nlen

25.10.21, 16:00, Doctoraatsverdediging: Dominique Somers

Op maandag 25 oktober om 16u verdedigt Dominique Somers, artistiek onderzoeker aan KASK & Conservatorium, haar doctoraat tot het verkrijgen van de titel Doctor in de Kunsten: Beeldende kunsten. Mede namens de promotoren van de kandidaat, Dirk Braeckman (HOGENT - KASK & Conservatorium) en prof. dr. Steven Jacobs (Universiteit Gent) willen wij u graag uitnodigen voor deze gelegenheid. Aansluitend kan u de tentoonstelling Everything that shines sees bezoeken in de Zwarte Zaal.

Tentoonstelling
Everything that shines sees

21.10 – 31.10.21
Campus Bijloke – Zwarte Zaal

Dominique Somers ging op zoek naar de fotografische inscripties die veroorzaakt worden door flitslicht en haar natuurlijke straling.

Een plotse lichtflits kan zich in verschillende vormen manifesteren: van fulgurieten tot Lichtenberg-figuren, van fotogrammen tot geluid. In samenwerking met diverse internationale onderzoekscentra (Lightning Lab in Oxfordshire (VK), CERN in Genève (CH)) heeft Somers speculatieve experimenten uitgevoerd met artificiële blikseminslagen, kosmische straling en radioactiviteit om een nieuw begrip van wat het fotografische kan inhouden te bekomen. Haar interesse in deze processen gaat vooral uit naar hetgeen de mens niet kan beïnvloeden of hetgeen niet voorspeld kan worden. Flitslicht dient namelijk niet als een passief middel om een onafhankelijk, reeds bestaand fenomeen zichtbaar te maken, maar is een essentieel en sturend onderdeel van de constructie die een bepaald fenomeen en de esthetische representatie daarvan teweegbrengt.

De werken in de tentoonstelling bevragen de relatie tussen het effect van flitslicht en noties van materialiteit, visibiliteit, representatie, geloofwaardigheid en auteurschap.

Dominique Somers is als artistiek onderzoeker verbonden aan KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest. Het onderzoeksproject Everything that shines sees werd gefinancierd door het Onderzoeksfonds Kunsten van HOGENT.

  • Openingsuren: ma-zo 12:00 – 18:00
  • Campus Bijloke, Louis Pasteurlaan 2, Gent
  • Gratis toegang
Gratis