nlen

19.10.17, 13:00, Circulation - From MovieDrome to Vdrome

Deze lezing vindt plaats in het kader van CIRCULATION, een 2-daags programma rond diverse manieren en strategieën voor het distribueren van experimentele cinema en kunstenaarsfilm. Dirk De Wit (Kunstenpunt) geeft een introductie over filmdistributie en vertoning in Vlaanderen/Brussel. Vervolgens duiken we via enkele getuigenissen in de verschillende distributiemethodes en de veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Aan het woord komen een distributeur van arthouse film, een galerist, een curator van een online videoplatform, een artist-run-structuur voor video- en filmkunst. Met Filipa Ramos (Vdrome), Marie Logie (August Orts), Helena Kritis (Beursschouwburg) en Emmy Oost (Cassette for Timescapes).

Andere CIRCULATION evenementen:

A film ... what next

Fr 20.10, 14:00 – 16:00
Beursschouwburg, Brussel
workshop EN spoken
free, with reservation
Steeds vaker worden er films geproduceerd die buiten de klassieke productieformats vallen (bv. experimentele films, kleinschalige of zelfgeproduceerde films door kunstenaars …). Wat gebeurt er wanneer zo’n film uiteindelijk af is en moeilijk in het commerciële distributiecircuit past ?

Deze workshop, georganiseerd door atelier Graphoui en Argos, is bestemd voor studenten van kunst- en filmscholen, en debuterende filmmakers. Deelnemers krijgen er praktische uitleg over de verschillende stappen die nodig zijn ná de afwerking van hun film. Met behulp van concrete voorbeelden krijg je toelichting en advies over hoe je de distributie van je film concreet kan aanpakken.

Max. 60 deelnemers toegelaten voor een toegespitste discussie en vlotte uitwisseling van ideeën.

After Uniqueness, book presentation by Erika Balsom

Fr 20.10, 17:00 – 19:00
Beursschouwburg, Brussel
book presentation & casestudies
free, with reservation
In het boek After Uniqueness, A History of Film and Video Art in Circulation onderzoekt Erika Balsom het ambivalente karakter van de reproduceerbaarheid van experimentele cinema en kunstenaarsfilm doorheen de geschiedenis. Ze stelt onder meer vast dat de ambities en waarden verbonden aan specifieke distributie-initiatieven uitgedaagd worden door de verregaande digitalisering van het veld. After Uniqueness toont bovenal aan dat distributiekanalen geen louter neutrale parcours zijn, maar eerder netwerken die bepalen hoe we het werk benaderen, begrijpen en beschrijven.
Na de lezing van Erika Balsom lichten kunstenaars Wendy Morris, Effi Weiss & Amir Borenstein en Johan Grimonprez toe hoe ze tewerk gaan om hun werk te (laten) distribueren. Rolf Quaghebuer, directeur van Argos Centre for Art and Media, modereert het gesprek.

Gratis
Argos Centre for Art and Media, Beursschouwburg, Atelier Graphoui, Kunstenpunt