nlen

21.04.22, 19:30, Wat is herstellende landbouw?

We trappen onze driedelige lezingenreeks af met drie (inter)nationale experts die ons meenemen in hun wereld van herstellende landbouw

Wat is herstellende landbouw eigenlijk? Wat wordt er hersteld? Wat zijn basisbegrippen van herstellende landbouw en wat zijn voorbeelden? Welke basisprincipes worden gehanteerd? Beperkt herstellende landbouw zich tot het landschappelijke en ecologische luik of gaat het breder? Wat is de potentiële productie van herstellende landbouw?

Drie experts en ervaringsdeskundigen nemen ons mee in hun verhaal van herstellende landbouw, met de internationale pionier Mark Shepard als keynote:

In het boek 'Restoration Agriculture' schetst Mark Shepard (USA) een beeld van een boerderij die zowel aan landschapsherstel als aan productie doet. Een bezoek aan New Forest Farm is een eye-opener: herstellende landbouw ziet er anders uit dan wat wij gewoon zijn, ondanks de onmiskenbare productiedoelstelling.

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) doet onderzoek naar herstellende landbouwtechnieken. Bert Reubens (BE) licht die toe.

Lieven Bauwens (BE) is de mede-oprichter van Pomona, een herstellende coöperatieve boerderij, maar evengoed deel uitmakend van een lerend netwerk rond herstellende landbouw.

Dit is de eerste avond van drie hybride lezingavonden. De tweede avond gaat door op woensdag 11 mei met als onderwerp 'Landschappelijke en ruimtelijke kansen voor herstellende landbouw'. De derde avond, op dinsdag 24 mei, focust op 'Voedselbossen als vorm van herstellende landbouw'. De lezingen gaan steeds door van 19u30 tot 21u45, zowel in de zaal als online.

gratis
Pomona vzw