Oproer, Mastersounds 2021, foto: Benina Hu

Oproer, Mastersounds 2021, foto: Benina Hu

Stafmedewerker artistieke werking en projectcoördinatie (100%, A-functie)

 • SCH E 17
 • Administratief en Technisch personeel - Statutair
 • tijdelijke betrekking in een niet-vacant ambt

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • Te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • In het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld;

Taakomschrijving

Voor een vervanging is het KASK & Conservatorium, school of arts van de HOGENT en Howest, op zoek naar een tijdelijke stafmedewerker communicatie, projectcoördinatie en artistieke producties. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de artistieke werking en projecten in de vakgroep muziekproductie, jazz en popmuziek. Dit zijn projecten of producties die ter aanvulling op het normale lessenpaket binnen en buiten de schoolmuren kunnen georganiseerd worden: jams, masterclasses, extra muros activiteiten, examens op locaties, maar ook onthaalweken, infodagen etc... Je zorgt voor de nodige productionele ondersteuning en ook de communicatie rond deze activiteiten volg je mee op. Je komt terecht in een dynamische, jonge en bruisende vakgroep, waar je samenwerkt met getalenteerde studenten en docenten en een gemotiveerd technisch team. Ervaring hebben in een artistiek, productionele functie strekt tot aanbeveling, een goeie pen en affiniteit met (hoger) kunstonderwijs zijn een meerwaarde.

 • Je bent verantwoordelijk voor de artistieke werking in de vakgroep muziekproductie, jazz en popmuziek: programmatie Club Telex, organisatie van jams, alumni-concerten, artistieke activiteiten en (eind)examens op externe locaties,…;
 • In samenspraak met de docenten en de onderwijscoördinatoren in de vakgroep ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en logistieke ondersteuning van masterclasses, studiereizen, uitstappen en de invulling van de twee projectweken;
 • Je staat in voor de productionele opvolging, planning en communicatie;
 • Je werkt samen met externe partners zoals Democrazy, Kunstenpunt, Gent Jazz, Minard, Handelsbeurs en diverse andere (Gentse) culturele organisaties;
 • Je werkt nauw samen met het decanaat en artistieke werking in andere vakgroepen wat betreft schoolbrede activiteiten zoals de onthaalweek, opendeurdagen, infodagen en het afstudeerfestival Graduation;
 • Je bent verantwoordelijk voor de vakgroepspecifieke interne en externe communicatie omtrent de artistieke en projectwerking;
 • Je beheert de sociale media kanalen van de vakgroep.

Competentievereisten

 • Je hebt bij voorkeur een artistieke opleiding of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je hebt kennis van het (Gentse) culturele landschap en de verschillende instellingen en projectwerkingen;
 • Je kan een groep coördineren en aansturen;
 • Je hebt een divers, persoonlijk en artistiek netwerk;
 • Je hebt affiniteit met (hoger) kunstonderwijs of andere vormen van kunsteducatie;
 • Je bent betrokken, creatief en durft initiatief nemen;
 • Je bent een sterke communicator met de nodige empathische vaardigheden;
 • Je hebt organisatorisch talent, werkt resultaatgericht en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent bereid tot flexibele werkuren;
 • Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Looptijd van de betrekking

We bieden een tijdelijke betrekking in een niet-vacant ambt voor een volume van 100%. Indiensttreding ten vroegste vanaf 01-09-2021 tem 31-08-2022.

Loonvoorwaarden

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11 (585): 3.201,78 €, A12 (586): 3.525,20 €, A21 (587): 3.546,28 €, A22 (588): 3.915,69 €).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: Salarisschalen administratief en technisch personeel hogescholen - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Kandideren gebeurt via onderstaande knop uiterlijk tot en met 16-08-2021. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief en jouw curriculum vitae bevatten. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De selectiegesprekken zullen doorgaan op 30-08-2021.

Contact

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Senne Guns, Vakgroepvoorzitter Muziekproductie,Jazz & Pop, KASK & Conservatorium (senne.guns@hogent.be).