kader grensoverschrijdend gedrag

De school schreef het afgelopen jaar een kader uit over grensoverschrijdend gedrag: wat is het, wat doe je ermee en bij wie kan je terecht? Het kader is bekrachtigd door de raad van de school of arts en het bestuurscollege.

Hier kan je de volledige tekst lezen.

WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Gedrag wordt als grensoverschrijdend beschouwd als het een persoonlijke grens overschrijdt en de persoonlijke integriteit aantast. Jouw subjectieve beleving is de onderliggende maatstaf: enkel jijzelf kan oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn.

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen onder andere pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld, seksisme, racisme, discriminatie en stalking.


WAT ALS JE GECONFRONTEERD WORDT MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Alle studenten en personeelsleden dragen bij aan de cultuur van zorg op deze school. Ervaar je grensoverschrijdend gedrag, moedigen wij je aan om deze ervaring kenbaar te maken in een context die goed voelt. Beter een gesprek te veel dan een gesprek te weinig. Ben je getuige van een benarde situatie of denk je dat je zelf over de grenzen van een ander bent gegaan, raden we aan om het gesprek aan te gaan, hoe ongemakkelijk het misschien ook aanvoelt.


BIJ WIE KAN JE TERECHT?

Binnen KASK & Conservatorium kan je terecht bij de vertrouwenspersonen studenten (zie hierboven).

Binnen HOGENT is er:

Buiten de Hogeschool zijn er verschillende initiatieven die je kan aanspreken;

Engagement

Twee psychologen van de Genderkamer

Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent.

Daarnaast heb je nog verschillende andere laagdrempelige initiatieven die onderaan terug te vinden zijn.


EEN GESPREK MET ZORG VOOR DE MELDER

Als je je richt naar de vertrouwenspersonen studenten voor een gesprek, dan

  • bepaal jij wat er gebeurt met de melding
  • heeft de vertrouwenspersoon studenten beroepsgeheim
  • mag je, indien je dit wenst, iemand meenemen (bijvoorbeeld een medestudent, een getuige of een collega)
  • is de vertrouwenspersoon studenten een neutrale en onafhankelijke partij

Ook als getuige of vertrouwenspersoon binnen/buiten de organisatie kan je een melding doen. Welke stappen er daarna mogelijk zijn, wordt samen met de getuige of vertrouwenspersoon bekeken.


ANDERE ONDERSTEUNENDE INITIATIEVEN

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (ook na 20 jaar ben je echter welkom).

Start to talk is een project dat zich richt op mentaal welzijn bij studenten.

WAT WAT is er voor alle jongeren die het even niet meer weten. Op zowel spannende als moeilijke momenten.