nlen

19.01.22, 20:00, Nieuwjaarsconcert JACK Quartet

KASK & Conservatorium nodigt je van harte uit voor het livestream-nieuwjaarsconcert op woensdag 19 januari om 20:00, vanuit MIRY Concertzaal.

Overgave

Wie nu precies schuilgaat achter de naam ‘Rodericus’, de auteur van het veertiende-eeuwse Angelorum Psalat, daarover bestaat onder academici geen eensgezindheid. Wel is men het erover eens dat de oorspronkelijk gezongen tekst zinspeelt op de felle tweedracht van het Westers Schisma, die Europa – jammer genoeg niet voor het laatst – verscheurde in twee kampen. Zo laten de onderzoekers zich alsnog verenigen door een meningsverschil…

Ook wij leven in een tijd, waar de omstandigheden vaak felle discussies uitlokken. Velen lopen op de tippen van hun tenen, vermoeid door de slingerbeweging van hoop en uitzichtloosheid. Laten wij ons nog verenigen? Is het begin van een nieuw jaar nog een afdoende reden om samen te vieren?

Laat me in plaats van feest dan oproepen tot overgave. Neen, niet verslagen het witte vlagje wuiven. Iets doen met overgave. Of je aan iets overgeven. In dit geval, de woordeloze schoonheid van muziek, die in dit concert eerder de randen van stilte lijkt vorm te geven. In John Luther Adams’ The Wind in High Places vormen de leden van JACK Quartet een grote eolische harp en laten zich als het ware bespelen door de elementen. Net zo roept het werk van Clara Iannotta de sonoriteit op van oceanische diepte, waarin ze ons tot onder het soms luidruchtige oppervlak wenkt. Als laatste horen we het derde strijkkwartet van Wolfgang Rihm. Uitbarstingen van pathos wisselen af met momenten van tederheid, om ten slotte volledig te verstommen. Geef je over.

Hoe kijken en luisteren?
Op 19 januari 2022 om 20u zetten we samen – zij het op afstand – het nieuwe jaar in schoonheid in.

Het livestream platform van KASK & Conservatorium biedt u een uitstekende klank- en beeldkwaliteit.

Maak op voorhand een gratis account op soundofghent.be
Op 19 januari om 20:00 open je de link naar de livestream.

Bekijk het concert.

KASK & Conservatorium / HOGENT en Howest i.s.m. MIRY Concertzaal
gratis
Bekijk het concert via livestream