nlen

31.10.17, 12:00, Ontmoetingsmoment EPAS 2017

Op 1 september 2017 is het tweede jaar van EPAS (European Postgraduate in Arts in Sound) van start gegaan. Deze opleiding stelt het geluid in relatie tot luisteren als artistieke discipline centraal. De studenten doorlopen in het eerste semester verschillende modules waarin zowel geluid en ruimte, geluidskunst als geluid in relatie tot performances als geluid in film aan bod komen.

Op 31 oktober sluit de derde module (sound and space) af met een toonmoment van het werk van de nieuwe lichting van EPASstudenten. Het gaat om een ‘work in progress’ en de focus op de dialoog van de studenten met het publiek.

Voor meer info over EPAS zie www.epasound.org.

gratis