Menu

Gastprofessor ‘Overzicht van de Kunsten: Renaissance tot Avant-garde’ (10%)

 • 10% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E 038

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • Je doceert het opleidingsonderdeel ‘Overzicht van de kunsten: renaissance tot avant-garde’  in het tweede jaar audiovisuele en beeldende kunsten en in het eerste jaar muziek en instrumentenbouw en je staat in voor de pedagogische opvolging van studenten in dit opleidingsonderdeel;
 • Je begeleidt het schrijven van masterscripties binnen de diverse academische opleidingen van de School of Arts;
 • Je begeleidt kunststudenten in hun reflectie over het eigen artistieke parcours;
 • Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen;
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en de HoGent.

Competentievereisten

 • In het bezit zijn van een diploma van doctor in de kunstgeschiedenis of aanverwante domeinen is een meerwaarde;
 • Je hebt ervaring als wetenschappelijk onderzoeker en als docent binnen het vakgebied van de kunstgeschiedenis, met specialisatie inzake de beeldende  kunsten in de periode renaissance tot avant-garde;
 • Je bent vertrouwd met het werkveld van de kunsten;
 • Je hebt een brede interesse voor de diverse artistieke disciplines die aan bod komen in het onderzoek en onderwijs van de School of Arts;
 • Je kan in teamverband werken, en je kan collegae stimuleren en motiveren;
 • Ervaring binnen het hoger onderwijs en/of ervaring met het aansturen van symposia en congressen strekt tot aanbeveling;
 • Je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de opgebouwde expertise en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich tussen het barema 502 (lector) en het barema 528 (docent). Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 10% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Theoretisch Omkadering van de Kunstpraktijk, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 08-10-2017 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging. 

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 30-09-2018. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is de begin oktober 2018.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Sofie Vandamme, vakgroepvoorzitter Theoretische omkadering van de kunstpraktijk (sofie.vandamme@hogent.be)