Ombudspersonen
Studentenvoorzieningen

cultuur van zorg

Ga de dialoog aan

KASK & Conservatorium zet als doel een zorgzame leer- en werkomgeving waarin de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van studenten en personeelsleden centraal staan. Veiligheid en wederzijds respect zijn basisvoorwaarden om een werk- en leeromgeving te creëren waarin studenten uitgedaagd kunnen worden om hun artistieke visie te ontwikkelen.

Heel wat cruciale onderdelen van kunstonderwijs – intensieve samenwerkingen, individuele begeleiding, kwetsbare maakprocessen, grondige feedback, constructieve (zelf)kritiek, fysieke interacties, persoonlijke expressie, constructieve frictie, experiment – zijn maar mogelijk als er een algemene cultuur van zorg heerst.

Ombudspersonen

De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen een student en één of meerdere personeelsleden van HOGENT. Deze geschillen kunnen zowel verband houden met de toepassing van het onderwijs- en examenreglement, de rechtspositieregeling van de student, alsook met onbillijk ervaren handelingen en beoordelingen.

De ombudspersoon is tot discretie verplicht bij de behandeling van de klacht.

De school schreef voor grensoverschrijdend gedrag een apart kader uit met duidelijke richtlijnen en een aparte flow. Daarover kan je hieronder meer lezen.

​​​​​​​Tijdens academiejaar 2022-23 zijn er ook ‘open office hours’, waarbij je zonder afspraak kan binnenspringen: elke dinsdag tussen 12:00 en 14:00 in het ombudslokaal (gebouw Pauli, 1ste verdieping, zijgang van onderzoekers, boven de resto).

Op andere momenten kan je een afspraak maken met hen via mail of telefoon:

Bert Lesaffer / bert.lesaffer@HOGENT.be / 0473 97 79 39
Véronique Govaert / veronique.govaert@HOGENT.be / 0474 66 35 01

Berrt Lesaffer and Veronique Govaert
Studentenvoorzieningen

Ook STUVO, de dienst studentenvoorzieningen van HOGENT, staat ter beschikking voor een vrijblijvend vertrouwelijk gesprek voor studenten. Zij zoeken mee naar een oplossing op maat. Indien nodig verwijzen ze door naar een psycholoog voor een therapeutisch traject aan een studentvriendelijk tarief. De medewerkers van STUVO hebben beroepsgeheim.

Contact: Overwale 42 / 09 243 37 38 / zorg@HOGENT.be

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag staat de veilige haven die de school wil zijn, in de weg. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we o.a. pesterij, ongewenst seksueel gedrag, geweld, seksisme, validisme, racisme, discriminatie, stalking en alle andere vormen van discriminatie.

We willen iedereen die grensoverschrijdend gedrag ervaart, ziet of denkt zelf een grens te zijn overgegaan, aanmoedigen om in dialoog te gaan met de andere partij, met een medewerker of medestudent die je vertrouwt. Een gesprek over de ervaring kan deugd doen. Vanuit de school adviseren we om het verhaal ook kenbaar te maken bij de vertrouwenspersoon.

Grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren als iemand ander bij jou een persoonlijke grens overschrijdt en jouw persoonlijke integriteit aantast. Dit gedrag is niet altijd objectief vast te stellen. Enkel de persoon grensoverschrijdend gedrag ervaart, kan zelf oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Zo kan het zijn dat gedrag dat voor één iemand aanvaardbaar is, niet acceptabel is voor anderen.

Als je grensoverschrijdend gedrag wil melden, zijn er duidelijke richtlijnen nodig. Daarom heeft de school twee kaders uitgeschreven waarbij de stappen om grensoverschrijdend gedrag te melden, helder omschreven worden. Bij wie kan je terecht? Wat kan je doen?

LEES DE KADERTEKST

HOE MELDEN BINNEN HOGENT?
Hoe meld je als student of externe grensoverschrijdend gedrag door een andere student, een externe of een personeelslid? Wat als je grensoverschrijdend gedrag vaststelt? Of het gevoel hebt zelf over iemand zijn grenzen te zijn gegaan?

BEKIJK DE FLOWCHART VOOR STUDENTEN

Binnen KASK & Conservatorium kan je terecht bij de vertrouwenspersonen studenten.

