Graduation 2021 op campus Bijloke, foto: Cheyenne Dekeyser

Graduation 2021 op campus Bijloke, foto: Cheyenne Dekeyser

Statutair hoofdmedewerker financiën (100%)

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • houder zijn van een diploma van bachelor of gelijkgeschakeld;

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

De taken situeren zich in het team financiën van het decanaat van KASK & Conservatorium. Naast een aantal algemene taken ben je binnen dit team verantwoordelijk voor een cluster aan activiteiten (diensten, vakgroepen, projecten). Afhankelijk van de werkdruk in het team spring je je collega’s bij, of word je door hen ondersteund. Sporadisch kan je ook ingezet worden voor taken ruimer dan dit kader.

Je staat dicht bij de opleidingen, het onderzoek en de artistieke werking als financieel-administratief ankerpunt. Je werkt samen met coördinatoren, ateliermeesters, vakgroepvoorzitters, lesgevers, onderzoekers, programmatoren/curatoren, productieassistenten en occasioneel studenten.

 • Je zorgt voor de organisatie, planning en uitvoering van diverse financieel-administratieve taken gelieerd aan:
  – aankopen
  – dienstreizen
  – studiereizen
  – gastsprekers
  – verkopen
  – verzekeringen
  – budgetopvolging
  etc.
 • Je ondersteunt coördinatoren, vakgroepvoorzitters, onderzoekers en curatoren/programmatoren op administratief-financieel vlak.
 • Je staat in voor de financieel-administratieve voorbereiding, opvolging en rapportage van dienstverlenings- en onderzoeksprojecten.
 • Je ondersteunt projectverantwoordelijken bij het indienen, beheren en rapporteren van extern gefinancierde projecten op administratief-financieel vlak.

Competentievereisten

Kennis en ervaring

 • Je hebt kennis van boekhouding en van administratief financiële procedures in de boekhouding.
 • Je beschikt over een juridische basiskennis m.b.t. verzekeringen, fiscaliteit en overheidsopdrachten.
 • Je hebt inzicht in de praktische organisatie van onderwijs of van artistieke producties vanuit administratief, financieel en juridisch oogpunt.
 • Je beschikt over een gevorderde kennis van courante MS Office-software (bij uitstek Excel maar ook Outlook, Word, Powerpoint) en gaat vlot om met web-based software. Kennis van het boekhoudpakket MS Dynamics Navision is een pluspunt.

Vaardigheden en attitudes

 • Je beschikt over sterke administratieve vaardigheden. Je werkt nauwkeurig en resultaatsgericht.
 • Je bent in staat om zelfstandig en probleemoplossend te werken, alsook in teamverband.
 • Je bent klant- en servicegericht ingesteld.
 • Je bent in staat om vlot en helder te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in het Nederlands als in het Engels. Andere talen zijn een pluspunt.
 • Je bent leergierig en steeds bereid om je bij te scholen.
 • Je hebt een sterke affiniteit met kunst en cultuur.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij KASK & Conservatorium.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Dries de Wit, coördinator financiën. Dit kan via e-mail (dries.dewit@hogent.be) of telefonisch op 09 243 36 33. Voor personeelsgerelateerde vragen kan je terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden (rilke.broekaert@hogent.be) of telefonisch op 09 243 36 36.

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 07-12-2021, uitsluitend via onderstaande knop met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien nodig, kan een voorafgaande selectieproef georganiseerd worden.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is december 2021.

De HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, seksuele oriëntering, afkomst of handicap.

Aard en looptijd

Wij bieden een statutaire aanstelling (100%) in een vacante betrekking voor onmiddellijke indiensttreding:

Loonvoorwaarden

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: €2358.36, B12: €2606.04, B21: €2873.52, B22: €3212.10).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.