Onderwijs- en examenreglement

reglementering en documenten

Onderwijs- en examenreglement

In het onderwijs- en examenreglement vind je alle formele regels rond examens, evaluaties en jury’s. Elk jaar verschijnt een nieuwe versie.

BEKIJK HET ONDERWIJS_ EN EXAMENREGLEMENT 2022-2023

BEKIJK HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2023-2024