Binnen HOGENT is er:


EEN GESPREK MET ZORG VOOR DE MELDER

Als je je richt naar de vertrouwenspersonen studenten voor een gesprek, dan

  • bepaal jij wat er gebeurt met de melding
  • heeft de vertrouwenspersoon studenten beroepsgeheim
  • mag je, indien je dit wenst, iemand meenemen (bijvoorbeeld een medestudent, een getuige of een collega)
  • is de vertrouwenspersoon studenten een neutrale en onafhankelijke partij
HOE MELDEN BUITEN HOGENT?
Zorgcentrum na seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent. Je kan hier terecht voor medische en psychische zorg, een eerste sporenonderzoek en, voor wie dat wil, hulp bij de politieaangifte.
Tel. 09 332 80 80 – zsg@uzgent.be
uzgent.be/

WatWat

WAT WAT is er voor alle jongeren die het even niet meer weten. Op zowel spannende als moeilijke momenten.
www.watwat.be

Unia

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Unia informeert je over je rechten en zoekt mee naar een oplossing.
Gratis nummer 0800 12 800 of www.unia.be

Engagement

Engagement is een artistieke beweging die seksueel grensoverschrijdend gedrag wil tackelen, maar ook seksisme en machtsmisbruik in het Belgische artistieke veld. Engagement geeft peer-to-peer ondersteuning door het organiseren van open meetings en het aanbieden van gesprekken met freelance vertrouwenspersonen die in het kunstveld werken.
www.engagementarts.be

Soms voelt anoniem melden veiliger aan. Daarvoor kan je terecht bij:
1712

Mail, chat of bel.
Op dit nummer kan je anoniem praten of melding doen over geweld en misbruik.

TEJO

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (ook na 20 jaar ben je echter welkom); kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.
TEJO – tejo.be – Nieuwland 65 te Gent – info.gent@tejo.be – 09 224 30 96 of 0470 830 110
tejo.be/tejo-gent/ 

 

Gender
VOORNAAMWOORDEN

Je vraagt je misschien af waarom sommige personen voornaamwoorden in de e-mailhandtekening plaatsen? Door voornaamwoorden in een handtekening op te nemen, geven we helder aan hoe we wensen aangesproken te worden in digitale communicatie en daaropvolgende ontmoetingen.

Waarom we dit doen, kan verschillende redenen hebben. Voornaamwoorden scheppen duidelijkheid over onze genderidentiteit, maar we kunnen er ook het bewustzijn rond genderidentiteit mee vergroten. Door deze te expliciteren, normaliseren we dit gebruik.
Er zijn ook andere redenen om dit te doen, bijvoorbeeld in het geval we een genderneutrale naam hebben en misverstanden willen vermijden.

Welke voornaamwoorden worden het meest gebruikt?

  • zij/haar/haar – voor personen de zich als vrouw identificeren
  • hij/hem/zijn – voor personen die zich als man identificeren
  • die/hun/hen of die/hun/diens – voor personen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken

Als een persoon twee verschillende voornaamwoorden aangeeft, mag je kiezen waarmee je de persoon aanspreekt of mag je ze door elkaar gebruiken.

Voornaamwoorden aangeven
Omdat we willen dat iedereen zich thuis voelt op school, kan je als student je voornaamwoorden aangeven op de formulieren van de toelatingsproef of van het inschrijvingsformulier. Als je deze nadien wenst te wijzigen, kan je dit zelf nog wijzigingen via ibamaflex.hogent.be

Op deze pagina van çavaria staat het helder toegelicht.

Want gender is een spectrum en aansprekingen zijn niet altijd evident.

Meer informatie over gender en genderidentiteit?

Çavaria (https://www.cavaria.be/transgender-personen )
Transgender Infopunt TIP (http://transgenderinfo.be/ )
Informatiebrochure over alles wat je altijd wilde weten over transgender


AANPASSEN VAN JE INSCHRIJVINGSGEGEVENS

Indien je je roepnaam en/of e-mailadres wenst te wijzigen nadat je ingeschreven bent, kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van jouw richting. Deze persoon zorgt dat de wijziging overal wordt doorgevoerd. Je vindt meer info bij Inschrijven.