTWERP

Voorzitter: Caroline Poullier

Leden: Bart Depestel, Luc Deschepper, Pieter Foré, Christian Overdeput, Sandy de Wolf, Sandra Termont, Laurence Berden, Gert Vandenweghe


AUTONOME KUNSTEN

Voorzitter: Stefaan Dheedene

Leden: Laura Herman, Hendrik Leper, Ruben Bellinkx, Paul Casaer, Kathleen Vinck, Anna Stoppa, Benjamin Verhoeven, Robbe Vervaeke, Rob Breyne, Elsje Dezwarte, Erwin Wittevrongel, Jasper Rigole, Evert Defrancq


DESIGN EN VORMGEVING

Voorzitter: Bram Jespers

Leden: Hilde Bouchez, Aouatif Boulaich, Ronny Duquenne, Sara De Bondt, Francis Ponseele, Laure Van Brempt, Dirk van Gogh, Miel Cardinael, Sofie Verclyte, Klaus Delanghe, Liesbeth Louwyck, Elien Haentjens, Anita Kars, Harold Vergucht


FILM, FOTOGRAFIE EN DRAMA

Voorzitter: Frederik Le Roy

Leden: Hilde D’Haeyere, Tom Callemin, Lisa Colpaert, Pat Vermeulen, Anne-Francoise Lesuisse, Jan Kempenaers, An van. Dienderen, Stoffel Debuysere, Bob Mees, Bie Boeykens, Jan Steen, Fabrice Delecluse, Marie Snauwaert, Lars Kwakkenbos, Bauke Lievens en Ann Saelens


MUZIEKPRODUCTIE, JAZZ & POPMUZIEK

Voorzitter: Senne Guns

Leden: Maarten Weyler, Gert Jacobs, Peter Lesage, Ilja Van Braeckel, Xavier De Clercq, Nils Vermeulen, Jan Chantrain, Lode Mertens, Janos Bruneel, Toon Van Dionant, Vincent Pierins, Wouter Van Tornhout, Yannick Peeters


KLASSIEKE MUZIEK

Voorzitter: decaan ad interim

Leden: Mirella Ruigrok, Ellen Janssens, Eddy Vanoosthuyse, Rik Vercruysse, Judith Ermert, Daan Vandewalle, Wim Konink, Marcos Pujol, Ivo Delaere, Lukas Huisman, Geert Dhondt, Joris Blanckaert, Ruben De Gheselle, Pieter Jansen


THEORETISCHE OMKADERING VAN DE KUNSTPRAKTIJK

Voorzitter: Martine Clierick

Leden: Peter De Smet, An De Bisschop, Frank Vande Veire, Godart Bakkers, Inès Beert, Helena De Preester, Wannes Gyselinck, Régis Dragonetti, Paul Demets, Wouter De Vleeshouwer en Helena Verheye

  Basisoverleg

  Het basisoverleg bestaat uit de coördinatoren van het decanaat, de voorzitters van de vakgroepraden en deze van de opleidingscommissies.

  Dit overleg werd in het leven geroepen om overkoepelende thema’s te bespreken zoals internationalisering, programmawijzigingen, vakken theorie, de beleidsnota ‘optimalisering van de organisatiestructuur’,…

  SAMENSTELLING

  Voorzitter: Filip Rathé

  Secretaris: Joke Vangheluwe

  Coördinatoren decanaat: Dries Op de Beeck (infrastructuur), Frauke Velghe (internationalisering), Joke Vangheluwe (algemeen beleid), Valérie Smet (kwaliteitszorg), Rilke Broekaert (personeelsaangelegenheden), Ilse Den Hond (communicatie), Katrien Vuylsteke Vanfleteren (onderzoek), Pascal Desimpelaere (studentenaangelegenheden), Thomas Janssens (ICT), Dries De Wit (Financiën)

  Voorzitters van de vakgroepraden en voorzitters van de opleidingscommissies