Menu

Gastprofessor Antropologie van de Kunsten

 • 10% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E034

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je doceert het opleidingsonderdeel “antropologie van de kunsten” en staat in voor de pedagogische opvolging van studenten in dit opleidingsonderdeel;
 • je begeleidt studenten in hun reflectie- en onderzoeksprocessen in de academische kunstopleidingen en begeleidt het schrijven van masterscripties;
 • je draagt bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de opleidingen van de School in de Arts;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk en participeert waar nodig aan overleg m.b.t. jouw opleidingsonderdelen en de opleiding.

Competentievereisten

 • Je hebt ervaring als wetenschappelijk onderzoeker en/of docent binnen het vakgebied van de antropologie van de kunsten en in het bijzonder van de ‘world art studies’;
 • Je hebt een brede interesse voor de diverse artistieke disciplines die aan bod komen in het onderzoek en in het onderwijs van de School of Arts;
 • je kan in teamverband werken en collegae stimuleren en motiveren;
 • je gaat flexibel om met evoluties in de werksituatie;
 • je toont betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium en bij de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning gebeurt volgens het barema 502 (lector) of volgens het barema 528 (docent) naargelang de expertise die je kan voorleggen. Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 10% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Theoretisch Omkadering van de Kunstpraktijk, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-02-2018 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 22-12-2017. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief en jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin januari 2018.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij dhr. Wim De Temmerman (wim.detemmerman@hogent.be).