Menu

Stafmedewerker Conservatoriumbibliotheek (functieklasse A)

 • 80% van een voltijdse betrekking

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

KASK & Conservatorium, school of arts van de HOGENT-Howest is op zoek naar een coördinator voor de Conservatoriumbibiliotheek. De bibliotheek van het Conservatorium omvat voornamelijk partituren maar ook methodes, studies en oefeningen voor instrument en stem, notenleer en muziek-pedagogische werken. De bibliotheek bewaart naast het hedendaagse repertoire ook een antiquarische collectie met zeldzame oude drukken.

Samen met je collega’s van de Kunstenbibliotheek maak je deel uit van de omkaderende diensten binnen het decanaat van KASK & Conservatorium. 

Takenpakket

 • Je coördineert de collectievorming op vlak van klassieke muziek, jazz & popmuziek en muziekproductie, en werkt een beleid uit inzake collectie in nauw overleg met de vakgroep Klassieke Muziek en de vakgroep Muziekproductie, Jazz en Popmuziek van het KASK & Conservatorium;
 • Je coördineert de dienstverlening naar studenten, personeelsleden en onderzoekers toe;
 • Je bent een aanspreekpunt voor studenten en personeelsleden en begeleidt studenten in hun eerstelijns informatievragen (balie);
 • Je denkt mee over de rol en de zichtbaarheid van de bibliotheek in functie van de context van de school en je neemt initiatieven op dit vlak;
 • Je beheert het budget en volgt de administratie en boekhouding inzake bestellingen op;
 • Je staat in voor public relations en communicatie omtrent de Conservatoriumbibliotheek, in overleg met de coördinator Communicatie;
 • Inzake dienstverlening en het beheer van collecties, werk je nauw samen met het team van Kunstenbibliotheek.

Competentievereisten

 • Je hebt kennis van en ervaring in de bibliotheeksector. Hiermee wordt bedoeld: het ontsluiten en digitaliseren van bibliotheekmaterialen, sterke informatievaardigheden, kennis van hedendaagse informatica-applicaties (databanken, sociale media, apps,…);
 • Je kan een visie ontwikkelen voor een hedendaagse bibliotheek in functie van de opleiding muziek;
 • Je beschikt over tenminste één jaar professionele ervaring op vlak van bibliotheken in verband met muziek en het beheer van partituren/collecties;
 • Je hebt brede kennis en gedreven interesse voor partituren en publicaties in de muziek;
 • Een master in de musicologie of muziek strekt tot aanbeveling;
 • Je toont een uitgesproken interesse voor het hoger kunstonderwijs;
 • Je werkt proactief en oplossingsgericht en hebt sterke organisatorische en administratieve vaardigheden. Je haalt voldoening uit een gevarieerd takenpakket. Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht;
 • Je bent leergierig en steeds bereid om nieuwe (digitale) ontwikkelingen op te volgen;
 • Je bent in staat om vlot en helder te communiceren, schriftelijk en mondeling, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • Je hebt sterke sociale vaardigheden, zin voor samenwerking, je bent een teamplayer;
 • Ervaring met courante softwarepakketten is vereist; voorkennis van Aleph is een pluspunt;
 • Je stelt je flexibel op in functie van veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden;
 • Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium in het bijzonder en van de HOGENT in het algemeen.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

We bieden een contractuele betrekking als stafmedewerker Conservatoriumbibliotheek voor een volume van 80% voor één jaar met indiensttreding ten vroegste vanaf  01-05-2020, met verlenging mogelijk na positieve evaluatie. 

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 29-03-2020, uitsluitend via https://hogent.be/vacatures/, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling wordt gericht aan Lars Kwakkenbos, decaan.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden en  competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is tweede helft april 2020.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Suzy Castermans, coördinator Kunstenbibliotheek. Dit verloopt enkel via e-mail (suzy.castermans@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.