Gastprofessor tekenen (animatiefilm)

TOELATINGSVOORWAARDEN

Bij je indiensttreding dien je:

te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013;

Taakomschrijving

De openstaande betrekking bestaat uit 20% voor de begeleiding van het tekenatelier naar levend model aan studenten derde bachelor animatiefilm van de bachelor Audiovisuele Kunsten. Je start bij aanvang van het tweede semester van het academiejaar '21-'22, 4u in de week op woensdagnamiddag.

Het takenpakket bestaat uit:

 • je begeleidt studenten animatie en ondersteunt hun tekenontwikkeling en begeleidt hun tekenproces, je initieert o.a. modeltekenen en andere tekenlessen met aandacht voor diverse tekentechnieken en met een openheid voor diverse tekenstijlen en tekenpraktijken;
 • je stimuleert de studenten in hun tekenonderzoek en je kunt de studenten enthousiast maken voor het tekenen;
 • je stimuleert een interdisciplinaire openheid naar verschillende artistieke praktijken als verrijking voor de tekenpraktijk van de studenten;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Autonome Kunsten en participeert aan vergaderingen en overlegmomenten met zowel de docenten animatie alsook de tekendocenten;
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Emmanuel Depoorter, coördinator tekenklassen KASK & Conservatorium. Dit verloopt enkel via e-mail (emmanuel.depoorter@hogent.be). Voor personeelsgerelateerde vragen kan je terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (rilke.broekaert@hogent.be).

COMPETENTIEVEREISTEN

 • je bent bij voorkeur in bezit van een masterdiploma in de beeldende kunsten;
 • je hebt een notie van de menselijke anatomie, een ruim en tekentechnisch sterk portfolio en bent bij voorkeur actief als kunstenaar met tekenen als hoofdpraktijk;
 • je hebt zelf ruime ervaring met modeltekenen en waarnemingstekenen, je bedenkt tekenopdrachten die de tekenontwikkeling bevorderen;
 • je beschikt over de pedagogische vaardigheden voor het lesgeven aan studenten in het hoger kunstonderwijs en bent in staat om je artistieke kennis en ervaring te delen met de studenten;
 • je bent vertrouwd met de kunsthistorische, -theoretische en -kritische contexten van de beeldende kunst, en van tekenen in het bijzonder;
 • je bent flexibel in functie van wijzigende omstandigheden en in staat om initiatief te nemen, proactief te werken;
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij de afstudeerrichting Animatie alsook de opleiding Beeldende Kunsten van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

AARD EN LOOPTIJD

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 24-01-2022 tot en met 30-9-2022, met mogelijkheid tot verlenging. De aanwerving betreft 20% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Autonome Kunsten, KASK & Conservatorium, School of Arts HOGENT- Howest.

LOONVOORWAARDEN

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE

Je richt je kandidatuur aan Filip Rathé, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via de website hogent.be/vacatures en uiterlijk tot en met 12-11-2021. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en je motivatie voor de betrekking bevatten, alsook een portfolio met een overzicht van je artistiek werk.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is december 2021.