Menu
Voorstelling eindwerken muziekproductie in Minard, foto: Frederik Sadones

Voorstelling eindwerken muziekproductie in Minard, foto: Frederik Sadones

Gastprofessor begeleiding studenten master vrije kunsten

 • 20% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E021

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

Takenpakket

 • je ondersteunt masterprojecten,
 • je organiseert masterbesprekingen, lezingen en gastlessen,
 • je modereert groepsgesprekken met de masterstudenten,
 • je begeleidt workshops en artistieke projecten,
 • je organiseert studiereizen en uitstappen naar tentoonstellingen,
 • je helpt bij de organisatie en opbouw van de Graduation tentoonstelling,
 • je neemt deel aan evaluaties en oriënteringsgesprekken voor instromers,
 • je neemt deel aan overlegmomenten met de andere masterbegeleiders en werkt nauw samen met de mastercoordinator.
 • je maakt deel uit van de vakgroep Autonome Kunsten en participeert aan vergaderingen en overlegmomenten,
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s.

Profielbeschrijving

Profiel

 • je bent actief als kunstenaar/criticus/curator binnen de hedendaagse beeldende kunst,
 • je bent bij voorkeur in bezit van een masterdiploma,
 • je hebt bij voorkeur ervaring met de begeleiding van (master)studenten hoger kunstonderwijs,
 • je bent vertrouwd met de kunsthistorische, -theoretische en -kritische contexten van de vrije kunst meer specifiek; schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, installatiekunst en mediakunst,
 • je hebt ervaring met de organisatie en het opvolgen van administratie, en je bent in staat om initiatief te nemen en proactief te werken,
 • je beschikt over een vlotte talenkennis van Nederlands en Engels,
 • je bent flexibel en past je gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan,
 • je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij de opleiding Beeldende Kunsten van KASK – Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over dit barema, consulteer http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm. We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer binnen België voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 20% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Autonome Kunsten van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2017 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, sexuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/  uiterlijk tot en met 26-05-2017, met vermelding van code SCH GP E021. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De procedure start met een preselectie op basis van het dossier in functie van de  toelatingsvoorwaarden en profielomschrijving. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze voldoende aan het profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is 14-06-2017.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Emmanuel Depoorter, voorzitter vakgroep Autonome Kunsten (emmanuel.depoorter@hogent.be).