Menu

Gastdocent Grafische Vormgeving

 • 15% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E 045

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 4. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 5. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je begeleidt het werkproces van studenten in het atelier Grafische Vormgeving op artistiek en technisch vlak, en ondersteunt hen bij het documenteren van het werkproces;
 • je ondersteunt studenten en je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Design en Vormgeving, en participeert aan vergaderingen en overlegmomenten;
 • je bent binnen je functie flexibel in functie van veranderende taken en werkomstandigheden.

Competentievereisten

 • je hebt een actieve en internationaal relevante praktijk als grafisch ontwerper, over diverse media heen (print & digitaal), met nadruk op grafisch werk;
 • je bent je bewust van de snel evoluerende technologische ontwikkelingen en zoekt actief hoe die ingezet kunnen worden in de grafische ontwerppraktijk;
 • je hebt ervaring als onderzoeker, curator of als docent binnen het vakgebied van de grafische vormgeving;
 • je beschikt over sterke pedagogische vaardigheden en kan studenten stimuleren en motiveren;
 • je hebt een brede interesse voor de diverse artistieke disciplines die aan bod komen in het onderzoek en onderwijs van de school of arts, en toont een duidelijke interesse voor de kunsten;
 • je kan in teamverband werken, en bent flexibel ingesteld;
 • je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het pedagogisch project van KASK & Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-02-2019 tot en met 30-09-2019, met mogelijke verlenging. De aanwerving betreft 15% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Design en Vormgeving, de School of Arts van de Hogeschool Gent.

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 7-1-2019. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is de eerste helft januari 2019.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Wim De Temmerman, decaan KASK – Koninklijk Conservatorium (wim.detemmerman@hogent.be).