Menu

Deeltijds stafmedewerker onderwijscommunicatie (functieklasse A)

 • 50% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 098

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van master in de communicatiewetenschappen, marketing management, of aanverwante diploma’s;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • Voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • Je maakt deel uit van het communicatieteam van KASK & Conservatorium, werkt nauw samen met de dienst studentenaangelegenheden, en legt je specifiek toe op de communicatie over onze opleidingen.
 • Je coördineert de opendeurdag, infonamiddagen, onthaalweek en proclamaties van KASK & Conservatorium. Je denkt mee na over een optimale invulling, en realiseert het goede verloop van deze dagen van A tot Z.
 • Je coördineert de aanwezigheid van KASK & Conservatorium op onderwijsbeurzen, zoals SIDIN-beurzen, afstudeerbeurzen, etc.
 • Je vertegenwoordigt KASK & Conservatorium in het deeltijds kunstonderwijs en zet projecten op om de interactie te intensifiëren.
 • Je denkt mee na over de communicatie over de opleidingen van KASK & Conservatorium en werkt samen met je collega’s de nodige campagnes uit om ze onder de aandacht van het juiste publiek (kandidaat-studenten, studenten, docenten, alumni,…) te brengen.

Competentievereisten

 • Je hebt ervaring in communicatie en projectcoördinatie;
 • Je bent vlot in het (her)schrijven van promoteksten, nieuwsbrieven en persteksten voor diverse doelgroepen;
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels;
 • Je kan vlot overweg met de gebruikelijke Office softwareprogramma’s en sociale media;
 • Je kan goed plannen en respecteert strikte deadlines;
 • Je bent gedreven, kritisch, creatief en werkt nauwgezet;
 • Je hebt interesse in kunst, muziek en vormgeving, en in het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium en van de HoGent in het algemeen.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: €3.043,98; A12: €3.351,45; A21: €3.371,50; A22: €3.722,71).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-01-2018. Deze aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zich op vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 14-12-2017, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien dit noodzakelijk blijkt voor het maken van een gefundeerde keuze uit de geschikt bevonden kandidaten, bestaat de mogelijkheid dat een tweede gespreksronde wordt ingericht.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin januari 2018.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Wim De Temmerman, decaan. Dit verloopt enkel via e-mail (wim.detemmerman@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.