Praktijklector landschaps- en tuinontwerp (30%)

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013
 • in het bezit zijn van een diploma:
  - bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling of gelijkwaardig;

BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

Takenpakket

 • je doceert opleidingsonderdelen op vlak van de praktijk van landschaps- en tuinontwerp en begeleidt de studenten bij ontwerpopdrachten;
 • je coacht en evalueert studenten m.b.t. stages, oefeningen of projecten;- in samenwerking met de collega’s draag je actief bij tot de optimalisatie van de didactisch aanpak;
 • je organiseert samen met collega’s (meerdaagse) excursies, projectweken en legt contacten met gastsprekers. Je staat in voor zowel de inhoudelijke als praktische organisatie ervan;
 • je neemt vanuit het ontwerpatelier, door middel van studentenopdrachten die kaderen binnen onderzoek, deel aan onderzoeksprojecten en aan de rapportering van onderzoeksresultaten;
 • je draagt bij tot de ontwikkeling, bevordering of uitvoering van initiatieven inzake maatschappelijke dienstverlening vanuit je vakgebied;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp, participeert aan vergaderingen m.b.t. de opleiding en draagt bij tot de uitbouw van professionalisering, internationalisering en kwaliteitsbeleid van de opleiding;
 • je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en binnen de School of Arts.

Competentievereisten

 • je hebt minimum 5 jaar nuttige professionele ontwerp-ervaring in de landschaps- en tuinarchitectuur en volgt de evoluties in deze vakgebieden op een actieve wijze;
 • je hebt een goede kennis van ontwerpdetaillering en van beplantings- en uitvoeringstechnieken;
 • je bent vertrouwd met de nodige ICT-tools, zoals relevante tekenprogramma’s en grafische programma’s;
 • je beschikt over de vaardigheden om positief om te gaan met studenten en collega’s, waarbij  onderwijservaring in het betreffende vakgebied en kennis van actuele didactische werkvormen gelden als een pluspunt;
 • je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren; kennis van het Engels en het Frans is een pluspunt;
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, en je hebt zin voor coördinatie en organisatie m.b.t. ontwerpprojecten, bent resultaatgericht en geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing;
 • je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Aard en looptijd

De aanwerving betreft 30% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT - Howest. De aanwerving gebeurt als contractueel onderwijzend personeelslid in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-02-2022 tot en met 30-09-2022, met mogelijke verlenging.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 316 (praktijklector). Voor meer details over dit barema, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Vragen

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Caroline Poullier, vakgroepvoorzitter Architectonisch Ontwerp (caroline.poullier@hogent.be).  Voor personeelsgerelateerde vragen kan je via mail terecht Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden (rilke.broekaert@hogent.be)

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je richt je kandidatuur aan Caroline Poullier, vakgroepvoorzitter Architectonisch Ontwerp aan het KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via mail naar https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 14-12-2021. Alleen tijdige kandidaatstellingen  worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, motivatiebrief en een beknopt portfolio met meest recente ontwerpen bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien er na een eerste ronde van selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, sexuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is midden januari 2022.