Menu

Gastprofessor Muziektheatrale Vorming

 • 10% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E032

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je doceert het opleidingsonderdeel ‘muziektheatrale vorming’ voor studenten die specialiseren in zang, en maakt hen vertrouwd met het acteren voor zangers;
 • je draagt actief bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van dit opleidingsonderdeel binnen het ruimer kader van het studieprogramma van de opleiding muziek;
 • je zorgt voor een consistent leerplan, dat past binnen het opzet van de opleiding, en voor het nodige didactisch materiaal ter ondersteuning van dit opleidingsonderdeel;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Film, Fotografie en Drama en participeert waar nodig aan overlegmomenten met collegae.

Competentievereisten

 • je bent actief als acteercoach, regisseur of theatermaker op vlak van muziektheater en opera, en hebt op dat vlak professionele ervaring:
 • je hebt kennis van diverse actuele acteermodellen, in het bijzonder in verband met muziektheater en opera, en bent op de hoogte van actuele tendensen op vlak van vocale expressie en interpretatie in opera en muziektheater;
 • kennis van muziek, en ervaring als uitvoerder of theatermaker, strekken tot aanbeveling;je hebt enthousiasme voor het begeleiden en onderwijzen van jonge kunstenaars, waarbij ervaring als lesgever in het (hoger) kunstonderwijs tot aanbeveling strekt;
 • je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing:je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over dit barema, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer binnen België voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, 10% van een voltijdse betrekking, binnen de vakgroep Film, Fotografie en Drama van KASK - Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent, met ingang ten vroegste vanaf 30-11-2017 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 26-11-2017. Alleen tijdige kandidaatstellingen  worden aanvaard.  Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is de tweede helft van november 2017.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Lars Kwakkenbos, voorzitter vakgroep Film, Fotografie en Drama (lars.kwakkenbos@hogent.be).