Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag staat de veilige haven die de school wil zijn, in de weg. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we o.a. pesterij, ongewenst seksueel gedrag, geweld, seksisme, validisme, racisme, discriminatie, stalking en alle andere vormen van discriminatie.

We willen iedereen die grensoverschrijdend gedrag ervaart, ziet of denkt zelf een grens te zijn overgegaan, aanmoedigen om in dialoog te gaan met de andere partij, met een medewerker of medestudent die je vertrouwt. Een gesprek over de ervaring kan deugd doen. Vanuit de school adviseren we om het verhaal ook kenbaar te maken bij de vertrouwenspersoon.

Grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren als iemand ander bij jou een persoonlijke grens overschrijdt en jouw persoonlijke integriteit aantast. Dit gedrag is niet altijd objectief vast te stellen. Enkel de persoon grensoverschrijdend gedrag ervaart, kan zelf oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Zo kan het zijn dat gedrag dat voor één iemand aanvaardbaar is, niet acceptabel is voor anderen.

Als je grensoverschrijdend gedrag wil melden, zijn er duidelijke richtlijnen nodig. Daarom heeft de school twee kaders uitgeschreven waarbij de stappen om grensoverschrijdend gedrag te melden, helder omschreven worden. Bij wie kan je terecht? Wat kan je doen?

LEES DE KADERTEKST

HOE MELDEN BINNEN HOGENT?
Hoe meld je als student of externe grensoverschrijdend gedrag door een andere student, een externe of een personeelslid? Wat als je grensoverschrijdend gedrag vaststelt? Of het gevoel hebt zelf over iemand zijn grenzen te zijn gegaan?

BEKIJK DE FLOWCHART VOOR STUDENTEN

Binnen KASK & Conservatorium kan je terecht bij de vertrouwenspersonen studenten.

Binnen HOGENT is er:


EEN GESPREK MET ZORG VOOR DE MELDER

Als je je richt naar de vertrouwenspersonen studenten voor een gesprek, dan

  • bepaal jij wat er gebeurt met de melding
  • heeft de vertrouwenspersoon studenten beroepsgeheim
  • mag je, indien je dit wenst, iemand meenemen (bijvoorbeeld een medestudent, een getuige of een collega)
  • is de vertrouwenspersoon studenten een neutrale en onafhankelijke partij
HOE MELDEN BUITEN HOGENT?
Zorgcentrum na seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent. Je kan hier terecht voor medische en psychische zorg, een eerste sporenonderzoek en, voor wie dat wil, hulp bij de politieaangifte.
Tel. 09 332 80 80 – zsg@uzgent.be
uzgent.be/

WatWat

WAT WAT is er voor alle jongeren die het even niet meer weten. Op zowel spannende als moeilijke momenten.
www.watwat.be

Unia

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Unia informeert je over je rechten en zoekt mee naar een oplossing.
Gratis nummer 0800 12 800 of www.unia.be

Engagement

Engagement is een artistieke beweging die seksueel grensoverschrijdend gedrag wil tackelen, maar ook seksisme en machtsmisbruik in het Belgische artistieke veld. Engagement geeft peer-to-peer ondersteuning door het organiseren van open meetings en het aanbieden van gesprekken met freelance vertrouwenspersonen die in het kunstveld werken.
www.engagementarts.be

Soms voelt anoniem melden veiliger aan. Daarvoor kan je terecht bij:
1712

Mail, chat of bel.
Op dit nummer kan je anoniem praten of melding doen over geweld en misbruik.

TEJO

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (ook na 20 jaar ben je echter welkom); kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.
TEJO – tejo.be – Nieuwland 65 te Gent – info.gent@tejo.be – 09 224 30 96 of 0470 830 110
tejo.be/tejo-gent/