Gender

VOORNAAMWOORDEN

Je vraagt je misschien af waarom sommige personen voornaamwoorden in de e-mailhandtekening plaatsen? Door voornaamwoorden in een handtekening op te nemen, geven we helder aan hoe we wensen aangesproken te worden in digitale communicatie en daaropvolgende ontmoetingen.

Waarom we dit doen, kan verschillende redenen hebben. Voornaamwoorden scheppen duidelijkheid over onze genderidentiteit, maar we kunnen er ook het bewustzijn rond genderidentiteit mee vergroten. Door deze te expliciteren, normaliseren we dit gebruik.
Er zijn ook andere redenen om dit te doen, bijvoorbeeld in het geval we een genderneutrale naam hebben en misverstanden willen vermijden.

Welke voornaamwoorden worden het meest gebruikt?

  • zij/haar/haar – voor personen de zich als vrouw identificeren
  • hij/hem/zijn – voor personen die zich als man identificeren
  • die/hun/hen of die/hun/diens – voor personen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken

Als een persoon twee verschillende voornaamwoorden aangeeft, mag je kiezen waarmee je de persoon aanspreekt of mag je ze door elkaar gebruiken.

Voornaamwoorden aangeven
Omdat we willen dat iedereen zich thuis voelt op school, kan je als student je voornaamwoorden aangeven op de formulieren van de toelatingsproef of van het inschrijvingsformulier. Als je deze nadien wenst te wijzigen, kan je dit zelf nog wijzigingen via ibamaflex.hogent.be

Op deze pagina van çavaria staat het helder toegelicht.

Want gender is een spectrum en aansprekingen zijn niet altijd evident.

Meer informatie over gender en genderidentiteit?

Çavaria (https://www.cavaria.be/transgender-personen )
Transgender Infopunt TIP (http://transgenderinfo.be/ )
Informatiebrochure over alles wat je altijd wilde weten over transgender


AANPASSEN VAN JE INSCHRIJVINGSGEGEVENS

Indien je je roepnaam en/of e-mailadres wenst te wijzigen nadat je ingeschreven bent, kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van jouw richting. Deze persoon zorgt dat de wijziging overal wordt doorgevoerd. Je vindt meer info bij Inschrijven.