VERTROUWENSPERSONEN STUDENTEN
Studentenvoorzieningen

cultuur van zorg

Ga de dialoog aan

KASK & Conservatorium wil een zorgzame leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Veiligheid en wederzijds respect zijn basisvoorwaarden in een omgeving waar studenten uitgedaagd worden om hun artistieke visie en persoonlijkheid te ontwikkelen. Heel wat cruciale onderdelen van kunstonderwijs zijn enkel mogelijk als er een algemene cultuur van vertrouwen, veiligheid en zorg heerst.

Voelt er iets onveilig in je schoolcontext? Ging iemand over je grenzen of heb je juist het gevoel dat je zelf te ver bent gegaan? Is er een conflict? Door de dialoog aan te gaan geven we elkaar de kans om te reflecteren, elkaars standpunt te verkennen en om na te denken over andere omgangsvormen. Wanneer een rechtstreeks gesprek geen optie (meer) is omdat je je niet veilig voelt en/of de feiten te ernstig zijn en/of iets anders dat belet, kan een gesprek met een medewerker of medestudent die je vertrouwt deugd doen en je helpen de zaken helder te zien. Er zijn echter ook bevoegde instanties waar je op elk moment bij terecht kan.

VERTROUWENSPERSONEN STUDENTEN

Bij situaties tussen studenten of tussen student en docent kan je bij de vertrouwenspersonen van KASK & Conservatorium terecht voor een gesprek in vertrouwen. Zij luisteren zonder te oordelen. Samen kijken jullie wat de mogelijke volgende stappen zijn. Elke situatie is anders en vergt een aanpak op maat. De ombudspersoon neemt enkel verdere stappen met het akkoord van de melder.

​​​​​​​Tijdens academiejaar 2022-23 zijn er ook ‘open office hours’, waarbij je zonder afspraak kan binnenspringen: elke dinsdag tussen 12:00 en 14:00 in het ombudslokaal (gebouw Pauli, 1ste verdieping, zijgang van onderzoekers, boven de resto).

Op andere momenten kan je een afspraak maken met hen via mail of telefoon:

Bert Lesaffer / bert.lesaffer@HOGENT.be / 0473 97 79 39
Véronique Govaert / veronique.govaert@HOGENT.be / 0474 66 35 01

Vertrouwenspersonen HOGENT

Studenten van alle HOGENT-faculteiten kunnen terecht bij de centrale vertrouwenspersonen studenten Stephanie Vandersyppe en Poei Proost. Meer info

Stephanie@hogent.be – 0475 70 11 83
Poei@hogent.be – 0475 70 11 82

Berrt Lesaffer and Veronique Govaert
Studentenvoorzieningen

Ook STUVO, de dienst studentenvoorzieningen van HOGENT, staat ter beschikking voor een vrijblijvend vertrouwelijk gesprek voor studenten. Zij bieden zelf geen therapie aan, maar zoeken wel mee naar een oplossing op maat. Indien nodig verwijzen ze door naar een psycholoog voor een therapeutisch traject aan een studentvriendelijk tarief. De medewerkers van STUVO hebben beroepsgeheim.

Contact: Overwale 42 / 09 243 37 38 / zorg@HOGENT.be

kader grensoverschrijdend gedrag

De school schreef het afgelopen jaar een kader uit over grensoverschrijdend gedrag: wat is het, wat doe je ermee en bij wie kan je terecht? Het kader is bekrachtigd door de raad van de school of arts en het bestuurscollege.

Hier kan je de volledige tekst lezen.

WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Gedrag wordt als grensoverschrijdend beschouwd als het een persoonlijke grens overschrijdt en de persoonlijke integriteit aantast. Jouw subjectieve beleving is de onderliggende maatstaf: enkel jijzelf kan oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn.

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen onder andere pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld, seksisme, racisme, discriminatie en stalking.


WAT ALS JE GECONFRONTEERD WORDT MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Alle studenten en personeelsleden dragen bij aan de cultuur van zorg op deze school. Ervaar je grensoverschrijdend gedrag, moedigen wij je aan om deze ervaring kenbaar te maken in een context die goed voelt. Beter een gesprek te veel dan een gesprek te weinig. Ben je getuige van een benarde situatie of denk je dat je zelf over de grenzen van een ander bent gegaan, raden we aan om het gesprek aan te gaan, hoe ongemakkelijk het misschien ook aanvoelt.


BIJ WIE KAN JE TERECHT?

Binnen KASK & Conservatorium kan je terecht bij de vertrouwenspersonen studenten (zie hierboven).

Binnen HOGENT is er:

Buiten de Hogeschool zijn er verschillende initiatieven die je kan aanspreken;

Engagement

Twee psychologen van de Genderkamer

Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent.

Daarnaast heb je nog verschillende andere laagdrempelige initiatieven die onderaan terug te vinden zijn.


EEN GESPREK MET ZORG VOOR DE MELDER

Als je je richt naar de vertrouwenspersonen studenten voor een gesprek, dan

  • bepaal jij wat er gebeurt met de melding
  • heeft de vertrouwenspersoon studenten beroepsgeheim
  • mag je, indien je dit wenst, iemand meenemen (bijvoorbeeld een medestudent, een getuige of een collega)
  • is de vertrouwenspersoon studenten een neutrale en onafhankelijke partij

Ook als getuige of vertrouwenspersoon binnen/buiten de organisatie kan je een melding doen. Welke stappen er daarna mogelijk zijn, wordt samen met de getuige of vertrouwenspersoon bekeken.


ANDERE ONDERSTEUNENDE INITIATIEVEN

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (ook na 20 jaar ben je echter welkom).

Start to talk is een project dat zich richt op mentaal welzijn bij studenten.

WAT WAT is er voor alle jongeren die het even niet meer weten. Op zowel spannende als moeilijke momenten.

Genderinclusiviteit
GENDERINCLUSIVITEIT
AANPASSEN VAN JE INSCHRIJVINGSGEGEVENS

Indien je je naam en/of e-mailadres wenst te wijzigen nadat je ingeschreven bent, kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van jouw richting. Je vindt meer info bij Inschrijven.


VOORNAAMWOORDEN IN E-MAILHANDTEKENING

Je vraagt je misschien af waarom sommige personen voornaamwoorden in de e-mailhandtekening plaatsen? Door voornaamwoorden in een handtekening op te nemen, geven we helder aan hoe we wensen aangesproken te worden in digitale communicatie en daaropvolgende ontmoetingen.

Waarom we dit doen, kan verschillende redenen hebben. Voornaamwoorden scheppen duidelijkheid over onze genderidentiteit, maar we kunnen er ook het bewustzijn rond genderidentiteit mee vergroten. Door deze te expliciteren, normaliseren we dit gebruik en maken we het comfortabeler dat iedereen, inclusief trans of non-binaire personen, dit doet.

Er zijn ook andere redenen om dit te doen, bijvoorbeeld in het geval we een genderneutrale naam hebben en misverstanden willen vermijden.

Op deze pagina van çavaria staat het helder toegelicht.

Want gender is een spectrum en aansprekingen zijn niet altijd evident.

Meer informatie over gender en genderidentiteit?

Çavaria (https://www.cavaria.be/transgender-personen )
Transgender Infopunt TIP (http://transgenderinfo.be/ )
Informatiebrochure over alles wat je altijd wilde weten over transgender