nlen

11.05.22, 19:30, Herstellende Landbouw: Kansen voor een herstellend landschap

Deze avond staat in het teken van ons (landbouw)landschap en mogelijke strategieën voor en door herstellende landbouw, met de Nederlandse landschapsarchitect Berno Strootman als keynote:

Vanuit zijn functie als Rijksadviseur voor het landschap (2016-2020) heeft Berno Strootman (NL) (Strootman Landschapsarchitecten) veel aandacht besteed aan de relatie tussen landbouw en landschap. De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Het boek 'Boer doet leven' vertelt de positieve, hoopvolle en inspirerende verhalen van 20 landschapsboeren.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stond mee aan de wieg van het Open Ruimte Platform. Griet Celens (BE) licht dit toe vanuit het perspectief van herstellende landbouw.

Steven Heyde en Stefanie Delarue (BE) (onderzoekscentrum Futures through Design, HOGENT) zien onder meer door de ligging en de geschiedenis van historische landgoederen strategische kansen voor herstellende landbouw.

gratis
Pomona vzw