Beleid inclusie

KASK & Conservatorium onderschrijft het inclusiebeleid van HOGENT.

Kerngedachten:
Diversiteit binnen diversiteit is een gegeven. Onze samenleving bestaat uit (steeds meer) mensen die op allerlei manieren van elkaar verschillen, zichtbaar en onzichtbaar. De school ziet deze (on)zichtbare verschillen als een verrijkingen als een uitdaging om inclusief mee om te gaan zowel voor de school als voor de maatschappij. De diversiteit die we in onze maatschappij terugvinden willen we ook zien op de school.
Het is de opdracht van de school om zoveel als mogelijk drempels weg te werken omdat elk individu gelijkwaardig is en opdat iedereen gelijke kansen krijgt.
De school wil een inclusieve hogeschool zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit wil zeggen dat iedereen zichzelf kan zijn, zich betrokken voelt (of betrokken kan worden) en een stem heeft die mee telt in de dialoog. De school is een plaats waar elke student en medewerker zich veilig, gerespecteerd en vertegenwoordigd voelt.

Dit beleid ambieert:
1. Diversiteit en inclusie is een opdracht voor ons allen.
2. De school is een plaats waar je (vrij)moedig kan zijn.
3. Eenieder heeft het recht op gelijke kansen om zijn/haar/diens kwaliteiten en potentieel te verzilveren.
4. De school wil een katalysator voor verandering zijn.
5. Als maatschappelijke actor is de school ambassadeur voor het bevorderen van een inclusieve maatschappij via haar onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten.

Meer weten, neem contact op met:
Duurzaamheidscoördinator HOGENT: Karen Van Bastelaere karen.vanbastelaere@hogent.be
Stafmedewerker algemeen beleid: Joke Vangheluwe joke.vangheluwe@hogent.be