Menu

Gastprofessor Actualiteit van de Landschaps- en Tuinarchitectuur

 • 5% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E022

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • op datum van indiensttreding houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: master in de kunstwetenschappen of andere menswetenschappelijke disciplines, master in de landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, geografie, architectuur, erfgoedstudies, beeldende kunsten of hieraan gelijkwaardig; of bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling of hieraan gelijkwaardig,
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je doceert het opleidingsonderdeel ‘actualiteit van de landschaps- en tuinarchitectuur’ binnen de bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur,
 • je draagt actief bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van dit opleidingsonderdeel binnen het ruimer kader van het studieprogramma van de opleiding,
 • je zorgt voor het nodige didactisch materiaal ter ondersteuning van deze cursus,
 • je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp en participeert waar nodig aan overleg m.b.t. de opleiding.

Profielbeschrijving

 • je beschikt over een uitgebreide theoretische kennis van relevante actuele tendensen in de landschaps- en tuinarchitectuur (2e helft 20e eeuw tot en met vandaag) in internationaal perspectief,
 • je verricht onderzoek en publiceerde over actuele thema’s op vlak van landschaps- architectuur en/of tuinarchitectuur en hebt kennis van onderzoeksmethodologie met betrekking tot het vakgebied,
 • je hebt kennis van de geschiedenis van de landschaps- en tuinarchitectuur, van de relatie met aanverwante domeinen, en de culturele en maatschappelijke context ervan,
 • je beschikt over professionele en sociale vaardigheden als lesgever, met bij voorkeur ervaring in het hoger onderwijs, en communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk;
 • je kan positief en constructief omgaan met studenten, collegae en leidinggevenden,
 • je toont een enthousiaste betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502 (lector).  Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 5% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 15-10-2017 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures uiterlijk tot en met 01-10-2017. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, voorzitter vakgroep Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).