Menu

Hoofdmedewerker Personeelsaangelegenheden (functieklasse B)

 • 100% van een voltijdse betrekking

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten
 • in het bezit te zijn van een diploma van bachelor of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

De taken situeren zich in de dienst personeelsaangelegenheden van het decanaat van KASK & Conservatorium. De dienst bestaat uit een klein team van vier collega’s. Afhankelijk van de werkdruk in het team spring je je collega’s bij, of word je door hen ondersteund. Daarnaast maak je deel uit van een groter team van omkaderende diensten (financiën, infrastructuur, artistieke projecten, etc) en werk je ook nauw samen met de dossierbeheerders van de Directie Personeel en Organisatie van de HOGENT.

Takenpakket

 • Je ondersteunt de coördinator personeelsaangelegenheden en voert algemene administratieve taken uit in het kader van personeelsadministratie, met name:
 • registratie ziekte;
 • opmaak beslissingen voor aanwervingen;
 • onthaal collega’s (contractbespreking, loonberekening, aanmaak personeelskaart, informatie woon-werkverkeer etc.);
 • opvolging administratie verlofstelsels;
 • opvolging administratie evaluaties;
 • algemene informatieverstrekking over personeelsthema’s zoals loopbaantraject, benoeming, cumulregeling, ziekte, loon, etc.
 • Je ondersteunt het selectie- en wervingsproces van onderwijzend en administratief personeel binnen KASK & Conservatorium. Je organiseert de selectiegesprekken, nodigt de kandidaten uit en zorgt voor de verdere opvolging;
 • Je ondersteunt de coördinator personeelsaangelegenheden in de jaarlijkse opmaak van de formatie (algemene personeelsbezetting) van KASK & Conservatorium, via het opmaken van lijsten, het inputten van gegevens in het personeelsbeheersysteem, etc.
 • Je komt tegemoet aan noden en vragen van personeelsleden van KASK & Conservatorium op vlak van personeelsadministratie;
 • Je bouwt een professionele relatie uit met je collega’s van de dienst personeelsaangelegenheden, je werkt nauw samen met de overige decanaatsmedewerkers.
 • Je draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen;
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan.

Competentievereisten

 • Je hebt ervaring met complexe administratieve taken, bij voorkeur in personeelsadministratie;
 • Je hebt een basiskennis van de algemene wetgeving rond personeel en de decretale bepalingen met betrekking tot het hoger (kunst)onderwijs en weet deze informatie via de juiste kanalen te raadplegen;
 • Je beschikt over een zeer goed organisatievermogen;
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht;
 • Je bent hands-on en werkt graag met en voor mensen;
 • Je haalt voldoening uit een gevarieerd takenpakket;
 • Je bent luisterbereid en werkt graag ondersteunend naar mensen;
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • Je werkt graag in teamverband;
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als in het Engels. Kennis van Frans is een pluspunt;
 • Je hebt affiniteit met de kunsten;
 • Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK - Koninklijk Conservatorium.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum). Voor meer details over deze salarisschaal: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling als hoofdmedewerker Personeelsaangelegenheden voor een volume van 100% in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste vanaf 1 juni 2020. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 06-04-2020, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je de gevraagde documenten aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.  Ter ondersteuning van het selectiegesprek kunnen kandidaten uitgenodigd worden voor een selectietest of een casebespreking. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is april 2020.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (rilke.broekaert@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.