Behind the scenes of Arthur Theysken's bachelor film, Ever Westward Eternal Rider, foto: Jules Mathôt

Behind the scenes of Arthur Theysken's bachelor film, Ever Westward Eternal Rider, foto: Jules Mathôt

Coördinator bachelor film met lesopdracht - gastprofessor 60%

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013;

 • beschikken over een diploma van master;
 • minstens drie jaar nuttige beroepservaring in het artistieke filmveld.

Taakomschrijving

De openstaande betrekking van 60% is onderverdeeld in twee verantwoordelijkheden. Het eerste en grootste deel van de betrekking (40%) omvat de taak van coördinator van de bacheloropleiding Film. De coördinator ondersteunt het pedagogische proces en is een aanspreekpunt en verbindingsfiguur die het artistieke onderwijsproject van KASK Film mee vormgeeft, uitdraagt en praktisch helpt realiseren. Naast de taak van coördinator omvat de betrekking een onderwijsopdracht van 10 à 15%. Deze onderwijsopdracht wordt bepaald naargelang de specialisatie van de kandidaat.

TAKENPAKKET COÖRDINATOR

Ondersteuning van het pedagogische proces:

 • Je doet de planning en administratieve opvolging van ateliers en filmprojecten in de bachelor i.s.m. de betrokken docenten en de vakgroepvoorzitter.
 • Je stelt de uurroosters op in overleg met het decanaat en de betrokken filmdocenten.
 • Je organiseert en coördineert de projectweken, de introductieweek en de toelatingsproeven in overleg met de collega’s.
 • Je stuurt de ateliermeester(s) Film aan (o.a. voor de organisatie van de uitleendienst).
 • Je denkt mee over de ontwikkeling van het curriculum en de (langetermijns-)visie van de opleiding Film op basis van de huidige werking i.s.m. de collega’s van de opleiding, de voorzitter van de opleidingscommissie en de vakgroepvoorzitter.

Financieel beheer:

 • Je doet het dagelijks financieel beheer van de opleiding Film in overleg met de betrokken diensten.
 • Je coördineert de investeringen i.s.m. de ateliermeester(s).
 • Je bent het aanspreekpunt voor buitenschoolse activiteiten.

Communicatie en overleg:

 • Je bent de schakelfiguur tussen de verschillende overlegorganen van de opleiding Film en coördineert halfjaarlijks de algemene vergadering van de personeelsleden Film;
 • Je organiseert en coördineert de info- en opendeurdagen voor de opleiding Film;
 • Je vertegenwoordigt de bachelor Film in relevante overlegorganen.

TAKENPAKKET LESOPDRACHT ALS ARTISTIEK DOCENT

 • Je neemt een artistieke of filmspecifieke onderwijsopdracht op binnen de afstudeerrichting Film.
 • Je werkt in samenspraak met collega’s het lesconcept uit met het oog op het realiseren van de in de studiefiches beschreven eindcompetenties;
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch.
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s.
 • Je speelt flexibel in op wijzigingen in opdrachten of werkomstandigheden.
 • Je maakt deel uit van de vakgroep Film, Fotografie & Drama, participeert aan relevante vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten, opendeurdagen, … m.b.t. de opleiding Film.
 • Je draagt als lesgever de onderwijsvisie van KASK & Conservatorium mee uit.

Competentievereisten

Als coördinator:

 • Je hebt minstens 3 jaar nuttige beroepservaring in het artistieke filmveld (bv. regie, montage, lesgeven in het hoger (kunst)onderwijs, productie, programmatie, etc.).
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het opleidingsprofiel van KASK Film en bent in staat mee te denken over de uitdagingen, noden en kansen van deze opleiding met een focus op de praktische organisatie van het onderwijs.
 • Je bent goed georganiseerd, stipt en weet van aanpakken.
 • Je bent dynamisch en neemt initiatief.
 • Je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden en je werkt graag in teamverband en vindt overleg cruciaal voor een goede samenwerking.
 • Je kan meedenken over het artistieke onderwijsproject van KASK Film maar bent tegelijk praktisch ingesteld.
 • Je bent collegiaal en altijd bereid je bij te scholen.
 • Je hebt een breed netwerk in / goede kennis van het culturele landschap in het algemeen en het artistieke filmlandschap in het bijzonder.

Lesopdracht:

 • Je beschikt over pedagogische vaardigheden die je in staat stellen om je verworven ervaring met en liefde voor het medium film door te geven aan studenten.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het artistieke opleidingsprofiel van KASK Film.
 • Je kan studenten empathisch, kritisch en constructief ondersteunen.
 • Je bent bereid om je in te werken in het bestaande verhaal van de afstudeerrichting.
 • Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Looptijd van de betrekking

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2021 tot en met 30-9-2022, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie. De aanwerving betreft 60% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Film, Fotografie & Drama, KASK & Conservatorium, school of arts HOGENT- Howest.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je richt je kandidatuur aan Frederik Le Roy, vakgroepvoorzitter Film, Fotografie en Drama, KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via onderstaande knop, uiterlijk tot en met 09-07-2021. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en je motivatie voor de betrekking bevatten. Indien je een artistieke praktijk hebt, bevat je kandidatuur ook een portfolio met een overzicht van je artistiek werk.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde. De tweede gespreksronde kan gepaard gaan met een praktijkopdracht.

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is eind augustus / begin september 2021.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Edwin Carels, voorzitter opleidingscommissie Audiovisuele kunsten, KASK & Conservatorium. Dit verloopt enkel via e-mail (edwin.carels@hogent.be).

Voor personeelsgerelateerde vragen kan je terecht bij Joeri Proot, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (joeri.proot@hogent.be).