Menu

Praktijklector Interieurvormgeving (2 x 30%)

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 4. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 5. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Beschrijving van de betrekking

Takenpakket

 • je stuurt de atelierpraktijk van studenten interieurvormgeving aan;
 • je ondersteunt en begeleidt studenten in de uitwerking van hun bachelorproef;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten;
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.

Competentievereisten

 • je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma bachelor interieurvormgeving of interieurarchitect of gelijkgeschakeld;
 • je hebt een actieve praktijkervaring als ontwerper in het vakgebied van de interieurarchitectuur of interieurvormgeving;
 • je bent vertrouwd met de huidige aspecten van wetgeving en normering met betrekking tot het vakgebied van de interieurarchitectuur en –vormgeving, en dit zowel in de private als de openbare sector;
 • je bent vertrouwd met de actuele context van de interieurvormgeving en volgt de evoluties actief op;
 • je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • je beschikt over professionele en sociale vaardigheden om positief en constructief om te gaan met studenten, collega’s en leidinggevenden, waarbij onderwijservaring in het betreffende vakgebied en kennis van actuele didactische werkvormen gelden als een pluspunt;
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je toont betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Aard en looptijd

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 05-02-2018 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging. De aanwerving betreft 2 keer 30% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium, de school of arts van de Hogeschool Gent.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 316 (praktijklector). Voor meer details over het barema, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Vragen

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, vakgroepvoorzitter Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via mail naar vacatures@schoolofarts.be met vermelding van de code SCH GP E037 tot en met 30-01-2018. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin februari 2018.