Menu

Gastdocent Design

 • 20% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E 042

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van bachelor of master in een discipline van ontwerpen, vormgeving en/of design of gelijkwaardig.
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt;

Taakomschrijving

 • Je doceert praktijkgerichte en theoretische vakken in het domein van Ontwerpen, Design en Vormgeving en je staat in voor de pedagogische opvolging van studenten in dit opleidingsonderdeel;
 • Je begeleidt of stuurt opdrachten van de diverse ontwerpateliers: Autonome Vormgeving, Design en Meubel, Interieurvormgeving en projecten met onderzoeksactiviteiten;
 • Je coacht en volgt onderwijsprojecten in de opleidingen van de vakgroep Vormgeving en Design op en neemt hierbij een kritische houding ten aanzien van de designwereld op de grens tussen kunst en vormgeving;
 • Je begeleidt onderzoeksactiviteiten en zoekt mee naar de nexus onderwijs-onderzoek;
 • Je staat ook in voor de begeleiding van vakoverschrijdende projecten en de minor en/of masterproef in de opleidingen en trajecten: autonome vormgeving, mode, textielontwerp, design en meubel, en interieurvormgeving;
 • Je schrijft aanvragen uit van (projectmatige) onderzoeksprojecten in samenwerking met bedrijven en in overleg met de decaan, dienst onderzoek en de vakgroepvoorzitter Design en Vormgeving;
 • Je wordt gedeeltelijk belast met het uitschrijven van wetenschappelijke publicaties voor conferenties of tijdschriften in het domein van de Vormgeving en zal hiervoor de gepaste uitstraling verzorgen in binnen- en buitenland;
 • Je voorziet in aangepast cursus- en studiemateriaal voor de studenten;
 • Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(en) en externen;
 • Je neemt actief deel aan extra-muros activiteiten waarbij KASK vertegenwoordigd is;
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en de HoGent.

Competentievereisten

 • Je hebt een grondige kennis en ervaring in de discipline van Vormgeving en Design;
 • Je hebt bij voorkeur een master behaald in een ontwerpopleiding;
 • Je hebt een ruim portfolio aan ontwerpprojecten waaruit een kritische houding blijkt t.o.v. hedendaags design;
 • Je hebt kennis van ontwerpmethodologie en –technieken die leiden tot idee-vinding, met processen van het ruimtelijk visueel denkvermogen;
 • Je kan vlot je ideeën uitdrukken in handschetsen, modellen en maquettes;
 • Je hebt bijzondere interesse en/of ervaring in onderzoek aangaande duurzaamheid;
 • Je hebt kennis van en/of ervaring in het opzetten en realiseren van creaties op de grens tussen Design, Vormgeving en Hedendaagse Kunst;
 • Je beschikt over pedagogische vaardigheden en kan studenten stimuleren en motiveren;
 • Je hebt een brede interesse voor de diverse artistieke disciplines die aan bod komen in het onderzoek en onderwijs van de School of Arts;
 • Je kan in teamverband werken, en bent flexibel ingesteld;
 • Ervaring binnen het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling;
 • Je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over dit barema, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, en een personeelskaart met extra voordelen

Aanwerving

De aanwerving betreft 20% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Design en Vormgeving, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-02-2019 tot en met 30-09-2019, met mogelijke verlenging voor een maximale duur van 3 jaar.

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 8-01-2019. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, sexuele oriëntering, afkomst of functiebeperking

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is de tweede helft januari 2019.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Wim De Temmerman, decaan KASK – Koninklijk Conservatorium (wim.detemmerman@hogent.be) en Dirk van Gogh, docent Design (dirk.vangogh@hogent.be).