Menu

Contractueel hoofdmedewerker technisch en logistiek beheer studio’s

 • Muziekproductie, Jazz en Popmuziek (functieklasse B)
 • 40% van een voltijdse betrekking

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van bachelor

Taakomschrijving

Als hoofdmedewerker technisch en logistiek beheer sta je in voor de technische ondersteuning van de concerten in club telex, studie- en speelplek van studenten jazz- pop en muziekproductie, campus Paddenhoek van het KASK & Conservatorium. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het instrumentarium van de les – en oefenstudio’s en de bijhorende technische ondersteuning voor lessen, examens, masterclasses, workshops en toelatingsproeven. Je maakt deel uit van de vakgroep Muziekproductie, Jazz- en Popmuziek  en werkt nauw samen met de vakgroepvoorzitter en stafmedewerker communicatie en producties voor de organisatie van de concertzaal, alsook met de omkaderende diensten van het decanaat. De taken worden verdeeld onder twee collega’s. De opdracht van 40% bedraagt 15,2 uren per week voor zowel dag- als avondwerk. Er zijn gemiddeld 2 concerten per week in club telex.

Taken

 • Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor de goede zorg van de club telex en de les –en oefenstudio’s van de campus Paddenhoek, en dit met betrekking tot de technische infrastructuur en instrumentarium.
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de professionele bediening van de audio-infrastructuur en backline van de concertzaal club telex, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • Je creëert de ideale audio en licht setting - vanuit een gedegen kennis van versterking van audio materiaal en live-mixing
 • Je biedt technische ondersteuning (geluid, licht en live-mixing, …) tijdens de examenmomenten in club telex
 • Je denkt op pro-actieve wijze na over de continue bijsturing en optimalisering van de concertinfrastructuur van club telex, teneinde de diverse activiteiten op meest kwalitatief hoogstaande wijze te omkaderen;
 • Je ontvangt studenten, musici en artiesten op gastvrije wijze, ondersteunt de artistieke wensen van de artiesten, en zorgt voor een professionele technische regie van de scènische producties;
 • Je gaat steeds pro-actief tewerk, communiceert en rapporteert op frequente basis ten aanzien van collegae en leidinggevenden.
 • je draagt ertoe bij dat studenten en collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen;
 • je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je opdracht.

Competentievereisten

 • Je hebt een passie voor muziek, en gaat graag om met musici (zowel studenten als professionelen);
 • Je kan je inleven in de wensen en noden van musici, bent gastvrij en sociaal;
 • Je hebt kennis van en ervaring in live-mixing, audiotechniek en lichtregie;
 • Je hebt ervaring in de culturele sector (bij voorkeur podiumkunsten);
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht, met oog voor detail en een degelijk organisatietalent;
 • Je bent flexibel, avond- en of weekendwerk is geen probleem;
 • Je gaat pro-actief en probleemoplossend te werk;
 • Je werkt graag in teamverband;
 • Je bent bereid je bij te scholen en de evoluties op technisch vlak op te volgen;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent en bij het KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving van de deeltijdse contractuele betrekking (40%) gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf 01-05-2020. Na een contract van één jaar kan deze aanwerving op basis van een positieve evaluatie verlengd worden.

Kandidaatstelling
Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 22-03-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling wordt gericht aan Lars Kwakkenbos, decaan, en bevat jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is april 2020.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Peter Lesage, vakgroepvoorzitter Muziekproductie, Jazz en Popmuziek. Dit verloopt enkel via e-mail (peter.lesage@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.