Menu

Gastprofessor culturele textielstudies

 • 5% van een voltijdse betrekking


Toelatingsvoorwaarden

Bij indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

Takenpakket

 • je doceert het opleidingsonderdeel specifieke theorie ‘Geschiedenis Textiel & Design’ in het tweede bachelor jaar van de beeldende kunsten, afstudeerrichting textielontwerp, en je staat in voor de pedagogische opvolging van studenten in dit opleidingsonderdeel;
 • je voorziet in aangepast cursus- en studiemateriaal voor de studenten en actualiseert dit systematisch;
 • je overlegt zowel met de vakgroep theorie als met de coördinator en de praktijkdocenten binnen de afstudeerrichting textielontwerp, samen met hen geef je het vak vorm;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Design en Vormgeving, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten, opendeurdagen,… m.b.t. de opleiding;
 • je gaat respectvol om met collega’s, leidinggevenden en externen;
 • je speelt flexibel in op wijzigingen in opdrachten of werkomstandigheden.

Competentievereisten

 • je bent goed vertrouwd met de historische en antropologische benaderingen van textiel en de relatie tussen textiel, samenleving en de kunsten;
 • je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen culturele textielstudies, geactualiseerd naar hedendaagse ontwikkelingen in de kunsten;
 • je hebt ervaring als onderzoeker, curator en/of docent binnen het vakgebied;
 • je beschikt over sterke pedagogische vaardigheden en kan studenten stimuleren en motiveren;
 • je bent vertrouwd met het werkveld van de kunsten, met focus op textielontwerp;
 • je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • je werkt graag in teamverband, en bent flexibel ingesteld;
 • je bent resultaatgericht, initiatiefrijk en geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 1-10-2020 tot en met 30-09-2021, met mogelijke verlenging. De aanwerving betreft 5% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Design & Vormgeving, KASK & Conservatorium, school of arts HOGENT.

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Lars Kwakkenbos, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 20-04-2020. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en je motivatie voor de betrekking bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is mei 2020.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Hilde Bouchez, vakgroepvoorzitter Design en Vormgeving. Dit verloopt enkel via e-mail (hilde.bouchez@hogent.be).