nlen

26.04.22, 20:30, Het Open Oog

Bij ‘essay’ wordt vaak gedacht aan Michel de Montaigne’s Essais, één van de grondleggers van het essay als literair genre. Vanaf de 20ste eeuw maakt het essay als vorm ook zijn intrede binnen cinema als ‘essay-film’. From the scenic essay to the essay-exhibition, een driedaags symposium aan de UGent, bouwt verder op deze ontwikkelingen en presenteert projecten en onderzoek waarbij de vorm van het essay zich op uiteenlopende wijze manifesteert binnen andere artistieke disciplines zoals performance, dans of fotografie en als tentoonstellingsvorm.

In het kader hiervan vertonen we Het Open Oog (Robbrecht Desmet, België, 2021, 69′). Deze film gaat over toeschouwer zijn, streetwise institutionalisme en het verlangen naar het maken van kunst. Desmet observeerde het creatieproces van een performance van scenograaf Jozef Wouters, politiek theater gecreëerd met niet-professionele performers uit alle hoeken van de wereld. De film navigeert tussen participatie en observatie, het publieke en het private.

€6 / €4 (reductie)
Film Plateau